24.06.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADESE: Şirket, Konya/Selçuklu’da 2 adet mağaza açılmasına, Meram’dan ise iki adet mağaza kapanmasına karar vermiştir.
 • AKSGY: Şirket, İstanbul-Üsküdar’da yer alan 2 adet taşınmazdaki hisseler, 20.400.640 TL bedel ile İBB Başkanlığı’na satılmasına karar verilmiştir.
 • ALGYO: Portföyde yer alan İstanbul-Büyükçekmece’deki stoktaki 12 adet villadan 2 tanesi KDV dahil toplam 4.090.878 TL'ye satılmıştır.
 • ANELE: Proje ana yüklenicisi FCC-Yuksel-Archirodon-Petroserv JV ile Katar Devletinde mukim iştirak ANEL MEP Maintenance and Operations LLC arasında, Katar Devletinde inşası devam eden Qatar Integrated Railway Project kapsamında yer alan Red Line South Elevated and At Grade Projesi ısıtma&soğutma,havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, sıhhi tesisat sistemleri, yangın koruma ve alarm sistemleri, bina otomasyon ve yönetim sistemleri, test ve devreye alma, elektrik panoları ve aydınlatma otomasyonu işlerinin yapılmasına yönelik 238,241,777.00 QAR (yaklaşık 65.500.000.00 USD ) tutarındaki koşullu ön anlaşma (Letter of Conditional Award) imzalanmıştır. Körfez bölgesinin en önemli ulaşım ve altyapı projelerinden biri olacak Doha Metrosuna bağlı hattaki çalışmaların 2017 yılı son çeyreğinde bitirilmesi planlanmaktadır.
 • ANHYT: Şirket’in 01.01.2016-31.05.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 165.236.634,63 TL, hayat dışı 272.327,73 TL olmak üzere toplam 165.508.962,36 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • ASELS: Şirket, yurt dışı bir müşteriden toplam bedeli 49.181.592 ABD Doları olan Haberleşme Teçhizatı siparişi almıştır. Söz konusu sipariş kapsamında teslimatlar 2016-2018 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Şirket ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Radar Sistemleri tedarikine ilişkin olarak toplam bedeli 285.251.924 TL ve 210.523.548 ABD Doları tutarında iki ayrı sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2017-2023 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
 • ASYAB: TMSF, Banka’nın Hisse Satış İhalesine ilişkin ihale takvimi, ön yeterlilik başvurusunda bulunan 2 katılımcıdan 1'inin ön yeterlilik şartlarını sağlamış olması ve şartları sağlayan 1 sıra no'lu katılımcının bankaya ilişkin finansal ve hukuki incelemelerini son teklif verme süresine kadar gerçekleştiremeyeceği gerekçesiyle ilave süre talep etmesi nedenleriyle değiştirilmiştir. Bua göre Son teklif verme süresi 14 Temmuz 2016, ihale tarihi ise 15 Temmuz 2016 saat 10:00 olarak belirlenmiştir.
 • BIMAS: Başak Gıda Dağıtım Pazarlama San. ve Tic. A.Ş, 55,7-55,85 TL fiyat aralığından 20 bin adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • DENIZ: Banka’nın da üyesi olduğu ödeme sistemleri şirketi Visa Europe Ltd, aynı alanda faaliyet gösteren Visa Inc. şirketine devredilmesi işleminden Banka’ya 27.157.221,62 Euro ödenmiştir.
 • ECILC: Şirket, çıkarılmış 548.208.000 TL sermayesini, iç kaynaklardan 137.052.000 TL (%25 bedelsiz) artışla 685.260.000 TL’ye artırma kararı almıştır.
 • ECZYT: Şirket, çıkarılmış 70 mn TL sermayesini, iç kaynaklardan 35 mn TL (%50 bedelsiz) artışla 105 mn TL’ye artırma kararı almıştır.
 • EKGYO: Şirket’in açık artırma ihalesinde KDV dahil muhammen bedelleri 17.785.000 TL olan muhtelif lokasyonlardaki 16 adet gayrimenkulün, ihale sonucunda KDV Dahil 26.755.000 TL bedelden satışı gerçekleşmiştir.
 • GENTS: Şirket, gerçekleştirdiği Arsa alımı işleminin önemli nitelikte işlem olmadığını açıklamıştır.
 • GSDHO: Şirket, 200 mn TL büyüklüğündeki bedelsiz pay olarak dağıtacağı temettü işlemi için SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • GSRAY: Kulübün CAS'a yapmış olduğu itiraz başvurumuzun reddedildiği ve 2 Mart 2016 tarihinde UEFA CFCB Yargı Komisyonu tarafından Kulüp’e tebliğ edilen kararın onandığı bildirilmiştir.
 • OZKGY: Özak Tekstil ve Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş, 2,55 TL fiyattan özel emirle 2 mn lot satış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • SKBNK: Banka’nın da üyesi olduğu ödeme sistemleri şirketi Visa Europe Ltd, aynı alanda faaliyet gösteren Visa Inc. şirketine devredilmesi işleminden Banka’ya 4.334.416,73 Euro ödenmiştir.
 • SNGYO: Şirket’in ana hissedarı olan Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş 15.464.000 Adet C grubu hissesini Ömer Faruk Çelik’e devir etmiş Ömer Faruk Çelik ise elinde bulundurduğu yönetime aday gösterme imtiyazına sahip B Grubu 15.664.000 adet hissesini Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş' ye devir etmiştir.
 • TEKTU: Şirket, Mehmet Ali Yılmaz’a tahsisli 92.857.143 TL (%63,68054) nominal bedelli sermaye artışı işlemi için SPK’ya başvuruda bulunulmuştur.
Yukarı