Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ASTOR – Astor Enerji, Malezya’da yerleşik bir firma ile 900 bin Dolar tutarında, İspanya’da yerleşik bir firma ile 808 bin Euro, 1,9 milyon Euro ve 464 bin Euro tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %1,2’sine karşılık gelmekte.
  BIMAS – BİM, Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezasına ilişkin olarak açtığı iptal davasının reddedildiğini bildirdi. Şirket karar itirazda bulunacak.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  BMSCH – BMS Çelik, pay geri alım programı çerçevesinde 14,20 TL fiyattan 105 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %1,26’ya yükseldiğini bildirdi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Haberleri –
  KFEIN – Kafein Yazılım bugün pay başına brüt 0,1 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 23,60 TL. Temettü verimi %0,4.

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı