Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • BIZIM: Bizim Toptan 3Ç’de satış gelirlerinde %36 büyüme kaydederek, net karını 9.0 milyon TL’ye yükseltti (geçen sene 3Ç -1.5 milyon TL zarar). Piyasa beklentisi 7.2 milyon TL kar açıklanması yönündeydi. Şirketin sigara hariç ana kategori satış büyümesi %43 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. Ana kategori brüt kar marjı da güçlü artış göstererek %14.7 seviyesine yükseldi (geçen sene 3Ç: 12.3%). Şirketin yeni stratejisinin büyüme ve karlılık üzerindeki olumlu etkileri gözlenmeye devam ederken, ayrıca yüksek enflasyon ortamı da şirketin karlılığını destekledi. Artan faizler ve perakende piyasasındaki likidite/tahsilat problemleri göz önüne alındığında, cash&carry iş modelinin konjoktürel olarak güç kazanmaya devam etmesi beklenebilir. Hisse son bir ayda %25 yükselmiş olsa da, güçlü sonuçlar ardından bu performans devam edebilir.
  • DOAS: Fitch Ratings, şirketin ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notunu BBB+(tur)'dan BB+(tur) seviyesine revize etmiş, durağan olan görünümünü ise negatif olarak belirlemiştir. Ayrıca, Sermayesi içerisinde % 96,20 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile sermayesinde % 100 pay sahibi olduğu Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. birleşme kararı almışlardır. Birleşme, Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin, Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ni aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün olarak devralmak suretiyle gerçekleşecek olup, sürecinin tamamlanması ayrıca kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
  • EGGUB: Ege Gubre 3Ç18'de 20mn TL zarar açıkladı. Şirket 3Ç17 ve 2Ç18'de sırasıyla 7 mn TL net kar ve 2 mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri ise 3Ç18'de yıllık bazda %7 düşerek 67mn TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde şirketin satış hacminde de %54.5’lik bir düşüş gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise 3Ç18'de 3Ç17ne göre %127 artışla 25mn TL olarak gerçekleşirken çeyreksel bazda ise iskele ve tank hizmetlerinin etkisiyle %51 yükseliş göstermiştir. 3Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç17'ye göre 21.9 puan artış göstererek %37.2 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 43mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.6x oldu. 3Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde negatif etki yaratmasını bekliyoruz.
  • HEKTS: Hektas 3Ç18'de TL’deki değer kaybının net karda yarattığı olumsuz etkiye rağmen 16mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 3Ç17’ye göre %287 yukarıdayken 2Ç18 rakamının %45 altındadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç18'de yıllık bazda %186 artarak 119mn TL olurken şirketin satış hacmi yıllık bazda %102.3 yükselmiştir. FNC’nin Kasım 2017’de satınalınmasının ardından finansallara konsolide edilmesinin de etkisiyle yurtiçi satışlar 3Ç17’ye göre neredeyse 3 kat artarken yurtdışı satışlardaki artış yıllık bazda %151.4 olmuştur. 3Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç17'ye göre 20.6 puan artış göstererek %33.6 olarak gerçekleşirken, FAVÖK çeyreksel bazda %17 gerileme göstermiştir. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 306mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.0x oldu. 3Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.
  • KUTPO: Şirket, porselen üretiminin gerçekleştirildiği toplam 5 ayrı fabrikadan en eskisi olan ve toplam porselen üretim kapasitesinin %20 'inin üretildiği 2 nolu porselen fabrikamızda esaslı bakım, yenileme ve modernizasyon çalışmaları yapılmasına karar verilmiştir. 2 nolu porselen fabrikasında esaslı bakım, yenileme ve modernizasyon çalışmaları yapılması nedeniyle üretim yapılamayacak olması ve diğer 4 fabrikanın sorunsuz olarak çalışmaya devam edecek olması nedeniyle ihracat ve iç piyasa taleplerinin karşılanmasında sorun yaşanmayacaktır.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ITTFH.E payı 23/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 06/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, DGZTE.E, paylarında 23/10/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/11/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında 15/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 29/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan DGZTE.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 06/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

Yukarı