23.09.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AKSGY / SAFGY: Şirketler birleşme işlemine ilişkin evrakları imzalayarak kurul onayına sunmuştur.
  • DOHOL: Şirket’in doğrudan bağlı ortaklığı Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş., DAF markalı kamyonlara öncelikle İstanbul'da bayilik hizmeti verilmesi amacıyla, DAF Trucks NV ile gerekli sözleşme süreçlerinin tamamlanması konusunda çalışmaktadır. Söz konusu bayilik hizmetinin, yakın zamanda Şirket konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
  • EGLYO (SKBNK): Şekerbank tarafından Şirket’e açılan tasarrufun iptaline ilişkin davada ihtiyati haciz kararına itiraz edilmişti. Mahkemenin ihtiyati hacze itirazın karara bağlanması için yapılan mürafaada; Şirket’in Mahkeme'nin İcra Müdürlüğü'ndeki icra dosyası ile başlatılan icra takibindeki alacak vefer'ileri yönünden verilmiş olan 13.07.2016 tarihli ihtiyati haciz kararına yönelik itirazının kabulü ve ihtiyati haciz kararının şirket yönünden kaldırılmasına dair, kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
  • EKGYO: Şirket projelerinden Niğde-Merkez’de yapımı planlanan Toplu Konut Uygulaması kapsamında, 349 adet konut ve 16 adet ticari üniteden oluşan toplam 365 adet bağımsız bölümün yapı ruhsatları alınmıştır.
  • ICBCT: Banka’nın tahsili gecikmiş toplam 28.456.895 TL tutarındaki kurumsal ve ticari kredi alacakları, ayrıca masraflar da dahil edilmek suretiyle 210.500 TL bedelle, MEGA VARLIK YÖNETİM A.Ş.'ye temlik-varlık satışı yöntemi ile satılmıştır.
  • ISGSY: Mika Tur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. ("Tatil Budur") pay sahipleri ile imzalanan Sermayeye İştirak, Pay Devri ve Pay Sahipleri Sözleşmesi'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Tatil Budur'un %20 oranındaki payının devri sonrasında pay değeri düzeltme mekanizmalarına bağlı olarak oluşan 11.288.194,80 TL nihai satın alma bedelinin peşin ödenen tutar düşüldükten sonra kalan kısmı olan 938.194,80 TL tarihinde ödenmiştir.
  • TMSN: Şirket’in 500 mn TL’lik kayıtlı sermaye tavanının 2020’ye kadar geçerli olmasına karar vermiştir.
  • TRGYO: Bazı yayın organlarında, Torun Center Projesinin planlarının iptal edildiği ve 12 Temmuz 2016 tarihinde mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğine dair haber yer almaktadır. Şirket’in konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamaya göre Şirketimizin Ali Sami Yen Stadının bulunduğu arsa üzerinde gerçekleştirdiği "Torun Center" adlı proje beş Bloktan oluşmaktadır. Beş bloktan dördünün inşaatı tamamlanmış, bir bloğun imalatı ise bağımsız bölümler içindeki tefriş işlemleri dışında tamamlanmıştır. Yapımı tamamlanan dört bloktan üçünün Yapı Kullanma izin belgesi alınmış, sosyal tesis vasfında bulunan bir bloğun da yapı kullanma izin belgesi verilmesi için ilgili belediyesine müracaat edilmiştir. Haberlerde yer alan karar, Projenin bulunduğu arsanın "imar planı" ile ilgili yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar olup, inşaat ruhsatı ile ilgili açılmış bir dava bulunduğu bilgisi Şirket’te mevcut değildir. Yürütmenin durdurulmasına dair verilen karara İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilmiştir.
  • YAZIC: Holding’in Alternatifbank A.Ş hisselerindeki satış hakkının kullanılmasına ilişkin karara istinaden The Commercial Bank of Qatar (CBQ) ile işlemlerin süreci normal seyrinde devam etmektedir.
  • YKGYO: Şirket’in Ankara-Çankaya davasına ilişkin Eray Yay’ın açtığı davanın 22.09.2016 tarihli duruşmasında Ankara 7. Tüketici Mahkemesi, hakim değişikliği nedeni ile dosyanın incelemeye alınmasına ve bir sonraki duruşmanın 17.01.2017 tarihinde yapılmasına karar vermiştir.
Yukarı