Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  SISE – Şişecam ABD’de Ciner Grubu’na ait doğal soda operasyonlarının %60’lık hissesini 450 milyon dolara satın alacak. Şişecam ve Ciner Grubu, 2019 yılında ABD’de yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip olacak doğal soda külü yatırımı yapmak üzere %50-50 ortaklık kurmuştu (Pacific Soda). Ciner Grubu’nun ABD’de ayrıca 2,5 milyon üretim kapasitesi ile faaliyette olan operasyonu (Ciner Wyoming) ve yine 2,7 milyon ton potansiyel kapasiteye sahip olacak olan bir başka yatırım projesi mevcut idi (Atlantic Soda). Şirket Cuma akşamı açıklanan anlaşma ile hem 2019’da açıklanan ortak yatırımdaki (Pacific Soda) payının %50’den %60’a çıkarılacağını, hem de Ciner Grubu’nun diğer ABD soda operasyonlarında (Atlantic ve Wyoming) %60 pay satın alınarak bu yatırımlarda yönetimin üstlenileceğini açıkladı. Hisse alımlarının karşılığında, Şişecam’ın 450 milyon dolar ödeme yapması bekleniyor. Yatırım fazındaki 2 proje tamamlandığında, mevcut durumda 2,5 milyon ton olan üretim kapasitesine sahip olan Şişecam’ın kontrolü altındaki soda operasyonlarının büyüklüğü 10 milyon ton seviyesini aşacak, böylece şirket küresel olarak en büyük oyuncular arasında yer alacaktır. Atlantic ve Pacific Soda projeleri kapsamında genişletilen ortaklığın toplam yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yapmasının beklendiği, bu tesislerin 2025 yılından itibaren kademi olarak üretime başlayarak 2027’de tam kapasite devreye girmesinin beklendiği Şişecam basın bülteninde açıklandı. Satın alınan diğer tesis olan Ciner Wyoming ise 1962 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan ve şirket sunumuna göre 50 yıllık daha rezervi mevcut olan bir operasyondur. 2013-2020 döneminde ortalama yıllık yaklaşık 120 milyon dolar FAVÖK üreten Ciner Wyoming tesisinde, Şişecam satın alma sonrası dolaylı olarak kontrolü sağlayacak olup, etkin sahiplik oranı ise %22,6 olacaktır. ABD’de doğal soda külü üretimi gerek ucuz doğal gaz kaynağı, gerekse de trona maden kaynakları nedeniyle diğer bölgelere göre maliyet avantajına sahip olup, doğal soda külü ayrıca %50 daha düşük karbon yoğunluğuna sahip olması nedeniyle Şişecam’ın sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyecektir. Finansal olarak yatırımlar tam kapasite devreye girdiğinde Şişecam 3 operasyondan yıllık toplam 1-1,2 milyar dolar civarında FAVÖK elde edilebileceğini tahmin ediyor (Şişecam’ın uzun vadeli FAVÖK büyümesine %100 civarında katkı). Bu rakam üzerinden Şişecam payına düşen efektif FAVÖK tutarı ise 500-600 milyon dolar civarında olacaktır. Şişecam’ın payına düşen yatırım bedeli ve satın alma tutarı toplamı dikkate alındığında (4 milyar dolar yatırımın %60’ı ve 450 mn dolar satın alma bedeli), ABD soda operasyonu için satın alma ve yatırım sonrasındaki FAVÖK çarpanını yaklaşık 5,0x civarında olacaktır. Uzun vadeli büyüme dinamiklerini destekleyen ve şirkete soda pazarında daha güçlü pozisyon yaratan satın almanın, Şişecam için uzun vadede değer yaratmasını ve piyasa tarafından olumlu karşılanmasını tahmin ediyoruz.
  YKBNK – Şirkete ait Uniciredit’te yer alan payların KCHOL tarafından alınması ardından KCHOL, zorunlu pay alım teklifi doğacağını ve bu çerçevede SPK’ya zorunlu pay alım teklifi için başvuruda bulunulacağı bildirildi.
  AKSA – Şirket Yalova’da yer alan arsasını 25.62 milyon TL bedelle sattığını açıkladı. Söz konusu satıştan 24.4 milyon TL tek seferlik kar oluşacak.
  ANSGR – Şirketin Ocak – Ekim dönemi prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %27 artışla 7.97 milyar TL’ye yükseldi.
  TURSG – Şirketin Ocak – Ekim dönemi prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %23 artışla 8.5 milyar TL’ye yüskeldi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  BASGS – Torunlar Enerji tarafından 16.27 TL ortalama fiyattan 9.58 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %84.94’e geriledi.
  ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 12.86 – 13.10 TL fiyat aralığından 0.15 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0.39’a yükseldi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  MIATK – Mia Teknoloji A.Ş. payları bugün itibariyle 15.80 TL fiyattan Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
  CELHA & DITAS & PENTA – VBTS kapsamında CELHA, DITAS ve PENTA payları 22/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –
  LKMNH – Şirket bugün pay başına brüt 0.11 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 11.84 TL. Temettü verimi %0.90

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – BRMEN


Yukarı