Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Akbank, uluslararası piyasalardan 1,2 milyar ABD Doları karşılığı 327 milyon ABD Doları ve 787,8 milyon Avro olmak üzere sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin 1,1 milyar ABD Doları karşılığı kısmı 1 yıl; 100 milyon ABD Doları karşılığı kısmı ise 3 yıl vadeli olarak temin edilmiştir. Kredinin 1 yıl vadeli diliminin toplam maliyeti LIBOR + yüzde 0,85 ve EURIBOR + yüzde 0,75; 3 yıl vadeli diliminin toplam maliyeti ise EURIBOR + yüzde 1,75'tir. Bankanın gelecekteki nakit akımlarına dayalı seküritizasyon programı altında 250 Milyon ABD Doları tutarında 8 yıl vadeli finansman temin edilmesi için International Finance Corporation (IFC) ile yetkilendirme sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu.Söz konusu seküritizasyon işlemi tamamlanarak finansman sağlanmıştır.
 • AKSEL: Şirket bağlı ortaklığı Prudent Gayrimenkul Geliştirme ile AAG Gayrimenkul Turizm Ticaret A.Ş. (AAG) arasında ortak gerçekleştirilecek yatırım projeleri (Soğukçeşme Turing Gayrimenkulleri ve İshak Paşa Konağı Otel Projesi) ile ilgili olarak; güncel ekonomik ve siyasi gelişmeler, projenin mevcut seyri sebepleriyle AAG ile Turing işletmesi arasındaki sözleşmenin AAG'nin taahhüdüne rağmen Şirket ve bağlı ortaklığını kapsayacak şekilde yenilenememesi hususları dikkate alınarak bu projeye yapılacak yatırımdan karşılıklı olarak vazgeçilmiştir. Bu proje ile ilgili olarak bağlı ortaklığımız Prudent tarafından AAG'ye ödenen 8.000.000 TL tutarındaki avans ödeme tarihinden tahsilat tarihine kadar işlemiş faizi ile birlikte toplam 9.105.650 TL olarak tahsil edilecek olup, AAG'den çekler alınmıştır.
 • ALYAG: Avrupa'nın en büyük yağlı tohum kırımı ve tarımsal emtia ticareti yapan şirketlerinden Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group S.A'nın Türkiye iştiraki olan Sodrugestvo Turkey Tarim Taşimacilik Ithalat Ihracat Ticaret A.Ş.ile imzalanan fason yağlı tohum işleme sözleşmesi akabinde, firmanın taahhütlerini erken yerine getirmesi nedeniyle sözkonusu iş ortağı ile 12 aylık opsiyon yağlı tohum kırım sözleşmesi imzalanmıştır.
 • ANHYT: Şirket’in Ocak-Temmuz dönemi prim üretimi 246.03 mn TL olarak açıklanmıştır.
 • ASELS: 03.01.2014 tarihinde yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 maddesine uygun şekilde; Şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedel karşılığı olarak toplam sorumluluk limiti 85.000.000,- ABD Doları olan Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi 17.07.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.
 • AYES: Şirket, Değişen piyasa koşulları ve müşteri isteklerini karşılamak ve mevcut üretim olanaklarını daha nitelikli duruma getirebilmek üzere Kocaeli Dilovası fabrikasında 1.599.000 EURO bedelli Ful Otomatik Çelik Hasır Punto Kaynak makinesinin, Alman Eurobend Gmbh şirketinden alımının gerçekleştirilerek yatırımının yapılmasını ve bu yatırım tutarının Leasing anlaşması yapılarak finanse edilmesine karar verilmiştir.
 • BIZIM: Şirketin büyüme stratejileri çerçevesinde, market kanalındaki penetrasyonunu artırmak amacıyla, oluşturduğu mal tedariği iş ortaklığı platformunun ismi, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren "SEÇ MARKET" olarak değiştirilecek olup, "SEÇ MARKET" isminin tüm yasal hak sahipliği Aytaç Gıda'dan 10.000 TL bedel ile satın alınmıştır.Marka değişimi sırasında, iş ortaklarımıza destek olacağımızı belirtir, bu değişikliğin Şirketin yatırım bütçesi planlarında herhangi bir değişikliğe neden olmayacaktır.
 • BMEKS: Bimeks 2Ç16’da 3mn TL net zarar açıklarken bizim tahminimiz 1mn TL net zarar şeklindeydi. Şirket’in çeyreksel sonuçları için konsensus bulunmuyor. YF Araştırma Yorum: Artan karlılık oranları zayıf ciro artışının olumsuz etkisini törpülemektedir. Bu nedenle sonuçların hisse senedi fiyatı üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz.
 • COMDO: 13 Ağustos 2014 tarihinde 90 milyon Avro, 17 Haziran 2015 tarihinde 30 milyon Avro ve 28 Temmuz 2016 tarihinde 15 milyon Avro ile toplam 135 milyon Avro seviyesine ulaşan kredi sözleşmesi tahtında; Componenta Coorporation'ın Türkiye'deki Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.'deki (COMDO) %93,57'lik hisseleri üzerine (62.543.860 TL Nominal Değerde); Kredi Verenler lehine teminat verilmek üzere Hisse Rehni Sözleşmesi imzalanmış olup anılan sözleşme kapsamında MKK nezdindeki hisse rehin süreci başlatılmıştır.
 • EGCYH (EGLYO): Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(EGLYO)'nun tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirket bünyesinde birleştirilmesi işlemi, gerçeklesen son gelişmelere ek olarak bağımsız denetimden geçmiş son finansal tabloların "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümlerini karşılamaması nedeniyle iptal edilmiştir.
 • METRO (MEPET/VANGD): Şirket YKB Galip Öztürk, hakkındaki basında yer alan haberlere istinaden Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesinde Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçlamasıyla açılan davada infazın durdurulması kararı verildiğini açıklanmıştır.
 • ODAS: Şirket 29.01.2015 tarihli özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere, 96% oranında iştiraki olan Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin (Anadolu) Stratex Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Stratex) ile Stratex'in altın sahasının aramalarını tamamlamak ve arama sonuçlarına göre işletme yatırımına karar vermek amacıyla yapmış olduğu ruhsat devir alım sözleşmesinin imzaladığını ve devir ile ilgili olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MİGEM) başvuruda bulunulduğunu kamuoyu ile paylaşılmıştı.19.08.2016 tarihi itibariyle devir işlemi tamamlanmıştır. Söz konusu devir onayı, uzun bir süredir gerçekleşebilmiş ilk altın ruhsat devir onayı olma özelliğindedir.
 • PETUN: Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor’da" elde edilen fonun kredileri kapatmak için kullanıldığı gözlemlenmiştir.
 • PRKME: Şirketin Siirt Madenköy bölgesindeki bakır madeninde 2006 yılından beri üretimin kesintisiz sürdüğü konsantrasyon tesisinde, uzun üretim sürecinin yarattığı yıpranmalar ve teknolojik eskimenin neden olmaya başladığı verimlilik düşüşüne karşı önlem almak için tesiste kapsamlı bir bakım-onarım sürecine ihtiyaç duyulmuştur. Konsantre tesisinde bakım onarım çalışmalarına bağlı olarak Şirket yönetim kurulu, 19.08.2016 tarihinden itibaren üretime altmış gün ara verilmesine, bu süre içerisinde bakım onarım çalışmasına katılacak olanlar hariç konsantrasyon tesisinde çalışan personele yasal izin haklarının kullandırılmasına, izin hakkı olmayan personel ile bu süre içerisinde yasal izin hakkı biten personelin ücretsiz izne ayrılmasına karar vermiştir. Bu süreçte maden sahasındaki hazırlık çalışmaları devam edecektir.
 • TAVHL: 21 Ağustos 2015 tarihinde açıklamış olduğu 95,19 (10 üzerinden 9,52) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, şirketimin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında, 19 Ağustos 2016 tarihi itibariyle 95,38 (10 üzerinden 9,54) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.
 • THYAO: Türk Hava Yolları 2Ç16’da 656mn TL net zarar açıklarken bu rakam 687mn TL olan konsensusa yakın fakat bizim 814mn TL zarar tahminimizden iyi geldi. THY, 2016’da yolcu sayısının %4 artışla 63.4mn’a ulaşağını tahmin ediyor. Daha önce %18 artışla 72.4mn olacağını hedefliyordu. Uçaklardaki doluluk oranı daha önce %78 olarak tahmin edilirken şimdi %72-%74 aralığında kalacağı tahmin ediliyor. Ciro tahmini 12.2mr USD’dan 9.5mr USD’a çekilirken, FAVKÖK marjı (diğer gelir ve giderler dahil) tahmini %20-22’dan %12-14’e çekildi. YF Araştırma Yorum: Daha önce 7.2TL olan hedef fiyatımızı 6.7TL’ye çekiyoruz. Kötü gelen operasyonel sonuçlar ve sert tahmin değişiklikleri hisse senedi üzerinde kısa vadede baskı oluşturabilir. Fakat daha uzun vadeli bir bakış açısıyla yılın sonuna doğru beklediğimiz operasyonel iyileşme nedeniyle Endeks Üzeri Getiri değerlendirmemizi koruyoruz. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ortaklığın uzun vadeli kredi notunu Ba2 seviyesinden Ba3 seviyesine çekmiş ve negatif görünümünü teyit etmiştir.
 • TTKOM: S&P yaptığı yıllık rutin gözden geçirme çalışması sonucunda Şirket’in yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BBB-" (yatırım yapılabilir seviye), görünümünü “olumsuz”, öncelikli teminatsız borç notunu (senior unsecured rating) da "BBB-" olarak teyit etmiştir.
 • YGYO: Şirket, Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş’nin %65,44’ünün 282.314.005 TL bedelle ilişkili tarafı olan Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.’den satın alınması hususunun “önemli nitelikte işlem” olarak değerlendirilmesi nedeniyle belirlenen ayrılma hakkı fiyatının 0,34 TL olarak belirlendiğini ve konunun Genel Kurul’a sunulacağını açıklamıştır.
Yukarı