Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ARTI: Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)‘nin paylarının satın alınması ile ilgili olarak 13.06.2018 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; Şirket'in A grubu imtiyazlı paylarından 393.104,50 adet (toplam A grubu imtiyazlı pay adedi 786.209 olmuştur) ve B grubu borsada işlem gören 399.000 adet pay olmak üzere toplam 602.831,96 adet hisse senetleri Artı Yatırım Holding A.Ş tarafından devralınmıştır. Devir alınan payların şirket sermayesine oranı %10.25'tir. Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş pay devrinin yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih olan 13.06.2018 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 0.6869 TL. olarak hesaplanmıştır.Pay alım teklifini doğuran işlemde ise B grubu paylara ödenen bedel pay başına 0.92 TL. olmuştur.Zorunlu pay alım teklifi fiyatı 1.00 TL. nominal değerli beher B grubu pay için; her iki yöntemle ile bulunan fiyatın üzerinde 1.00 TL. olarak belirlenmiştir.
  • DENGE: Şirket hisselerinde sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla, gerekli görüldüğü takdirde, Borsa İstanbul'dan, DENGE hissesi geri alımı yapılması konusunda Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili olarak 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihlerinde yaptığı duyurular ve alınan Yönetim Kurulu Kararı kapsamında; hisselerinin geri alımı için belirlenen azami fon tutarının 3.000.000 TL olmasına ve geri alınacak azami hisse adedinin ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
  • TOASO: Tofaş’ın 18 Mayıs 2018 tarihli Özel Durum Açıklamasına konu 2007-2012 yılları arasındaki dönemler için Şirkete tarh ve tebliğ edilen cezalı vergi tarhiyatları (131 milyon TL) için 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanma amacıyla yaptığı başvuru ilgili resmi makamlarca değerlendirilerek Şirketçe ödenmesi gereken nihai tutarın 55 Milyon TL olduğu bildirilmiştir. Söz konusu tutarın hesaplanma yönteminde Tofaş’ın mutabık kalmadığı hususlar nedeniyle her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, bildirilen tutarın süresi içinde ödenmesi suretiyle 7143 sayılı Kanun'dan yararlanılacağı duyuruldu. Ceza tutarı Tofaş’ın piyasa değerinin %0,4’üne denk gelmektedir. Haberin hisse üzerinde önemli bir etki etmesini beklemiyoruz.

Borsa İstanbul:

  • Borsamız Pay Ana Pazarında işlem gören "DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş." nin ticaret unvanının "DEMİRÖREN GAZETECİLİK A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle, Bülten adı 22/06/2018 tarihinden itibaren "DEMIROREN GAZETECILIK" olarak değişecek; mevcut "DGZTE" işlem kodu ise değişmeyecektir.
  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, INTEM.E payında 22/06/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/07/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında 21/06/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 05/07/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan INTEM.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 06/07/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

Yukarı