Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  PETKM – Goldman Sachs Petkim’in liman iştiraki olan Petlim’de sahip olduğu %30 hissesi için satma hakkını kullandı. Petkim tarafından yapılan açıklamada, 2014 yılında Petlim’in %30’luk oranındaki hissesinin 250 milyon dolar karşılığında Goldman tarafından satın alındığı ve 7 yıl süreyle Goldman’a bu hisseleri satma hakkı verildiği belirtildi. Buna göre Goldman bu sürenin sonunda satma hakkını kullandı, alıcı ise Socar oldu, böylece Petlim’in %30’u Socar Türkiye’ye geçerken %70’i Petkim’e ait olarak devam edecektir. İşlemin Petkim’in nakit akışı üzerinde etkisi olmayacaktır.
  Bankacılık – TL mevduata olan talebi artırmak ve döviz talebini düşürmek için dövize endeksli yeni bir enstrüman açıklandı. Dövize endeksli mevduatın amacı, TL’deki değere kaybına karşılık TL yatırımcısını korumaktır. Buna göre, gerçek kişiler dövize endeksli mevduata yatırım yapabilir ve vade sonunda TL mevduat getirisi ile döviz kurundaki farklılıktan kaynaklanan getiriden yüksek olanı kar olarak realize edecektir. Eğer döviz kuru farkı kaynaklı getiri daha yüksekse aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak ve Bankalar için maliyet baskısı oluşturmayacaktır. 10 Aralık BDDK bültenine göre, gerçek kişiler TL mevduatı 1151mlr TL (toplam TL mevduatın %59’u) iken gerçek kişiler YP mevduatı 159mlr dolar (toplam YP mevduatın %63’ü) seviyesindedir. Kısa vadede, TL’deki ani değer artışı da göz önüne alınarak, bankaların sermaye rasyolarındaki döviz kuru baskısı hafifleyecektir. Aynı zamanda, TL mevduatta talep artışı da sektörün büyüme potansiyeli için pozitif olacaktır. Bankalar için pozitif piyasa tepkisi bekliyoruz.
  GESAN – Şirketin %70 bağlı ortaklığı olan Europower Enerji’nin AYEDAŞ tarafından açılan ihalede 2.97 milyon Dolar + KDV ile en iyi teklifi verdiği bildirildi. İhale sonucu bildirilecek. Söz konusu tutar şirketin 2020 yılı hasılatının yaklaşık %7’sine karşılık gelmekte.
  VAKFN – Şirket sermayesi bugün 250 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 250 milyon TL artışla 500 milyon TL’ye yükseltilecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 3.03 TL’ye denk gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  ARCLK – Pay geri alım programı çerçevesinde ortalama 50.23 TL fiyattan 0.95 milyon adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesine oranı %5.19’a yükseldi.
  ARSAN – Alişan Arıkan tarafından 5.60 – 6.21 TL fiyat aralığından 0.33 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7.41’e yükseldi.
  BIMAS – Pay geri alım programı çerçevesinde ortalama 74.94 TL fiyattan 0.6 milyon adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesine oranı %1.16’ya yükseldi.
  CRDFA – Altınbaş Holding tarafından ortalama 3.49 TL fiyattan 2.2 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %30.05’e geriledi.
  ECILC – ECZYT tarafından 6.99 – 7.65 TL fiyat aralığından 0.54 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %30.09’a yükseldi.
  ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 16.51 – 17.82 TL fiyat aralığından 0.22 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0.43’e yükseldi.
  KRDMA – Yolbulan Demir Sanayi tarafından 11.33 – 11.34 TL fiyat aralığından 0.1 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3.26’ya geriledi.
  KRDMD – İlyas Şadi Yolbulan tarafından 12.80 – 12.90 TL fiyat aralığından 0.1 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0’a geriledi.
  MAGEN – Yusuf Şenel tarafından 9.44 – 9.59 TL fiyat aralığından 0.19 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1.46’ya yükseldi.
  MEGAP – Eda Özhan tarafından 8.82 TL fiyattan 11.4 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %39.21’e yükseldi.
  ORGE – Nevhan Gündüz tarafından 6.67 - 6.80 TL fiyat aralığından 0.14 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %20.37’ye yükseldi.
  SKTAS – Azimut Portföy tarafından 2.39 TL fiyattan 1 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4.53’e geriledi.
  SNGYO – Şenay Çelik tarafından 1.49 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2.22’ye geriledi.
  YKSLN – Barış Göktürk tarafından 5.60 – 5.67 TL fiyat aralığından 0.12 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %28.3’e yükseldi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  Yukarı Adım Kuralı Açıklaması – Borsa tarafından açığa satışa konu olan BİST50 endeksi paylarında açığa satışta bir gün süre ile yukarı adım (up-tick) kuralı getirildi. Açığa satış en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan gerçekleşecek. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – DITAS, GWIND, EGEPO


Yukarı