Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • CELHA: Her türlü çelik halat ve tel gruplarının satış pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinde bulunmak üzere, sermayesinin tamamına iştirak edeceği merkezi Hollanda'da yerleşik bir şirket kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlanılması için şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar vermiştir.
  • ISATR/ISBTR/ISCTR: 20.09.2018 tarihinde, banka geri alım kapsamında kendi paylarından 300 bin lot almıştır. Bugüne kadar toplam geri alınan pay 79.15mn TL olmuştur. Banka, azami 130mn lot geri almayı planladığını açıklamıştı.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, TSKB.E payları 21/09/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 05/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir

SPK Bülteni:

  • ANELE: Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Telekom)’nin yönetim kontrolünü sağlayan payların Acredo Technology BV (Acredo)’ye devrine ilişkin satış görüşmeleri hakkında yapılan inceleme sonucunda idari para yaptırım cezası verilmiştir. (yaklaşık 1.5 mn TL)
  • ANELE/ANELT: Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Anel Elektrik) tarafından Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Telekom)’nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle gerçekleştirilmesi planlanan birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin, bu işlem nedeniyle Anel Elektrik’in artırılacak sermayesini temsil eden paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmesinin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin Kurulumuzca onaylanması taleplerinin bu aşamada Kurulumuzca olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.
  • MCTAS: MCT Danışmanlık A.Ş.’nin (Şirket) oy haklarının %62,50’sine tekabül eden 1 TL nominal değerli A grubu payların tamamının 13.04.2018 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında Namık Kemal GÖKALP tarafından satın alınması sonrasında, Namık Kemal GÖKALP’in yönetim hakimiyetini elde etmesinden dolayı Şirket’in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunmak amacıyla hazırlanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formunun Kurulumuzca onaylanması başvurusunun, Hedef Kuzey Serbest Fon tarafından 13.04.2018 tarihli Hisse Devir Sözleşmesini izleyen 21.06.2018 tarihinde 21,14 TL üzerinden Şirket payı satın alınmış olduğu göz önünde bulundurularak, II-26.1 sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca söz konusu 21,14 TL’nin pay alım teklifi fiyatı olarak belirlenmesi ve Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu 22.06.2018 tarihinden itibaren iki ay içerisinde ortaklığın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere fiili pay alım teklifine başlanmaması halinde, iki ayı aşan her gün için yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarının pay alım teklifi fiyatına eklenmesi, suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Yukarı