Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ALARK – Alarko Holding’in 2Ç net karı beklentilerin üzerinde açıklandı. Alarko Holding’in 2Ç’de net karı yıllık %38 artışla 3,1 milyar TL oldu. Net kar piyasa beklentisi olan 1,6 milyar TL’nin oldukça üzerinde açıklandı. Bu sonuçta özellikle CENAL elektrik santralinin beklenti üzerinde finansal gelir ve net kar elde etmesi etkili oldu. Enerji iş kolunda Şirketin üretim ve dağıtım alanında faaliyet gösteren iştiraklerinin toplam FAVÖK performansı yıllık bazda %-37 düşüş gösterirken, 1Ç’ye göre ise %-26 gerileme kaydetti. Enerji dağıtım alanında elde edilen faaliyet karının düşmesi ve CENAL kömür santralinde bakım nedeniyle üretim hacminin zayıf olması, bu performansta etkili oldu. Bu çeyrekte Turizm ve Sanayi iş kolları pozitif faaliyet karı üretirken, net kar seviyesinde ise iki iş kolunda da zarar gözlendi. Şirket tarım iş kolunun verilerini de paylaşmaya başladı. Tarım iş kolunda 2Ç’de 31 milyon TL ciro, -9 milyon TL FAVÖK zararı ve -14 milyon TL net zarar açıklandı. Şirketin iştiraklerinin toplam kombine net borcu, inşaat iş kolundaki borç artışı nedeniyle çeyreklik olarak 4,5 milyar TL’den 10,9 milyar TL’ye yükseldi. Açıklanan sonuçlar FAVÖK seviyesinde önemli sürpriz içermezken, iştiraklerin kur farkı ve finansal gelir kaynaklı beklenti üzeri karlar sonucu piyasa tahminlerinin üzerine taşınmıştır. Bu nedenle piyasa tepkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. Şirketin bugün düzenleyeceği telekonferansta yeni yatırımlar ve 2023 görünümüne ilişkin mesajları ayrıca takip edilecektir.
  OZKGY – Özak GYO’nun 2Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasa kapanışından sonra açıklaması bekleniyor. Şirketin 2Ç23'te 359 milyon TL net satış, 136 milyon TL FAVÖK ve 7,8 milyar TL net kar açıklamasını beklerken, piyasa beklentileri 359 milyon TL net satış, 136 milyon TL FAVÖK ve 7,7 milyar TL net kar yönünde.
  DOAS – DOAS 2Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç23'de şirketin 27.4 milyar TL net satış, 6 milyar TL FAVÖK ve 5 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise 26.9 milyar TL net satış, 5.7 milyar TL FAVÖK ve 5.1 milyar TL net kar olması yönünde.
  TCMB’nin aldığı kararlar ve etkileri – TCMB tarafından hafta sonu alınan kararlar ile TL mevduata geçişinin teşvik edilmesi ve mevcut Kur Korumalı Mevduatların vadesi geldiğinde yenilenmesine yönelik düzenlemeye gidildi. > TL’den KKM yapılmış olan mevduatın %50’sinin; Döviz hesabından dönüşüm yaparak KKM yapılmış mevduatın ise %5’inin vadesi geldiğinde kur korumasız TL mevduata geçişi hedefleniyor. Söz konusu geçiş oranının altında kalan bankalar, aradaki fark kadar Menkul Kıymet tesis yükümlülüğüne tabi olacak. Ayrıca Döviz’den dönüşümlü KKM hesaplarında yüzde 95’in altında yenileme oranı kaydeden bankalar, yine aradaki fark kadar Menkul Kıymet tesis yükümlülüğüne tabi olacak. Daha önce toplam mevduatlar içinde TL payına göre (%57 üzerinde veya altında olanlar için) ilave/indirimli Menkul Kıymet tesis uygulaması bulunuyorken, yeni uygulamada ise gerçek kişilerde mevduat payının yüzde 2 artırılması hedefleniyor. Artış oranının daha düşük olması durumunda Bankalara Menkul Kıymet tesisi zorunluluğu getiriliyor. > Toplam büyüklüğü 3 trilyon TL civarında olan KKM hesaplarından, yeni düzenleme sonrası bankaların tahminen 500-600 milyar TL’lik bölümünü TL mevduata geçirmesi gerekecektir. Bu geçiş hedefini gerçekleştirmek için bankalar özellikle vadesi gelen KKM mevduatlarına yüksek TL faiz vermeye başlayacaktır. Normal TL mevduat faizlerindeki artış ise daha sınırlı ve döviz kurlarındaki harekete bağlı olarak kademeli olacaktır diye tahmin ediyoruz. TL mevduata geçiş için yüksek faiz vermek istemeyen bankalar ise sabit faizli tahvil alarak yeni kredilere göre daha düşük getiriye razı olacaklardır. Özetle toplam sektörde 500-600 milyar TL’lik aktif veya mevduat üzerinden ortalama 10-15 puan faiz kaybı oluşabilecektir. Bu da sektörün yıllık karı üzerinde (tüm etkiler tam yıl devrede olsaydı) yüzde 10-15 olumsuz etki gösterme potansiyeli doğuracaktır. Düzenlemenin etkileri kademeli şekilde görüleceğinden, 2023 yılı karları üzerindeki etkisi ise yüzde 5 civarında olabilir. Diğer yandan Menkul kıymet tesisine yönelik diğer uygulamalardaki gevşeme veya kredi faizlerindeki üst sınırın yükseltilmesi gibi kararlar ile hesaplanan olumsuz etkilerin azaltılması da mümkün olabilir. >Borsa açısından ilk etapta en çok baskı bankacılık sektörü üzerinde görülecektir. Bankalardaki bu baskının yerini tepki alışlarına bırakması için, TCMB’nin krediler için açıklayacağı yeni faiz üst sınırı katsayısı takip edilecektir. Bankaların vadesi dolan KKM hesaplarına TL’ye geçiş için piyasa faizi üzerinde mevduat faizi vermesi muhtemel, fakat normal TL mevduatlarda faizi artırma konusunda bankaların daha az agresif olacaklarını değerlendiriyoruz.. Dolayısıyla mevcut hisse yatırımcısı açısından alternatif TL mevduat getirisinde artış daha sınırlı olabilecektir. Bankacılık sektörü dışında ise kredi faizlerindeki olası yükselişin genel olarak tüketim odaklı sektörlerde (otomotiv, beyaz eşya, perakende) olumsuz etkiye sebep olabileceğini, gayrimenkul sektöründe de yine olumsuz etki görebileceğimizi düşünüyoruz (kamu bankalarından yeni konut kredisi paketi haberleri bu etkiyi bir miktar dengeleyebilir). Olumlu tarafta ise TL mevduat faizlerindeki artışın sigorta sektörünün yatırım gelirlerini destekleyerek pozitif etkileyebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca piyasada bir miktar defansif pozisyonlanmanın artabileceğini, olası rotasyonlarda TCELL/TTKOM/ENKAI/TUPRS/EREGL hisselerinin tercih edilebileceğini düşünüyoruz. 21 Ağustos 2023 KAP Haberleri
  ASTOR – Astor Enerji, ABD’de yer alan bir firma ile 3,15 milyon Dolar tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %1,15’ine karşılık gelmekte.
  CEOEM – CEO Event Medya, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen bir etkinlik yürütme işi aldığını bildirdi. Şirket bu çerçevede 15,6 milyon TL ciro oluşmasın öngörmekte. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %7’sine karşılık gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  BYDNR – Baydöner Restoranları A.Ş. payları 21 Ağustos itibariyle 21,00 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  ENERY – Enerya Enerji, payları 23 Ağustos itibariyle 88,76 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  AYEN & DOBUR – VBTS kapsamında AYEN ve DOBUR payları 21/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  PAPIL – VBTS kapsamında PAPIL payında 21/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
  CMENT – VBTS kapsamında CMENT payları 21/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
  MARKA – VBTS kapsamında MARKA payı 21/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  ALARK – Alarko Holding, 29 Ağustos’ta pay başına brüt 0,35 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %0,3.
  VERUS – Verusa Holding bugün pay başına brüt 0,05 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 161,95 TL. Temettü verimi %0,03

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –

  KAP Haberleri

Yukarı