Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  TCELL – Turkcell TMS 29 Öncesi 4Ç23 konsolide net karı tahminlerin üzerinde gerçekleşti. TMS29 öncesi finansallara göre Turkcell 2023 yılında 18,2 milyar TL net kar açıklarken, bu rakam 4Ç23'te 6,7 milyar TL net kara işaret etmektedir. Buna göre, Şirket’in TMS29 öncesi konsolide 4Ç23 net karı konsensüs tahmini olan 4,8 milyar TL'nin %40 üzerinde gerçekleşmiştir. TMS29 2023 sonuçlarına göre konsolide gelirler, FAVÖK ve net kar 2022 finansallarına kıyasla sırasıyla %14,6, %19,9 ve %82,5 oranında artmıştır. TMS29 uygulaması sonucunda şirket 2023 ve 2022 yıllarında sırasıyla 3,8 milyar TL ve 7,8 milyar TL net parasal kazanç kaydetmiştir. Lifecell, UkrTower, Global LLC (Ukrayna operasyonları), şirketin Yönetim Kurulu'nun 29 Aralık 2023 tarihinde ilgili bağlı ortaklıkları satma kararını kamuya duyurması nedeniyle Şirket finansallarında durdurulan faaliyetler altında paylaşılmıştır. Buna bağlı olarak Şirket, %73 gelir artışı (2023: %75), yaklaşık 39 milyar TL FAVÖK (2023: 40 milyar TL) ve %22 Yatırım Harcaması/Satışlar oranı (2023: %21) gibi tüm metriklerde 2023 daha önceki beklentilerini gerçekleştirmiştir. Mobil tarafta, şirketin faturalı abone sayısı 4Ç23'te bir önceki çeyreğe göre 476 bin artarak 27,2 milyona yükselirken, ön ödemeli abone sayısı bir önceki çeyreğe göre 708 bin azalmıştır. Mobil bileşik ARPU 4Ç23'te bir önceki çeyreğe göre %7 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %85,2 artarak 171,5 TL'ye ulaşmıştır. Sabit tarafta, fiberde net abone kazanımı çeyreksel bazda 43 bin olurken, toplam fiber içerisindeki 12 aylık bireysel kontrat payı 4Ç23'te %68'e ulaşmıştır (3Ç23'te %59). Tarihsel değerlere göre, Fiber ARPU bir önceki çeyrekteki %63,1'lik yıllık büyümeye kıyasla %76,2 ile ivmesini korumuştur. Şirketin FAVÖK'ü (TMS29 öncesi) %83,2 artışla 35,3 milyar TL'ye ulaşırken, TMS29'a göre düzeltilmiş finansallarda büyüme oranı %19,9 olmuştur. Buna bağlı olarak, FAVÖK marjı (Şirket tanımlı) geçen yılki %39,2 seviyesinden +1,8 puan artışla 2023 yılında %41'e yükselmiştir. Enerji ve arabağlantı giderlerindeki düşüş ana etkenler olurken, satılan malın maliyetindeki iyileşme de 2023'te FAVÖK marjını desteklemiştir. Bilanço tarafında, TCELL'in net borcu güçlü serbest nakit akışı sayesinde 2022'deki 34,4 milyar TL'den 2023'te 23,8 milyar TL'ye düşmüştür. Net Borç/FAVÖK oranı da aynı dönemde 0,9x'ten 0,5x'e gerilemiştir. 2023 yılsonu itibarıyla şirketin net döviz pozisyonu +22 milyon dolar seviyesinde olup, şirketin nötr döviz tanımı olan +/- 200 milyon dolar seviyesi içerisindedir. Sonuçların ardından şirket 2023 yılı beklentilerini paylaştı. Buna göre şirket yönetimi, yüksek tek haneli büyüme (2024 yılı için %37 TÜFE varsayımına dayalı reel gelir büyümesi), %42 civarında FAVÖK marjı ve %23 civarında Yatırım Harcaması/Satış oranı bekliyor. 4Ç23 sonuçlarına piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını beklemekteyiz.
  KORDS – Kordsa’nın operasyonel sonuçları tahminlerin altında gerçekleşti. KORDS 4Ç23'te 82mn TL'lik konsensüs tahmininin üzerinde 180mn TL (yıllık -%3 düşüşle) net kar açıklamıştır. Net satışlar 4Ç23'te yıllık bazda %1 artarak 4,7 milyar TL'ye yükselmiştir (Konsensüs tahmini: 6,9 milyar TL). Çeyrekte konsensüs tahminlerinden sapmanın ana nedeni 332 milyon TL'lik ertelenmiş vergi geliri olmuştur. 2023 yılında Şirket’in satış gelirleri, rekabet kaynaklı baskılar ve lastik takviye pazarındaki daralma nedeniyle bir önceki yılki 1,15 milyar dolara kıyasla %13,1 oranında azalarak 1 milyar dolarına gerilemiştir. Öte yandan, kompozit segmenti gelirleri %54 artışla 201 milyon dolara ulaşırken, Microtex Composites Srl'nin gelir katkısı 42 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK 4Ç23'te piyasa beklentisi olan 568 milyon TL'ye kıyasla yıllık bazda %23 artarak 388 milyon TL'ye yükselmiştir. FAVÖK yıllık bazda %38,2 daralarak 2022 yılındaki 135 milyon dolar seviyesinden 2023 yılında 83 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. FAVÖK marjı yıllık bazda 1,5 puan artarak %8,2 oldu. Bilanço tarafında ise şirketin net borcu 3Ç23'teki 367 milyon dolardan 4Ç23'te 395 milyon dolara yükselmiştir. Net Borç/FAVÖK oranı ise 3Ç23'teki 3.8x seviyesinden 4Ç23'te 4.0x seviyesine yükselmiştir. Sonuçlara yönelik piyasa tepkisinin bugün hafif olumsuz olmasını beklemekteyiz.
  OTKAR – Otokar, Romanya'da 4x4 zırhlı araç ihalesine teklif verdi. Şirket açıklamada daha fazla ayrıntı vermezken, yabancı basında çıkan haberlerde ihalenin yaklaşık 0,9 milyar ABD doları değerinde 1059 adet 4x4 araç teslim etmeye yönelik çok yıllık bir sözleşme içerdiği belirtiliyor. Basında çıkan haberlerde ayrıca diğer potansiyel teklif yapması beklenen şirketlerin de geri çekildiği ve tek teklifin Otokar tarafından verildiği iddia edildi. Romen makamları büyük olasılıkla ihaleyi değerlendirecek ve sonuç daha sonra açıklanacaktır. Otokar açısından haber akışını olumlu buluyoruz.
  ARDYZ – Ard Grup, bağlı ortaklığı aracılığıyla CCN Teknik ve Makine işleri ile 8,64 milyon TL tutarında 2 yıl süreli sözleşme imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının yaklaşık %15’ine karşılık gelmekte.
  EUPWR – Europower Enerji, Uludağ Elektrik tarafından açılan ihalede 2,92 milyon Dolar ile en uygun teklifin verildiğini bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %3’üne karşılık gelmekte. 21 Mart 2024 KAP Haberleri

  Pay Alım Satım Haberleri –
  CEMAS – Çemaş Döküm, azami 100 milyon TL fon olmak üzere 2 ay süreli pay geri alım programı başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.
  IEYHO – Işıklar Enerji, azami 100 milyon TL fon olmak üzere 2 ay süreli pay geri alım programı başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.
  AHGAZ – Ahlatçı Doğal Gaz, pay geri alım programı çerçevesinde 14,08 TL fiyattan 340 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,62’e yükseldiğini bildirdi.
  FORMT – Formet Metal, pay geri alım programı çerçevesinde 2,70 TL fiyattan 460 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,4’e yükseldiğini bildirdi.
  GEDIK – Gedik Yatırım, pay geri alım programı çerçevesinde 13,87 TL fiyattan 145 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,43’e yükseldiğini bildirdi.
  MIATK – 1) Şirket ana ortağı tarafından 66,40 TL fiyattan 12,1 milyon adet pay satışı yapıldığı ve Mia Teknoloji sermayesindeki payının %21,63’e gerilediği bildirildi. (Önceki: %24,08). 2) Şirket ana ortağı tarafından 66,40 TL fiyattan 12,1 milyon adet pay satışı yapıldığı ve Mia Teknoloji sermayesindeki payının %21,63’e gerilediği bildirildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada satışın yabancı kurumsal yatırımcılara yapıldığı bildirildi. Şirket ortaklarının elde edilen tutarın gerekli görülmesi halinde şirket yatırımları için kullandırabileceği belirtildi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  ODINE – Odine Solutions payları 21 Mart itibariyle 30,0 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  KSTUR – VBTS kapsamında KSTUR payları 21/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  EGGUB – Ege Gübre, pay başına brüt 1,2 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %2,5.
  EREGL – Ereğli Demir ve Çelik, pay başına brüt 0,5 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %1,1.
  ISDMR – İskederun Demir ve Çelik, pay başına brüt 0,5 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %1,4.
  KCHOL – Koç Holding, 24 Nisan’da pay başına brüt 8,00 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %4,3.
  MAVI – Mavi Giyim, sermaye artırımı neticesinde, güncel hali ile 6 Mayıs’ta ödemeyi planladığı temettü tutarını brüt 2,13 TL olarak belirledi. Temettü verimi %2,9.
  SKYMD – Şeker Yatırım, 27 Mart’ta pay başına brüt 0,15 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %1,3.

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – EGPRO, SEKFK

  KAP Haberleri

Yukarı