20.05.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AEFES: SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda Şirket’in Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 95,8 olarak güncellenmiştir.
 • ANSA/TARAF: Borsa İstanbul tarafından, 31/03/2016 tarihli finansal tablolarını son yayımlanma tarihine kadar kamuya duyurmadıkları için işlem sıraları 11/05/2016 tarihinde kapatılan söz konusu hisseler ile ilgili olarak; Finansal tablolarını KAP'ta yayımlamaları veya Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) ndan ek süre almalarına kadar, işlem sıralarının kapalılık halinin azami 6 ay devam etmesine ve söz konusu finansal tabloların KAP'ta yayımlanması veya Kurul tarafından ek süre verilmesi halinde yapılacak duyuruyu izleyen iş gününden itibaren Şirketlerin işlem sıralarının yeniden açılmasına ve Şirket’lerin kamunun aydınlatılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılmasına karar verilmiştir.
 • ARTOG: Şirket, yeniden borsada işlem görmek için SPK ile düzenlenen toplantı sonucunda soruşturmada olan ve tamamlanması beklenen denetim raporu sornası yeniden davet gönderileceği ancak raporun henüz yayınlanmadığı açıklanmıştır. Ayrıca Şirket eski YKB’ler olan Ali Kemal TÜMER ve Ayhan ÖZTÜRK tarafından şirket ile hiçbir ilgisi bağı olmadan verilen 13 mn TL büyüklüğündeki çek, senet gibi değerli evrakların iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması için suç duyurusunda bulunmuştur. Şirket’in tarım arazilerini de içinde bulunduran Lion İnşaat Tarım Tur Ltd Şti ile iştirak için hiçbir sorun bulunmadığı belirtilmiştir.
 • ATSYH: Şirket’in olağan genel kurulu, gerekli toplantı nisabı sağlanamadığı için 29 Haziran’a ertelenmiştir.
 • DESPC: Şirket, brüt 0,372904 TL (net 0,3169684 TL) nakit temettüsünü 26 Mayıs’ta dağıtılacağını açıklamıştır. Şirket ile Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi arasında, Samsung marka akıllı cep telefonu ve aksesuar ürünlerinin dağıtıcı bayilik faaliyetlerinin verilmesi konusunda İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa illerini içeren mevcut distribütörlük sözleşmesi Antalya, Denizli, Uşak, Afyon, Isparta, Burdur illerini de içerecek şekilde genişletilmiştir. Şirket’in bu genişleme sonrası yeni eklenen bölgelerden 40 mn TL olmak üzere yıllık toplam 100 milyon TL net satış hasılatı hedeflemektedir.
 • DOAS: Şirket iştiraki Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin 6.75 mn TL’lik ödenmiş sermayenin 3 mn TL artırılarak 9.75 mn TL’ye yükseltilmesine ilişkin karar tescil edilmiş olup, Şirket’in %46'lık iştirak payı oranı sermaye artırımı sonrasında da aynı kalmak üzere, artırılan nakdi sermayenin nominal bedel üzerinden 1.38 mn TL’lik kısmı Şirket tarafından taahhüt edilmiştir.
 • GYHOL: Erhan Topaç, 1,24 TL fiyattan 700.000 lot satış işlemi sonrasında pay oranını %91,72’den %89,39’a çekmiştir.
 • HALKB: Banka’nın Singapur temsilcilik ofisi faaliyete geçmiştir.
 • KLGYO: Şirket’in Biskon Yapı ile ortak gerçekleştireceği ve %99 pay sahibi olduğu Referans Kartal projesi için İstanbul-Kartal’da bulunan 13.170 m2 arazinin 77.5 mn TL karşılığında satın alınmasına ve söz konusu projenin üzerinde kat irtifakı bulunan 457 adedinin %99’luk kısmının İller Bankası’ndan Şirket’e tapu devrinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
 • KOMHL: Grup Şirketi Kompen PVC Yapı ve inşaat Malzemeleri San.Tic. A.Ş., LEDA Yapı ve Proje Taah. Ltd.Şti.'nin taahhütü altından bulunan TOKİ’nin Erzincan-Merkez’deki 340 adet konut, 1 adet camii ve 1 adet ticaret merkezi inşaatının PVC Doğrama İşleri için 500 bin TL, Karaman-Merkez’deki 998 adet konut, 1 adet camii ve 1 adet ticaret merkezi inşaatı inşaatının PVC Doğrama İşleri için 1.45 mn TL olmak üzere toplam 1,95 mn TL bedelli sipariş ve satış sözleşmesi imzalamıştır.
 • KORDS: Şirket’in İstanbul-Pendik’teki “Kordsa Teknopark” şubesi tescil edilmiştir.
 • MRTGG: Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31/12/2015 tarihli mali tablolarında sermayesinin tamamını kaybetmiş olması ve 31/03/2016 tarihli mali tablolarında sermaye kaybının devam ediyor olması sebebiyle Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.
 • SASA: Şirket, yapacağı 50 mn TL büyüklüğündeki bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • SELGD: Şirket, 30 mn TL’lik mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2019’a kadar güncellenmesi hususunda SPK’ya başvuruda bulunmuş ve söz konusu başvuru kabul edilmiştir.
 • TMPOL: Şirket, Mimarsinan OSB’de yer alan arsası için Yapı Ruhsatı alım aşaması tamamlanmış olup inşaat faaliyetinin en kısa sürede başlatılacağını açıklamıştır.
 • TSKB: Banka daha önce özel durum açıklamaları ile kamuoyuna bildirdiği vergi ceza ihbarnameleri ve söz konusu vergi tarhiyatlarının iptali için açılan ve bir kısmının Banka lehine bir kısmının Banka aleyhine sonuçlandığı davaların temyiz/karar düzeltme süreçlerinin devam ettiğini açıklamıştır. Son durum itibarıyla karar düzeltme aşamasındaki davaların bir kısmı Banka aleyhine sonuçlanarak kesinleşmiştir. Kesinleşen yargı kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştur.
 • YAPRK: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nce ithalatına izin verilen 132 baş Holstein ırkı damızlık gebe düvenin 95 adetinin ithalatı gerçekleştirilmiştir. 33 baş Holstein ırkı damızlık gebe düvenin ise şeçimi yapılmış olup, 2016 yılı Haziran ayının sonunda ithalatının gerçekleşmesi beklenmektedir.
 • YGGYO: Şirket, brüt (net) 0,8370535 TL nakit temettüsünü 20 Mayıs’ta (bugün) dağıtılacağını açıklamıştır.
Yukarı