Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ALARK – Alarko Holding toplantı notları. Alarko Holding dün gerçekleştirdiği toplantıda ileriye dönük beklentilerini ve yatırım planlarını açıkladı. Holding yönetimi 2023 yılı için net kar tahminini 13-14 milyar TL aralığında koruduğunu açıklarken, 2024 yılı için 22-24 milyar TL aralığında net kar tahmini paylaştı. Ayrıca, daha önce 2030 yılında 3 milyar USD net aktif değere ulaşma hedefi bulunan Alarko, bu hedefi de 2028 yılına kadar 4 milyar USD net aktif değer büyüklüğü olarak revize etti. Şirket bu hedef için tarım, gübre, havacılık ve enerji (batarya) gibi alanlarda yatırım yapacak. 2028 yılında Holding’in portföyünün %55’inin bugünkü faaliyetlerden, %35’inin yeni yatırımlardan ve %10’luk kısmının finansal yatırımlardan oluşması hedefleniyor. Şirket tarım iş kolunda özellikle seracılık alanında hızlı büyümeyi sürdürmek için Türkiye’de jeotermal ruhsatları almaya devam ediyor. Ayrıca Kazakistan’da yine seracılık alanında yatırım anlaşmasının önümüzdeki aylarda finalize olması bekleniyor, bu anlaşmadaki teşviklerin detaylarına göre Kazakistan’da da hızlı büyüme potansiyeli gördükleri belirtiliyor. Şirketin sunumunda paylaşılan tahminlere göre tarım iş kolundan Alarko’nun elde etmeyi beklediği ciro 2024 yılında 3,3 milyar TL, 2025 yılında 10,9 milyar TL ve 2026 yılında 18,3 milyar TL olarak öngörülüyor. Tarım iş kolunda Şirket yaklaşık %30 FAVÖK marjı elde etmeyi öngörüyor. Enerji iş kolunda elektrik dağıtım alanında karlılıkta 2024’te yataya yakın bir görünüm paylaşan Şirket, elektrik üretim tarafında ise fiyatlardaki normalleşmeye rağmen kömür maliyetlerini iyi yöneterek performansını sürdürmeyi hedefliyor. Şirket yönetimi ayrıca ortakların hisse satışlarına ilişkin soruya cevaben, bu satışların ortakların kendi ihtiyaçları kapsamında gündeme geldiğini, ortaklar pay satışı yaparken Şirketin geri alım yapamadığını ve ortak satışı tamamlanırsa geri alımı değerlendirebileceklerini paylaştı. Toplantıda verilen mesajları genel olarak olumlu bulmakla birlikte, paylaşılan net kar tahmini için iştirak bazında detay bulunmadığını, öngörülen net kar artışının daha çok finansal gelir veya değerleme etkisi kaynaklı olabileceğini ve faaliyet karlılığı olarak benzer bir büyüme yakalanamayabileceğini not ediyoruz. Diğer yandan Alarko Holding’in mevcut piyasa değeri 1,8 milyar USD seviyesinde olup, 2028 yılında hedeflenen 4 milyar USD NAD büyüklüğüne göre %56 iskontoya işaret etmektedir. Piyasada Holding’lerin ortalama %30 iskonto ile işlem gördüğünü dikkate alarak, öngörülen NAD büyümesine ulaşılması durumunda hissenin 3-4 yıllık vade için yıllık ortalama %10-15 dolar bazında getiri sunma potansiyeli taşıdığını söyleyebiliriz. Bu beklentilerin dengeli bir görünüme işaret ettiğini düşünüyoruz ve hisse için nötr olan görüşümüzü koruyoruz.
  TATGD & KCHOL – Koç Holding’in bağlı ortaklığ olan Tat Gıda’nın %49,04’lük payına denk gelen kısmının ve 15 adet kurucu intifa senedinin satışının 80,92 milyon Dolar bedelle gerçQekleştiği bildirildi. Koç Holding’in gelir tablosuna vergi öncesi yaklaşık 1,1 milyar TL tutarında satış kazancı oluşması bekleniyor.
  BMSCH – BMS Çelik, Birleşik Krallık’ta toplam 557 bin Sterlin tutarında sipariş alındığını bildirdi. Toplam tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %1,7’sine karşılık gelmekte.
  GARFA – Garanti Faktoring sermayesinin 79,5 milyon TL’den %400 oranında bedelsiz olarak 318 milyon TL artışla 397,5 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  NETAS – Netaş Telekomünikasyon, Türk Telekomünikasyon ile 1,35 milyon Dolar tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %0,9’una karşılık gelmekte.
  VBTYZ – VBT Yazılım, SGK’nıun açtığı ihalede 111,37 milyon TL + KDV tutarında iş aldığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %10,7’sine karşılık gelmekte.
  MSCI Değişiklikleri – MSCI 29 Şubat itibariyle geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre MSCI Global Small Cap Endeksine 9 şirket eklendi ve 1 şirket çıkarıldı. Eklenen şirketler AGROT, GUBRF, HEKTS, KTLEV, KCAER, KOZAL OYAKC, REEDR ve TABGD olacak ve MAGEN çıkarılacak. MSCI Türkiye endeksine ise CCOLA eklendi ve HEKTS, KOZAL çıkarıldı. 20 Şubat 2024 KAP Haberleri

  Pay Alım Satım Haberleri –
  AHGAZ – Ahlatcı Doğalgaz, pay geri alım programı çerçevesinde 13,34 TL fiyattan 300 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,33’e yükseldiğini bildirdi.
  KOZAL – Koza Altın, pay geri alım programı çerçevesinde 24,0 TL fiyattan 1 milyon adet pay alımı yapıldığı ve alınan payların şirket sermayesine oranının %1,73’e yükseldiği bildirildi.
  AKSA – Şirket ortağı tarafından 101,50-103,00 TL fiyat aralığından 700 bin milyon adet ve 101,20-99,80 TL fiyat aralığından 95 bin pay alımı yapıldığı ve Aksa Akrilik sermayesindeki payının %23,2’ye yükseldiği bildirildi.
  KOZAA – Koza Altın tarafından 52,30 TL fiyattan 200 bin adet pay alımı yapıldığı ve Koza Anadolu Metal sermayesindeki payının %2,21’e yükseldiği bildirildi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  CEOEM – VBTS) kapsamında CEOEM payları 20/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –

  KAP Haberleri

Yukarı