19.12.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADESE: Ferhat Kıvrak 500.920 lot Şirket hissesini Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • AKGUV: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açmış olduğu İstanbul Adalet Sarayı Hizmet Binasına, 385 Personel ile 2 ay süreli olarak 3.225.802 TL tutarlı özel güvenlik hizmet alımı ihalesi Şirket bünyesinde kalmıştır.
 • AYES: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arsa üzerine tanıdığı inşaat alanı imar planlarında yaptığı değişiklik sonrası, Dilovası fabrika arsası üzerindeki inşaat alanı imar hakkı artmıştır. Şirket aktifine kayıtlı Kocaeli-Dilovası fabrika binası arsası üzerindeki fabrika binasına ek olarak; Dilovası fabrika kapasitesinin arttırılması ve üretim konusu emtialarımızın korunması amacıyla; yaklaşık olarak 2.400 metrekare alanlı ve tahmini maliyeti 1 mn TL prefabrik fabrika binası ek hol inşaatı yapılması kararı alınmıştır.
 • CEMAS: Ferhat Kıvrak 4.172.030 lot Şirket hissesini Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • DOHOL: Şirket sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 36 mn TL'ndan 51 mn Türk Lirası'na artırılmasında, sermaye artırımının Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı da görülmek suretiyle, Şirket'in iştirak payına isabet eden 15 mn TL tutarındaki yeni pay alma hakkının tamamen kullanılmasına ilişkin yetki verilmiştir.
 • FMIZP: Federal Mogul UK Investments Ltd. olarak, Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş’deki %50 hisse Federal-Mogul Germany Investments Holding GmbH’e devredilmiştir. Söz konusu Şirket, FMIZP hissesinde %85 oranında doğrudan ortaklığa sahip olan Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş’deki payları devralarak dolaylı ortak konumuna gelmiştir.
 • HALKB: Banka’nın kurumsal yönetim derecelendirme notu 10 üzerinden 9,26'dan (92,63) 9,30'a (92,97) yükseltilmiştir.
 • KLGYO: Şirket’in İstanbul Sapphire Binasında, Şirket mülkiyetinde kalan tüm kısımların uluslararası piyasalar da dahil toplu satışı konusunda, Katar Merkez Bankası nın düzenleyicisi olduğu ve tamamı hisseleri Katar’lı Barwa Bank a ait olan yatırım bankası The First Investor TFI ile bir yıl süreli sözleşmenin süresi 18.12.2016 tarihi itibariyle bitecek olup, 16.12.2016 tarihli yönetim kurulu kararı gereği yenilenmeyecektir.
 • OTKAR: Şirket ile İran'da yerleşik OGHAB Afshan Industrial and Manufacturing Co. (OGHAB) arasında, şirketimizin ürün gamında yer alan Navigo araçlarının CKD satışı ile OGHAB tarafından teknoloji ve lisans kullanımına yönelik sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme 3 yıl için imzalanmış olup, 2 yıl uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Şirket tarafından Navigo araçları CKD olarak OGHAB'a ihraç edilecek; İran'da araçların montajı, Otokar markasıyla satış ve pazarlaması ise OGHAB tarafından gerçekleştirilecektir. özleşmede ilk yıl sonrasındaki dönemler için aracın yerel yasal yükümlülüklere uygun olması koşuluyla minimum 500 araçlık alım garantisi bulunmaktadır. İlk yıl için alım garantisi bulunmamakta olup, izleyen dönemlerde alım garantisi kapsamında bugünkü koşulların geçerli olması halinde yıllık yaklaşık 50 milyon TL ciro elde edilmesi söz konusu olabilecektir. İran'daki homologasyon düzenlemeleri ve pazar koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak satış adedi ve elde edilecek ciro değişebilecektir. İmzalanan teknoloji transferi sözleşmesi kapsamında Şirketimizce 500.000 Euro lisans bedeli ve ileride Otokar yerine İran'dan tedarik edilecek her bir CKD kitindeki yerelleştirilen parçalar için değişen tutarlarda royalty ödemesi tahsil edilecektir.
 • OZKGY: İzmir Alsancak'ta bulunan arsalara ilişkin olarak Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi A.Ş. (EPP) ile Şirket arasında Tasfiye Protokolü düzenlendiği bildirilmiştir. Şirket tarafından daha önce EPP'ye yapılan tüm ödemeler, belirlenmiş olan güncelleme faiz oranı ile güncellenerek toplam 123.036.663,50 TL olarak Şirket tarafından geri tahsil edilmiştir. Sözleşme konusu arsalar üzerinde Şirket lehine tesis edilmiş bulunan ipotekler kaldırılmıştır.
 • SKTAS: Şirket’in Bağlı ortaklığı Black Sea Blue Danube ROM SRL'nin ("BSBD") paylarının tamamının Şirket'in ilişkili tarafı Romagra Development SRL ("Alıcı")'ya satılması hususunda 400.000 EUR (27 Ekim 2016 tarihi itibariyle Romanya Merkez Bankası kuru ile 1.801.480 Romanya Lei eşdeğeri) avans düşüldükten sonra kalan 8.164.891 Romanya Lei satış bedelinin, 7.364.891 Romanya Lei tutarındaki kısmı Hisse Satış Sözleşmesi tarihini takip eden 15 gün içinde, 800.000 Romanya Lei tutarındaki kısmı ise satış işleminin Romanya'da ilgili ticaret sicili nezdinde tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından 15 gün içinde tahsil edilecektir.
 • TCELL: Şirket’in %100 bağlı ortaklığı Turkcell Finansman A.Ş.'nin, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen* vadesi 8 Haziran 2017, yıllık basit faizi %10,70 olan 250.000.000 TL nominal değerli 174 günlük bono satış işlemleri 16.12.2016 tarihinde tamamlanmıştır.
 • VERUS: Şirket bağlı ortaklığı Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nin sermayesinde, Aytaç Biçer ve Halil İbrahim Özer'in sahip oldukları toplam 2.569.230 adet payın (%25,69) tamamının Şirketimiz tarafından satın alınması konusunda anlaşmaya varılmıştır. EPDK 2.569.230 adet payın Verusa Holding A.Ş.'ye devredilmesine ve Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nin sermayesinde %94,22 oranında paya sahip olmasına Onay vermiştir. Verusa Holding A.Ş.'nin, Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'deki sermayesindeki pay oranı %68,52'den %94,22'ye yükselmiş olacaktır.
 • ZOREN: Şirket, 750 mn TL sermayesini nakden 1.25 mlr TL (%166,7 bedelli – Rüçhan Fiyatı: 1 TL) artırarak 2 mlr TL’ye çıkarma kararı almıştır. Söz konusu fonun tamamı Zorlu Osmangazi Enerji San. ve Tic. A.Ş tarafından, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş paylarının tamamının satın alınmasında kullanılacaktır.
Yukarı