Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AYGAZ: Şirketin; 300mn TL tutara kadar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine karar verilmiştir.
  • GOZDE: Gozde Girisim elindeki SOKM hisselerini borsada işlem gören tipe dönüştüreceğini açıkladı. GOZDE’nin sahip olduğu SOKM hisseleri 140 mn adet ile toplam sermayenin %22.9’una denk gelmektedir. Son 2 günde iki ayrı fon da toplam 36 mn adet SOKM hissesini MKK’da kaydileştirme işlemi gerçekleştirmiştir. Böylece, SOKM’nin halka açıklık oranı %34,7’den %70,4 seviyesine yükselecektir. Seans sonrası Gözde tarafından yapılan açıklamaya göre, payların borsada ilk işlem görmeye başladığı günden itibaren 180 gün süre ile lock-up koşuluna tabidir. Şok Marketler payları, bahsi geçen 180 günlük lock-up süresinin 14 Kasım 2018 tarihinde sona ermesi sonucu, şirketin rutin politikası gereği hisselerin Borsada İşlem Gören Tipe çevrilmesi için başvuru sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.
  • MERKO: Yeni Pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 26.11.2018 ile 10.12.2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
  • SRVGY: Şirketin Almanya Frankfurt'ta bulunan dolaylı iştiraki konumundaki Oswe Real Estate GmbH hisselerinin satışına ilişkin olarak 03.10.2018 tarihinde bu platformda yapmış olduğu açıklamada bahsi geçen görüşmelere taraf olan gruplardan birinin teklifi kabul edilmiştir. Ancak halen kesinleşmiş ve karşılıklı mutabakata bağlanmış akdi bir ilişkimiz yoktur.
  • TURGG: 16.10.2018 tarihinde askıya çıkarılan (16.10.2018 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştı), 12.07.2018 tarih ve 1182 Sayılı Sayılı İBB Meclis Kararına uygun olarak tadil edilen Kartal 1/5000 Merkez Nazım İmar Planı'na ilişkin 1 aylık askı süresi 16.11.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, VKING.E payları 19/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 03/12/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Yukarı