Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ALARK – Alarko Holding’in 2Ç net karı beklentimizin altında. Alarko Holding 2Ç’de 102 milyon TL net kar açıklarken, 180 milyon TL seviyesindeki tahminimizin altında kaldı (geçen sene 2Ç: 93 milyon TL). Enerji üretim segmentinde geçen senenin altında gerçekleşen faaliyet karı ve inşaat iş kolunda açıklanan zayıf karlılık, sonuçların beklentimizin altında kalmasında temel etken oldu. Toplam FAVÖK (kombine) 2Ç’de geçen seneye göre %11 düşüş kaydederek 557 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (1Ç’ye göre %12 gerileme). Enerji üretim alanındaki iştiraklerin toplam FAVÖK performansı çeyreklik olarak %2, yıllık olarak %17 gerileme kaydederken, bu düşüş kısmen de olsa enerji dağıtım alanında kaydedilen %11 FAVÖK büyümesi ile telafi edildi. Böylece toplam enerji iş kolu FAVÖK rakamı yıllık %9 düşerek 486 milyon TL olarak gerçekleşti (1Ç: 437 milyon TL). Kömür santralinin FAVÖK marjı artan kömür fiyatlarının maliyet etkisi nedeniyle çeyreklik olarak %33’ten %26’ya geriledi (geçen sene: %31). Yılın ikinci yarısında artan elektrik fiyatlarının kömür maliyetindeki artışı dengelemesi beklenmektedir. Diğer yandan inşaat iş kolunda ilk çeyrekte açıklanan kuvvetli karlılığın ardından, bu çeyrekte negatif faaliyet karı açıklandı. İnşaat segmenti gelirler açısından büyümeye devam ederken (ciro 790 milyon TL, 1Ç: 445 milyon TL geçen sene 2Ç: 313 milyon TL), ilk çeyrekte %15 seviyesinde gerçekleşen FAVÖK marjı 2Ç’de -%6 olarak açıklandı. Proje maliyet karşılıklarının bu sonuçta etkili olmasının muhtemel olduğunu tahmin ediyoruz. Şirketin iştiraklerinin toplam (kombine) net borcu 1Ç’ye kıyasla 4,7 milyar TL seviyesinden 5,5 milyar TL’ye yükseldi. Enerji üretim iştiraklerinde net borç 4,3 milyar TL’den 4,0 milyar TL’ye gerilerken, inşaat segmentinde artan işletme sermayesi ihtiyacı ve enerji dağıtım alanında yatırımlar sonucu artan borçluluk, holdingin toplam kombine borç seviyesindeki artışın temel sebepleri oldu. Beklentilerin altında kalan 2Ç net karı nedeniyle sonuçlar hisse üzerinde olumsuz etki gösterebilir.
  EKGYO – EKGYO, 2Ç21’de tahminlerin (YFt: 182mnTL, piyasa beklentisi: 163mnTL) oldukça üzerinde 462mnTL net kar açıkladı. Net kar rakamı yıllık %406 ve çeyreklik %107 artışa tekabül etmektedir. Artan teslimlerle ciro yıllık bazda %329 artışla 2,2mlrTL’ye ulaştı (YFt: 865mnTL, piyasa beklentisi: 681mnTL). Satışlardaki artışa paralel olarak, FAVÖK yıllık bazda %320 artışla 422mnTL’ye (YFt: 199mnTL, piyasa beklentisi: 167mnTL) ulaştı ve bu rakam da %19 (2Ç20: %20) FAVÖK marjına karşılık gelmektedir. Şirket’in net borcu ise borçluluktaki düşüşle 1Ç21’deki 3,1mlrTL seviyesinden 2,6mlrTL seviyesine geriledi. Böylelikle, Net Borç/FAVÖK oranı 2,7 olarak gerçekleşti (1Ç21: 4,5). Güçlü sonuçlar ve net borçtaki iyileşmeyle piyasa tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz.
  GENIL – Şirket, İsviçre’de kurulu Galventa AG'nin %4.8 payının satın alındığını ve hissedarı olduğunu bildirdi. Buna ek olarak şirket Galventa ile Galventa’nın mevcut lisansları arasında ürünün lisans ya da alt lisans yoluyla Türkiye de dahil olmak üzere çok sayıda ülkedeki satış ve dağıtımı için de görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
  KAREL – Şirket ile ASELSAN arasında, ASELSAN’ın geliştirdiği KARTACA sisteminde kullanılmak üzere AMTB ürününün seri üretimine yönelik çerçeve sözleşme imzalandığı bildirildi. Ayrıca TUSAŞ ile de Motor Kontrol Ünitesi seri üretimi için de sözleşme imzalandı.
  NIBAS – Şirket ile Kırşehir Mucur’da yer alan biyogaz enerji üretim santrali işi için 0.66 milyon TL tutarında iş alındığı bildirildi. İşin teslimi 65 gün olup söz konusu tutar şirketin 2020 yılı hasılatının yaklaşık %2.5’ine karşılık gelmekte.
  SOKM – Şirket 2021 yılına ilişkin beklentilerini yayımladı ve 2020 yılına göre konsolide satış büyüme hedefini %28, ve yatırım harcamalarını ise 750 milyon TL olarak öngördüğünü bildirdi.
  TURSG – Şirketin Ocak - Temmuz dönemi prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %15.4 artışla 6.08 milyar TL’ye yükseldi.
  TMSN – Şirket ile Havelsan arasında, şirket tarafından geliştirilen Pusat ve benzeri platformlarda kullanılmak üzere istihbarat, gözetleme ve keşif sistemleri ile entegre olacak şekilde bilgi sistemi entegrasyonunun sağlanması, Havelsan KASK sisteminin Pusat ve benzeri platformlarda konumlanmasının sağlanması ve yine Havelsan tarafından geliştirilen KBRN ürünlerinin Pusat ve benzeri platformlarda konumlanmasının sağlanmasına yönelik olarak mutabakat imzalandığı bildirildi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  HDFGS – Pay geri alım programı çerçevesinde 2.58 – 2.62 TL fiyat aralığından 0.5 milyon adet pay alımı yapıldı.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  BRLSM – Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanırken, şirket payları yarın itibariyle Yıldız Pazar’da 9.10 TL fiyattan işlem görecek.
  GESAN – Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanırken, şirket payları bugün itibariyle Yıldız Pazar’da 17.00 TL fiyattan işlem görecek
  PENTA – Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, PENTA payında 19/08/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/09/2021'dir.
  MANAS – VBTS kapsamında MANAS paylarında 19/08/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/09/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı