18.10.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ATSYH: Şirket’in yeniden faal hale getirilmesi işlemleri çerçevesinde İstanbul’da bulunan Naviga Tekstil San. ve Tic. A.Ş’nin %50’sinden fazlası satın alınarak görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir. Ek Bilgi: Şirket’in 30 Kasım’a kadar faal hale gelmemesi durumundan Borsa Kotu’ndan çıkartılabileceği daha önce açıklanmıştı.
 • AVOD: Şirket bağlı ortaklığı Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnş. San. Tic. A.Ş.'ne ait Köyceğiz / Muğla’de yer alan maden ile iştiraki Avod Altın Madencilik Enerji İnş.San.ve Tic. A.Ş.'ne ait Boğazkale/Çorum'da bulunan madenlerin değerlemeleri ile ilgili olarak Alman DMT Consulting GmbH, değerleme çalışmalarını tamamlamıştır.
 • ECILC: Şirket’in iş ortaklığı Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Eczacıbaşı Baxter")'nin IV Serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile Şirket’in sahibi olduğu ve Eczacıbaşı - Baxter tarafından kullanılan bir kısım ekipmanın, Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin olarak sağlanan ön mutabakat çerçevesinde, bugün Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulunulmuş olup, devir sürecinin kanuna ve taraflar arasında imzalanacak olan varlık satış sözleşmesine uygun olarak tamamlanması akabinde devir işlemleri gerçekleştirilecektir.
 • FINBN: Banka, 10 mlr TL tutara ve 5 (beş) yıla kadar vadeli bonolar ve/veya tahviller ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak bonolar ve/veya tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine karar vermiştir.
 • FLAP: Şirket, Ekim 2016 Nisan 2017 döneminde yapılması planlanan MS Günleri, Türk Tıp Dünyası Kongresi, Tartışmalı Fikirler Toplantısı, Ultrason Kursları, 12. Ulusal Parkinson Kongresi ve Ulusal Alzheimer Kongresi organizasyonlarını yerine getirme görevini üstlenmiştir.
 • GOODY: Şirket’e 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin yapılan vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına istinaden fark olarak toplam 26.932.509 TL vergi aslı tarh ettirildiği ve 50.862.220 TL vergi ziyaı cezası kesildiği bildirilmiştir. Şirket, nılan vergi aslı ve vergi ziyaı cezasının Teknik Yardım ve Lisans Sözleşmesi kapsamındaki ödemelere ilişkin toplam 75.067.987,46 TL tutarındaki kısmına ilişkin olarak "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 sayılı Kanun" hükümlerinden yararlanılması ve matrah artırımı hususlarında başvuruda bulunulmasın karar verilmiştir.
 • IDGYO: Şirket yönetim kurulu tarafından yapılan toplantıda, Şirket ortaklarının kendi aralarındaki pay devirleri ile alakalı olarak SPK başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
 • IPEKE: Şirket, 2013-2014 hesap dönemleriyle ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 6.363.800 TL vergi cezasına ilişkin olarak 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununun 4. Maddesinin ‘'A'' bendine istinaden yapılan başvuru sonucu şirket tarafından 1.000.000 TL ile 2.000.000 TL arasında vergi cezası ödenmesi tahmin edilmektedir.
 • KARTN: Şirket’in 01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ilişkin olarak şirketimiz ile şirketimizin Bağlı Ortaklığı konumundaki Selka Holding A.Ş nin birleşme işlemlerine ilişkin uygulamaları sebebiyle Maliye Bakanlığı'nca yürütülen vergi incelemesi sonucunda verilen toplam 14.928.437 TL tutarındaki vergi ve ceza ihbarnamesine ilişkin olarak 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin kanun ve bu kanuna ilişkin çıkarılan tebliğin lehe hükümlerinden faydalanılmasına karar vererek; vergi, faiz ve cezaların yapılandırılması sonucunda, vergi aslı ve gecikme faizi olarak toplam 2.680.711 Tahakkuk eden tutar 30 Kasım 2016 tarihine kadar peşin olarak ödenecektir.
 • LOGO: EAS Solutions S.A.R.L. ve Logo Teknolojı ve Yatırım A.Ş daha önce yapmış oldukları bildirime istinaden, toplam 8.865.284 lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek için MKK’ya başvuruda bulunmuşlardır.
 • MAALT: Mares Otel'in 10 yıllık süre için MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş.'ye (MP Hotel/Kiracı) kiralanmasına karar verilmiştir. KDV hariç yıllık kira bedeli ilk yıl için 1.850.000 ABD Doları (USD); ikinci yıl için 1.950.000 USD; 3.-5. yıllar için 2.000.000 USD; 6.-10. yıllar için ise 2.250.000 USD'dir. Konuya ilişkin ayrılma hakkı fiyatı 12,76 TL olarak belirlenmiştir.
 • PAGYO: İsmet Kılıç, 1.740.000 TL’lik payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek için MKK’ya başvuruda bulunmuşlardır.
 • PETKM: SOCAR Turkey Enerji A.Ş, 17.10.2016 tarihinde PETKM payları ile ilgili olarak beheri 4.35 TL fiyattan 35.000.000 adet satış işlemini BIST’te gerçekleştirmiştir. Ek Bilgi: SOCAR Turkey A.Ş, bir önceki 25 mn lotluk satışla beraber toplamda 60 mn lot pay satışı gerçekleştirmiştir. Böylece söz konusu 79.823.521 lot kaydettirilen hisseden kalan kısım 19.823.521 lot olmuştur.
 • RYGYO: Şirket portföyünde yer alan İzmir-Menderes’deki 15.601 m2'lik arsanın üzerinde bulunan 7.800 m2'lik deponun 1.293 m2'lik depolama alanı Işık Ahşap Profil Lojistik Sanayi Ticaret A.Ş.'ye 3 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 3 senede yaklaşık 450.000 TL gelir elde edilecektir.
 • SASA: Şirket’in %37,55163 oranındaki bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay dağıtımı 18 Ekim’de (bugün) başlayacaktır.
 • TRKCM: Şirket’in otomobil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında; Romanya'da mukim bağlı ortaklıklarından Glasscorp S.A.'nın %10 oranındaki hissesi karşılığında toplam 3.950.000 € bedel, Nordexo Manufacturing S.R.L.‘ye taksitler halinde ödenecek olup ilk taksidinin ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Trakya Investment B.V.'deki sermaye artışına katılım sağlanmıştır. %10 oranındaki hissenin satın alımı sonrasında Trakya Cam'ın Glasscorp S.A.'daki sahiplik oranı %100'e ulaşmıştır.
 • TRNSK: İstanbul’da bulunan Ocean Su Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı kurulacak şirkete 50.000 TL sermaye ile iştirak edilmesine karar verilmiştir.
 • YKBNK: Banka, İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilebilmesine ilişkin SPK onayını almıştır.
 • YKGYO: Şirket’in Levent Loft Bahçe projesinde yer alan 76 no'lu bağımsız bölümün bir yıl süre ile aylık KDV Hariç 6.000 TL (KDV Dahil 7.080 TL) bedel üzerinden ve her altı ayda bir altışar aylık ödemeler ile kiraya verilmesine karar verilmiştir.
Yukarı