Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ALARK: Şirketin bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.' nin bilanço aktifinde yer alan, Kırklareli ilinde kurulu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin 169,30 MWm / 163,98 MWe kurulu güç için olan lisansı, şirketin talebi üzerine EPDK tarafından 84,65 MWm / 81,99 MWe kurulu güce düşürülmüştür.
  • ASELS: 03.01.2014 tarihinde yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 maddesine uygun şekilde; Şirketin sermayesinin %25'ini aşan bir bedel karşılığı olarak toplam sorumluluk limiti 75.000.000,- ABD Doları olan Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi 17.07.2018 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.
  • AVOD: Şirket Yönetim Kurulu 17/07/2018 tarihli toplantısında, şirketin 06.06.2018 tarih ve 2018/06 sayılı kararının 3. Bendi ile, bedelli sermaye artırımında ihraç edilecek tüm payların (B) grubu olarak ihraç edilmesi ilişkin alınan kararın;Esas Sözleşmemizin 7. Maddesi gereğince, Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu olarak ihraç edilmesi şeklinde değiştirilmesine, karar verilmiştir.
  • BIMAS: Şirketin yaptığı açıklamada 09 Mayıs-17 Temmuz tarihleri arasında 2,504,895 adet pay geri alımı işlemi gerçekleştirilmiş ve şirketin sahip olduğu paylar önceki yapılan alımlarla birlikte 3,735,175 adete ulaşmıştır.
  • DENGE: Şirketin 31.05.2018 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamada Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin %42 payının satın alındığı duyurulmuştu. Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin iştirak edinilmesi ile başlayan faaliyet alanlarının yurtiçi ve yurt dışında karlı ve etkin sektörlerde genişletme stratejisi çerçevesinde konjonktür ve inşaat sektöründeki stres göz önünde bulundurularak bu sektördeki yatırımların azaltılması amacıyla Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi'nin %100 iştirakimiz Toma Finance Limited ‘e ait %51 ve şirkete ait %49 payını tüm hak ve yükümlülükleri ile 75.000.000 TL. karşılığı satmak üzere şirketin ve Cevdet TAŞÇEKEN arasında şirketimiz Yönetim kurulu 17.07.2018 Tarih, 2018/24 sayılı kararı doğrultusunda 17.07.2018 tarihinde satış sözleşmesi imzalanmıştır.
  • HALKB: Halkbank hisse başına 0,149 TL brüt nakit temettü dağıtacağını açıkladı. Banka Nisan ayında hisse başına 0,298 TL temettü dağıtacağını açıklamıştı. Ancak daha sonra genel kurul ertelenmesi nedeni ile temettü kararı iptal edilmişti. Mevcut rakamın temettü verimi %2,3 olup, kar payı kullanım tarihi 15 Ağustos 2018 olarak belirlenmiştir.
  • INFO: İstanbul 6.Vergi Mahkemesinin 30.11.2017 tarihli kararına ilişkin Vergi Dairesi tarafından yapılan istinaf başvurusu TC.İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5.Vergi Dava Dairesinin kararı ile reddedilmiştir.

Borsa İstanbul:


SPK Bülteni:


Yukarı