Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • DOCO: Nakit olarak dağıtılacak toplam kar payı: 8.282.400 Avro. Her bir hisse senedi başına dağıtılacak brüt kar payı: 0,85 Avro Her bir hisse senedi başına dağıtılacak net kar payı: 0,61625 Avro. Temettü başlangıç tarihi: 16.07.2018
  • KAREL: 14 Nisan 2015 tarihinde Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye katılan Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 1 yıl süre ile kurum ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 5 Haziran 2018 tarihli, 30442 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilmiştir. İlgili yasaklama kararı sadece Edirne Belediye Başkanlığı ihaleleri için geçerli olup bu karara karşı yasal haklarımızın korunması için gerekli tüm başvurular yapılacaktır. Söz konusu kararın şirketin mali yapısına önemli bir değişikliğe neden olmayacağı öngörülmektedir.
  • KUTPO: Kütahya da yapılacak Komple Porselen Üretimi yatırımı için, 14.06.2018 tarih 74830 Nolu başvuru ile Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatında bulunulmuştur. Toplam yatırım tutarı 72.270.620 TL (13.383.448.15 Euro) dir.oplam 200 kişilik istihdam yaratacak olan yatırımımızın 30 Haziran 2020 tarihinde tamamlanması planlanmıştır. Bugün Seans Öncesi Temettü Dağıtacak Şirketler:
  • TCELL: Hisse başı brüt 0.287TL. Temettü verimi %2.5.

Yukarı