Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  AGESA – Avivasa Emeklilik’in Ocak-Mart dönemi prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %67 artışla 675 milyon TL’ye yükseldi.
  ANHYT – Anadolu Hayat Emeklilik’in Ocak-Mart dönemi prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %40.5 artışla 552 milyon TL’ye yükseldi.
  GRSEL – Gür-Sel Turizm üç yeni müşterisi ile 60 milyon TL tutarında iş sözleşmesi imzaladığını bildirdi. Söz konusu tutar şirketin 2020 yılı hasılatının %13.5’ine karşılık gelmekte.
  HEKTS – Hektaş sermayesinin 860 milyon TL’den %44 oranında bedelsiz olarak 380 milyon TL ve %150 oranında bedelli olarak 1.29 milyar TL artışla 2.53 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  KORDS – Kordsa, ABD’de yerleşik bulunan Kords Inc sermayesinin 50 milyon Dolar’dan 100 milyon Dolar’a yükseltilmesine karar verildiğini bildirdi.
  TRILC – Türk İlaç ve Serum, 55 Afrika Ülke ticaretini kapsayan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı ( AfCFTA ) kapsamında AfCFTA tarafından Türkiye ve Afrika işbirliktelikleri için yetkilendirilmiş olan Amerika menşeili INTERGLOBE IEG Firması ile iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.
  YEOTK – Yeo Teknoloji, TEİAŞ’ın açtığı ihalede 71.3 milyon TL ile en iyi teklifi verdiğini bildirdi. İhale kararı kesinleşmemiş olup söz konusu tutar şirketin 2021 yılı hasılatının yaklaşık %16’sına karşılık gelmekte.
  TIRE & OLMK – TIRE-OLMK: Avrupa merkezli Mondi tarafından kontrol edilen Tire ve Olmuksan şirketleri, Tire çatısı altında birleşme kararı aldı. Yapılan açıklamada iki şirketin Tire çatısı altında birleşmek üzere karar aldığı ve gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Mondi’nin Tire’de %79, Olmuksan’da %92 payı bulunmakta. Birleşme sonrası oluşacak şirketin de ana hissedarı yaklaşık %85 pay ile Mondi olacaktır. Açıklanacak değerleme raporuna göre OLMK/TIRE değiştirme oranı belirlenecektir. Mevcut durumda OLMK/TIRE rasyosu 0,68 olup; birleşme oranı hesaplamasında defter değeri ve piyasa değerine yüksek ağırlık verilerek hesaplama yapılırsa değiştirme oranı 0,75 civarında oluşabilir (bu durumda OLMK hissesi daha avantajlı olacaktır). Birleşme oranı hesaplamasında kar çarpanlarına (F/K veya FD/FAVÖK) daha yüksek ağırlık verilmesi durumunda ise birleşme oranı 0,60 civarında oluşabilir (bu durumda Tire hisseleri daha avantajlı olacaktır). Mevcut Tire hisse fiyatı üzerinden, birleşme sonrası şirketin F/K çarpanı 8,4 ve FD/FAVÖK çarpanını 7,1x olarak oluşacağını hesaplıyoruz. Olası sinerjiler sonrası bu çarpanlar daha da aşağı gelebilecektir. Piyasa tepkisinin her iki hisse içinde olumlu olmasını bekleriz.
  Konut Piyasası – TÜİK verisine göre, konut satışları Mart ayında yıllık %21 artışla 134 bin üniteye ulaştı (aylık +%37). İpotekli satışlar yıllık %39 artışla 30 bin üniteye yükselirken, diğer satışlar yıllık %16 artışla 104 bin üniteye yükseldi. Detayına bakacak olursak, ilk el satışlar yıllık %15 artışla (aylık +%33) 38 bin üniteye yükselirken, ikinci el satışlar yıllık bazda %23 artışla 96 bin üniteye yükseldi (aylık +%40). Yabancılara yapılan satışlar ise Mart’ta yıllık %31 artışla 5,6 bin üniteye yükseldi (aylık +%21) ve bu satışlar toplam satışların %4,1’ine tekabül etmektedir. Enflasyondaki artış beklentileri düşünüldüğünde gayrimenkul yatırımlarına olan güçlü talebin devam etmesini ve dolayısıyla bu momentumdan OZKGY ve EKGYO’nun pozitif etkilenmesini öngörüyoruz.
  Bankacılık – TCMB’den yapılan açıklamaya göre, TL zorunlu karşılıklarda faiz/nema oranı (KKM’ye tanınan ilave faiz/nema oranı dahil) %0 olarak belirlendi. Hatırlatmak gerekirse, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı %8,5-%14 olarak uygulanmaktaydı. Sektör karlılığındaki güçlü trend (2A22: 39mlrTL net kar) düşünüldüğünde, bu değişikliğin sektörün yıllık karına %5 civarı bir negatif etki etmesini bekliyoruz. Ayrıca, kamu bankalarının TL ağırlıklı bilançoları da düşünüldüğünde bu değişiklikten özellere kıyasla daha fazla etkileneceklerdir. Aynı zamanda, komisyondan muafiyet sağlayan döviz mevduattan KKM’ye dönüşüm için bankalara tanınan süre uzatıldı. Hatırlatmak gerekirse, 15 Nisan itibariyle dönüşüm oranı %10’un ve 8 Temmuz itibariyle %20’nin altında kalan bankaların döviz mevduat hesapları için %1,5 komisyon ödeyeceği açıklanmıştı. Son yapılan değişiklikle, %20 dönüşüm oranı için açıklanan tarih 8 Temmuz’dan 2 Eylül’e uzatıldı.

Yukarı