Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  KCHOL – Koç Holding, 4Ç23'te piyasa beklentisi olan 24,9 milyar TL'nin oldukça üzerinde 38,5 milyar TL (yıllık +%26 artışla) konsolide net kar açıklamıştır. TMS29 etkisi dahil edildiğinde, konsolide net kar 2022 yılındaki 72,6 milyar TL'ye kıyasla 2023 yılında 72,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. TMS29 uygulamasının bir sonucu olarak şirket, temel olarak finans segmentinden gelen -48 milyar TL'lik etki nedeniyle -27 milyar TL net parasal kayıp kaydetmiştir. Öte yandan, finans segmentinden kaynaklanan parasal kayıp, otomotiv segmentinin 2023 finansallarında +25 milyar TL'lik parasal kazanç ile kısmen dengelenmiştir. TMS29 hariç tutulduğunda, KCHOL'un konsolide net karı 2023 yılında 112,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Finans segmentinin KCHOL konsolide net karına katkısı 41,6 milyar TL (+%31, toplamda %37 pay) olarak gerçekleşirken, bunu 34,8 milyar TL ile Otomotiv (yıllık +%113, toplamda +%31 pay) ve 25,8 milyar TL ile enerji segmentleri (yıllık +%36, toplamda %23 pay) takip etmiştir. Güçlü iç talep, otomotiv ve dayanıklı tüketim malları segmentlerinin performansının ana itici gücü olurken, TUPRS nispeten yüksek ürün marjlarından ve düşük enerji fiyatlarından yararlanmıştır. KCHOL'ün temettü geliri 2022'de 6 milyar TL'den 2023'te 24,2 milyar TL'ye yükselmiştir. Güçlü faaliyetlerinin bir sonucu olarak, TUPRS, FROTO ve YKBNK'den gelen yüksek temettü dağıtımı ana etkenler olmuştur. Halka açık olmayan şirketlere bakıldığında, Otokoç Otomotiv (ikinci el otomobil satış pazarında pazar lideri), Entek (492MW kurulu gücü ile elektrik üretim şirketi) ve Opet'in (Türkiye'nin 3. büyük akaryakıt dağıtım şirketi) defter değerleri (azınlık payları hariç) 2023 yılında sırasıyla 31,4 milyar TL (+%23 yıllık değişim), 13,95 milyar TL (+%14 yıllık değişim) ve 20,5 milyar TL'ye (+%12 yıllık değişim) yükselmiştir. Likidite tarafında, KCHOL'ün net nakit pozisyonu (YKB AT1 dahil) 2022'de 74 milyon dolar seviyesinden 2023'te 795 milyon dolara yükselmiştir. Ek olarak, düzeltilmiş net nakit pozisyonu (Şubat 2024'te TATGD'nin %43,65 hissesinin satışından kaynaklanan girişlerle düzeltilmiş) 23,4 milyar TL'dir. KCHOL'ün toplam borç pozisyonu aynı dönemde 1,4 milyar dolardan 0,75 milyar dolara düşmüştür. Buna göre, KCHOL'ün net finansal borcu/FAVÖK (kombine bazda) geçen yılki 0,5x seviyesine kıyasla 0,2x seviyesinde gerçekleşmiştir. Hesaplamalarımıza göre, KCHOL hisseleri mevcut düzeltilmiş NAD'sine göre %33,6 iskontolu işlem görmektedir (TATGD hisselerinin %43,65'inin satışı ile düzeltilmiştir). Genel olarak, KCHOL'un 4Ç23 sonuçları piyasa beklentilerini aşmıştır. Öte yandan, güçlü sonuçlara rağmen, TMS29 uygulamasının KCHOL'un konsolide net karı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle 4Ç23 sonuçlarına piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
  DOAS – Doğuş Otomotiv, enflasyon muhasebesi uygulanan 2023 yıl sonu finansallarında 19,6 milyar TL net kar açıkladı (%26 y/y). Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarının 3,9 milyar TL etkisi, (%111 y/y) ve otomobil satışlarındaki yıllık 61% y/y artış güçlü net karda etkili oldu. Bunun yanı sıra kur farkı giderinin etkisiyle finansman giderleri yıllık %115 artarak 5,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Enflasyon muhasebesi öncesi 9 aylık net kar 15,2 milyar TL seviyesindeydi ve 12 aylık net kar beklentisi ise yaklaşık 19,4 milyar TL seviyesindeydi. Doğuş GYO’nun imtiyazlı paylarının 21 Kasım 2023 tarihinde satın alınmasından sonra şirketin finansallarında tam konsolide olmaya başladı. Doğuş GYO’nun cirodaki payı 2023’te 0.4% oldu ve faaliyet karı yıldan yıla %36 düştü 1,9 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK performansı 2023 yılı 12 aylık sonuçlarda 24,7 milyar TL oldu ve FAVÖK marjı %16,5 olarak kaydedildi (9 aylık enflasyon muhasebesi öncesi FAVÖK marjı %20,6 seviyesindeydi). Şirket finansalların ardından 2024 beklentilerini de paylaştı. 2024 yılında toplam otomotiv pazarının %45 düşerek 700bin olarak gerçekleşmesini beklerken Doğuş Otomotiv satışlarının (skoda hariç) yıllık %31 düşüp 95bin seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor(2023:138bin). Ayrıca yönetim 2024 yılında 4 milyar TL yatırım harcaması bekliyor. Şirket 2023 yılı karından hisse başına brüt 40,9 TL (net 36,8 TL) temettü ödenmesine karar verdi. Son kapanış fiyatı üzerinden brüt temettü verimi %13.6 olup 19 Nisan 2024 tarihinde ödenmesi planlanıyor.
  AYDEM – AYDEM 2023 yılında 1,2 milyar TL net zarar açıkladı. TMS29'un uygulandığı finansallara göre AYDEM, 2022'deki 4,97 milyar TL net kara kıyasla 2023'te -1,2 milyar TL net zarar açıkladı. Öte yandan, TMS29 uygulanmadan sunulan 9A23 finansallarında net zarar -2,25 milyar TL olarak gerçekleşmişti. TMS 29 uygulaması sonucunda, şirket 2023 ve 2022 yıllarında sırasıyla +14.3 milyar TL ve +13.3 milyar TL net parasal kazanç elde etmiştir. Vergi öncesi kar (VÖK) +1.86 milyar TL olmasına rağmen, -3.2 milyar TL'lik ertelenmiş vergi gideri (efektif vergi oranı -%169) TMS29 uygulanan 2023 finansallarındaki net zararın ana nedenidir. Şirket’in satış gelirleri 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla 7,6 milyar TL ve 6,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Kaynak türüne göre, Hidro, Rüzgâr, Jeo ve Güneş'in gelirdeki payı sırasıyla %75 (2022'de %79), %20,5 (2022'de %20), %0,5 (2022'de %0,3) ve 2023'te %3,6 olmuştur. FAVÖK 2022 yılındaki 5,99 milyar TL'den 2023 yılında 4,2 milyar TL'ye düşmüştür. Öte yandan, düzeltilmiş FAVÖK (diğer gelir/gider ile düzeltilmiş) 2022'de 5,9 milyar TL'den 2023'te 5,27 milyar TL'ye düşmüştür. Bilanço tarafında, şirketin net borcu 2022 yılında 19,1 milyar TL'den 2023 yılında 18,1 milyar TL'ye düşmüştür. Buna bağlı olarak, Net Borç/FAVÖK oranı 2022'deki 3,18x seviyesinden 2023'te 3,44x seviyesine yükselmiştir. TMS29'un şirketin finansalları üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle bugün sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını beklemekteyiz. Sonuçların ardından şirket bugün Türkiye saatiyle 16:00'da 2023 finansal sonuçlarına ilişkin bir web yayını düzenleyecektir.
  MGROS – MGROS 4Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. Enflasyon muhasebesi öncesi tahminlerle, 4Ç23'de şirketin 43,5 milyar TL net satış, 3, milyar TL FAVÖK ve 1,3 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise 44 milyar TL net satış, 3 milyar TL FAVÖK ve 1,2 milyar TL net kar olması yönünde. 18 Mart 2024 KAP Haberleri
  GEREL – Gersan Elektrik, Luster Genel Ticaret ile kendi ürünlerinin Kuzey Irak’ta satışına ilişkin olarak distribütörlük sözleşmesi imzaladığını bildirdi.
  LIDER – LDR Turizm, kurumsal ölçekli dört farklı müşterisi ile 36 ay süreli kirala sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Sözleşme tutarı 136,6 milyon TL olup, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %14,8’ine karşılık gelmekte.
  TRILC – Türk İlaç ve Serum, Devlet Malzeme Ofisi tarafından açılan ihalede 6,4 milyon TL+ KDV tutarında iş alındığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %0,7’sine karşılık gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  KRVGD – Kervan Gıda, pay geri alım programı çerçevesinde aldığı 1,64 milyon adet payın tamamını 27,0 TL fiyattan katılım fonlarından birine sattığını bildirdi. Satış fiyatı yaklaşık %5’lik ıskontolu gerçekleşti.
  AHGAZ – Ahlatcı Doğalgaz, pay geri alım programı çerçevesinde 13,48 TL fiyattan 617 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,57’ye yükseldiğini bildirdi.
  GEDIK – Gedik Yatırım, pay geri alım programı çerçevesinde 14,32 TL fiyattan 75 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesinin %0,35’e yükseldiği bildirildi.
  MAGEN – Margün Enerji, pay geri alım programı çerçevesinde 15,88 TL fiyattan 51 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %9,66’ya yükseldiğini bildirdi.
  GLTAS – Marmara Capital tarafından 345,6 TL ortalama fiyattan 125 bin adet pay satışı yapıldığı ve Göltaş Çimento sermayesindeki payının %4,72’ye gerilediği bildirildi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  DOBUR – VBTS kapsamında DOBUR payları 18/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
  MOGAN – VBTS kapsamında MOGAN payları 18/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  DOAS – Doğuş Otomotiv, 19 Nisan’da pay başına brüt 40,91 TL temettü ödeme kararı verdi. Temettü verimi %13,7.

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – UZERB

  KAP Haberleri

Yukarı