Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  KOZAL – TBMM’de dün yasalaşan düzenlemeye göre TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerde Temmuz 2018 dönemi öncesinde yapılan pay devir işlemleri geçersiz kılınabilecek. Net olmamakla birlikte, Koza-İpek Holding’te (halka kapalı olan çatı şirket) gerçekleşen bazı hisse devirleri şirketlerin çoğunluk paylarının TMSF tarafından müsadere edilmesinin önünde bir dönem engel olmuştu. Dünkü değişiklik bu açıdan belki Koza Grubu’nu ilgilendiren hukuki süreçleri hızlandırabilir.
  ANHYT – Anadolu Hayat Emeklilik, Ocak-Ekim dönemi prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %70 artışla 2,55 milyar TL’ye yükseltildi.
  BIOEN – BIOEN Doğanlar Holding’in iştiraki Doğan Kent adlı şirketi 3 milyon TL bedel ile satın aldı. Doğan Kent, enerji ticareti alanında faaliyet gösteren bir firma olup, ayrıca yakın zamanda EPDK’ya 300MW depolama lisansı almak üzere başvuru yapmıştır. Satın alma bedeli ve henüz önemli bir aktif büyüklüğü olmayan şirket olması dikkate alındığında, satın almanın yakın zamanda etkisi sınırlı olacaktır. Enerji depolama alanında olası yatırımlar ise uzun vadede Bioen için değer üretebilir.
  GESAN – Girişim Elektrik TED Ankara Koleji İncek Kampüsüne Çatı GES yapımı için 40,9 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2021 yılı hasılatının yaklaşık %3,3’üne karşılık gelmekte.
  RAYSG – Ray Sigorta’nın Ocak-Ekim dönemi prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %131,5 artışla 3,87 milyar TL’ye yükseltildi.
  SMRTG – Smart Güneş Enerji bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında 38,03 milyon TL tutarında iş sözleşmesi imzalandı. Tutar, şirketin 9 aylık hasılatının yaklaşık %3’üne karşılık gelmekte.
  YAYLA – Yayla Enerji Üretim Erciyes Kayak Merkezinde bulunan 775 adet Reklam Aracının İşletmecilik Hakkının 2 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin 2,6 milyon TL tutarındaki ihalenin kazanıldığı bildirildi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  TURSG – Türkiye Sigorta, pay geri alım programı çerçevesinde 9,04 TL fiyattan 436 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,62’ye yükseldiğini bildirdi.
  INVEO – Inveo Yatırım Holding, pay geri alım programı çerçevesinde aldığı paylardan 500 bin adedini 32,20 TL fiyattan sattığını bildirdi. Kalan payların şirket sermayesine oranı %0,65.
  AKSA – Emniyet Ticaret tarafından 78,95-79,50 TL fiyat aralığından 100 bin adet pay alımı yapılırken, Aksa Akrilik sermayesindeki payı %21,4’e yükseldi.
  GLCYC – Fiba Holding, GLCVY'nin 4.435.000 adet hissesini hisse başı 25,5 TL bedelle Fiba Faktoring'e sattı. Bu işlemle birlikte Fiba Holding'in şirketteki payı %69,9'a ulaştı.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – BAKAB & ELITE & IEYHO & ITTFH & KONKA & KRONT & KRPL & ODAS & PNLSN - VBTS kapsamında BAKAB, ELITE, IEYHO, ITTFH, KONKA, KRONT, KRPLS, ODAS ve PNLSN payları 17/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı