17.11.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • BIMAS: Musa Topbaş, Şirket hisselerinde 48,38 -48,58 TL fiyat aralığından 10.000 lot payı toplam 484.400 TL’lik alım işlemi gerçekleştirmiştir.
 • BIZIM: Yıldız Holding, 10,69 10,77 TL fiyat aralığından 185.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • CRDFA: Şirket, yurtiçinde 200 mn TL nominal bedele kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımc ılara satış yöntemiyle ihracına karar vermiştir.
 • DOAS: Şirket, 9.70 fiyattan 810.752 adet ( 7.864.294 mn TL), 9.69 fiyattan 349.167 adet (3.383.428 TL), 9.68 fiyattan 24.024 adet (232.552 TL) karşılığında 1.183.943 adet hisseyi toplam 11.480.274 TL bedelle satın alınmıştır.
 • EKGYO: Şirket’in Tual Bahçekent projesindeki 175 adet ticari ünite açık artırma yöntemi ile satışa sunulmuş olup, a çık artırmada 58 adet ticari üniteye teklif gelmiştir. Teklif gelen 58 adet ticari ünitenin muhammen satış bedelleri toplamı 32.520.000 TL' den 37.225.000 TL'ye yükselmiştir. Teklif gelen ticari ünitelerin satış işlemleri ve ihale süreci devam etmektedir.
 • EMKEL: Türkiye Elektrik İl etim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu 7.728.685 Euro tutarlı ihale bedeli üzerinden 1.763.100 Euro tutarında ihale kazanmış olup sözleşme imzalayacaktır. İhaleye 6 firma katılmıştır. Diğer firmalar ihalenin 4.972.889 Euro'luk kısmını almıştır. Şirketi mizin almış olduğu 1.763.100 Euro'luk ihale tutarı 2017 faaliyet yılına ilişkin mali değerleri etkileyecek olup alınan işin teslim süresi sözleşme imzasından sonra partiler halinde 150, 210 ve 270 gündür. İlk faturanın Mayıs 2017 de kesi lmesi öngörülmektedir.
 • ENKAI: Mustafa Gönen 18.913 lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek amacıyla MKK’ya başvurmuştur. Şirket toplamda 2.790.184 mn TL karşılığında toplam da 600.000 adet hisse geri almıştır.
 • ESCOM: Şirket’in yönetim binası olarak kullanılmakta olan, adresinde bulunan taşınmazın kiralanmasına karar verilerek, 01.11.2016 kira başlangıç tarihli, aylık 60.000.TL tutarlı kira sözleşmesi imzalanmıştır.
 • GOZDE: Yıldız Holding 1,92 1,94 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • GUSGR: Şirket’in bedelli sermaye artırımı so nucunda rüçhan haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 43.544.193 TL’dir. Kalan paylar 18 Kasım 2016 ve 21 Kasım 2016 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
 • KARSN: Şirket, 17.09.2016 tarihli zel Durum Açıklaması'nda Şirket 'in ABD Posta Servisi'nin Yeni esil Dağıtım Aracı Alım Süreci'ne ilişkin olarak prototip geliştirme teklif çağ rısına Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. ve Karsan SA LL işbirliği ile sunduğu teklifin ihale mercii tarafından kabul edildiğini, bu kapsamda şirketimize altı adet prototip siparişi verildiğini aç ıklamıştı. Sözkonusu siparişe yönelik prototipler 2017 yılının son çeyreğinde teslim edilecek olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
 • KORDS: 2015 sonu itibariyle Satış Amacıyla Elde Tutulan Durak Varlık olarak sınıflandırılmış Almanya'da mukim %100 bağlı ortaklığı Interkordsa GmbH'ın , satış ve hukuki devir işlemleri tamamlanmış ve şirketin mali tablolarından çıkmıştır. Satış işlemi nihayetinde ayrılmış değer düşüklüğünden dolayı ek bir zarar oluşmamıştır.Satılan Payların nominal tutarı 6.124.000 mn TL’di r.
 • PINSU: Şirket’in Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ludağ kaynağına ilişkin yatırımı n ikinci fazını oluşturan Pet hatlarının kurulmasına ilişkin çalı şmalar tamamlanmıştır. Tesiste devam eden damacana ürünlerin üretiminin yanı sıra pet ürünlerin üretimi de başlamıştır.
 • RHEAG: Şirket’in 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı; asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı nın anlaşılması üzerine yapılamamış ve ertelenmiş olup, yeni toplantının 09.12.2016 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
 • SASA: Şirketimizin mevcut 160.000 ton/yıl olan Elyaf üretim kapasitesini 2019 yılında toplam 510.000 ton/yıl seviyesine ulaştıracak yatırım projesi finansmanı kapsamında şirket ile Yapı Kredi Bankası arasında 53 Milyon Eur'luk kısmı Yurtdışı İhracat Kredi Kurumu (E A) kredisi olmak üzere toplam 77 Milyon Euro kredi anlaşması yapılmıştır.
 • SRVGY: Şirket’in kısmi bölünme işlemine ilişkin daha önce yapılan 2,4311 TL ayrılma hakkı fiyatı açıklaması, SPK ’nın görüşleri doğrultusunda 2,431 6 olarak tespit edilmiştir.
 • TCELL: Şirket geri alım kararı kapsamında 5.000.000 ABD Doları nominal değerde Eurobond'ları geri alı nmış olup, işlemler ortalama 96,295 ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 4.840.305,56 ABD Doları'dır.
 • TRNSK: Star Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.11.2016 tarihinde yapı lan toplantısında ; Şirket ’in Transtürk Holding A.Ş.'den olan cari hesap alacağının tahsilinden vazgeçilmesine ve 123.011,83 TL tutar için mahsuplaşmaya gidilmesine karar verilmiştir.
 • TURGG: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından tasdik edilen 1/5000 ölçekli azım İmar Planında yapılan inceleme sonucunda, inşaat alanlarının ekonomik ve işlevsel değerinin korunmasını temin amacıyla, İmar Planında belirlenen, 1.8 emsal, %40 konut oranı, 0.4 TAKS ve maksimum yükseklikler (80 ve 60 metre) ile ilgili kısımlarının, iptal edilen daha önceki 1/5000 ölçe kli azım İmar Planında yer alan değerler dikkate alınarak, tekrar değerlendirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 'na başvurulmuştur.
 • ULKER: ÜLKER BİSKÜVİ SA AYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,34 -17,85 TL fiyat aralığından 2.108.448 adet alış işlemi Yıldız Holding tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÜLKER BİSKÜVİ SA AYİ A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 16.11.2016 tarihi itibariyle %49,78 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştü r. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
 • ZOREN: Şirket, kayıtlı sermaye tavanını 1 mlr TL’den 3 mlr TL2ye yükseltmek amacıyla T. . Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurmuştur.
Yukarı