17.10.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSA: 2013 yılı ile ilgili olarak bazı Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan davanın 13.10.2016 tarihindeki duruşmasında Mahkemece, davacı vekilinin geçen celse alınan ara karardan vazgeçilmesine ilişkin talebinin reddi ile İstanbul 11 ATM'nin 2014/721 Esas sayılı dosyasının bu dosya açısından bekletici mesele yapılmasına ve bir sonraki duruşmanın 09.02.2017 günü saat 14:00'e bırakılmasına karar verilmiştir.
 • AKSEN: TurkRating tarafından yapılan değerlendirmede, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü durağan olarak teyit edilmiştir.
 • AKSGY: Şirket Mahkeme ön inceleme aşamasında yapılacak başkaca işlem kalmadığından tahkikat aşamasına geçilmesine, İstanbul 12 ATM'nin 2016/739 Esas sayılı dosyasının celbine, bu nedenle duruşmanın 24.11.2016 günü saat 14:45'e bırakılmasına karar verilmiştir.
 • ANSA: Şirket, taksitli estetik kredisi uygulamasını başlatan ve estetik kredisini bir banka ürünü haline getiren, hakim hissedarı olduğu MT Vizyon Marka ve Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş. (MT Marka) ile Denizbank A.Ş. arasında imzalanmış olan Taksit Taksit Estetik Projesi İşbirliği Sözleşmesi'nin, MT Marka tarafından Şirket’e devri görüşmeleri tamamlanarak, İşbirliği Sözleşmesi imzalanmıştır. İşbirliği Sözleşmesi kapsamında, İstanbul'da yılda 5.000 kişiye 1.000,-TL ile 55.000,-TL arasında faizsiz olarak estetik kredisi kullandırılması hedeflenmektedir.
 • ARCLK: Şirket’in bölünme planı, bölünme raporu, son üç yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları, 01.01.2016-30.06.2016 tarihli ara bilanço 11 Ekim 2016 tarihinde kamuya açıklanmış olup, anılan madde gereği yapılan ilan da 14 Ekim 2016 tarih ve 9176 sayılı ekli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde çıkmıştır.
 • BRKO: Orhan Akıncı, 15.839 lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • EKGYO: Şirket’in yayınladığı raporda Ocak Eylül tarihleri itibariyle, toplamda 4.171.460.640,27 TL (KDV Hariç) değerinde, 5.833 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 278.970.825,00 TL (KDV Hariç) değerindeki, 434 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. Eylül ayı içerisinde satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız bölüm sayısı ise 534 adettir. Bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri ise toplam 443.156.442,44 TL dir.
 • ETILR: Şirket donuk patates temini için Doğa Tohumculuk Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile, çay mamülleri temini için Pulathaneliler Ofçay Gıda Pazarlama Tic.A.Ş. firması Ürün tedarik anlaşması imzalamıştır.
 • KLNMA: Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings 12 Ekim 2016 tarihli basın açıklamasıyla Türkiye Kalkınma Bankası'nın uzun vadeli yabancı ve yerli para cinsinden “BBB-“ olan kredi notlarını ve “Negatif” görünümlerini teyid etmiştir.
 • KOZAL: Şirket’in 2013-2016 hesap dönemleriyle ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 116.847.401 TL vergi aslı ile birlikte 781.600.292 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve toplam 898.447.693 TL vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirket, cezalara ilişkin olarak 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununun 4. Maddesinin ‘'A'' bendine istinaden vergi cezalarının yeniden yapılandırılması kapsamında vergi affı hükümlerinden faydalanma yoluna gitmiş olup gerekli başvuruyu yapmıştır. Yapılan başvuru sonucunda 65-85 mn TL arası vergi cezası ödenmesi Şirket tarafından tahmin edilmektedir.
 • LOGO: Şirket pay sahiplerinden EAS Solutions S.a.r.l. ("EAS Solutions") azami olarak Şirket sermayesinin %24'ünü temsil eden 6 mn TL nominal değerli ve Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. ("Logo Teknoloji") azami olarak Şirket sermayesinin %6'sını temsil eden 1.5 mn TL nominal değerli payını çeşitli uluslararası ve yerli nitelikli kurumsal yatırımcılara satışına dair süreci başlatmışlardır. Ayrıca, EAS Solutions azami olarak, Şirket sermayesinin %8'ini temsil eden 2 mn TL nominal değerli ve Logo Teknoloji ise azami olarak Şirket sermayesinin %2'sini temsil eden 500.000 TL nominal değerli payını ek satış suretiyle uluslararası ve yerli nitelikli kurumsal yatırımcılara satabileceklerini de belirtmişlerdir. İşlem yalnızca nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacak satışları kapsamakta olduğu için, Türkiye'de de halka arz niteliğini taşımayacaktır.
 • OLMIP: Şirket, Antalya-Döşemealtı’nda yer alan 32,989 m2 fabrika binası ve arsasının satışını gerçekleşmiştir. Satış bedelinin 4 mn TL’si nakden, 7 mn TL’si Nisan 2017 tarihinde tahsil edilmek üzere Banka Teminat mektubu olarak tapu devir tarihinde tahsil edilmiştir.
 • OYLUM: Şirket, Bracknor Capital Ltd ile bir süredir yürüttüğü stratejik ortaklık görüşmelerinde nihai anlaşma üzerinde müzakereler devam etmekte olup yatırımın tahsisli sermaye artırımı yoluyla olması planlanmaktadır. Yatırımcı firma yatırım süresini 3 yıl olarak planlamaktadır. Nihai anlaşma metni üzerinde mutabık kalındığında anlaşma karşılıklı olarak imzalanarak SPK ve Borsa İstanbul nezdindeki gerekli başvurular yapılacaktır.
 • OZKGY: Şirket, "Hayat Tepe'de Yer Alan Konutların Satışı" konusunda Şirket portföyünde yer alan varlıklardan Hayat Tepe'de bulunan 51 adet konutun Elif Emlak Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. ("Elif Emlak")’a satılması hususundaki sözleşmeye istinaden; Elif Emlak'tan alınan yazıda, özetle; kötülesen piyasa koşulları nedeniyle finansman sağlayamadığı için yükümünü yerine getirmekte zorlandığını ve kanundan doğan cayma hakkini kullanmak istediğini belirtmiştir. Bu çerçevede, Elif Emlak ile bir fesih protokolü düzenlenmesi kararlaştırılmış olup, ödemiş olduğu 7.018.557,07 Euro tutarındaki kapora 31.10.2016 tarihine kadar herhangi bir faiz ödenmeksizin iade edilecektir.
 • PETKM: SOCAR Turkey Enerji A.Ş., PETKM hisselerinde daha önce MKK’ya kaydettirdiği hisselerin bir kısmının satış işleminin gerçekleştirmeyi planlıyor. Ek Bilgi: 10 Ekim tarihindeki ilk satış sonrası söz konusu paylar içerisinde MKK’ya kayıt ettirilen tutardan kalan kısım 54 milyon 824 bin TL seviyesindedir. Şirket’in, grup şirketlerinden STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağı SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir.
 • PGSUS: Şirket Ocak-Eylül dönemi trafik verilerini açıkladı. Buna göre Eylül’de yolcu sayısı %6,2 artarak 2,23 mn oldu. Yolcu doluluk oranı Eylül’de %80,6’ya yükseldi. Ocak-Eylül döneminde ise yolcu sayısı %7,4 artışla 18,08 mn olurken, yolcu doluluk oranı 1,22 puan düşerek %78,3 oldu.
 • ROYAL: Şirket, 674 sayılı KHK’nın 19. Maddesi gereğince kayyımlık yetkisi TMSF’ye devredilmiş ve yeni yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali İslamoğlu getirilmiştir. Şirket faaliyetlerine devam etmektedir.
 • SISE: Şirket’in bağlı ortaklığı olan Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. bünyesindeki Mersin Fabrikası'nın faaliyetlerine, 14 Kasım 2016 tarihi itibarıyla; global konjonktür gereği yapılan rasyonalizasyon çalışmaları kapsamında teknik ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle son verilecektir.
 • ULUUN: Şirket’in Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından açılan "Uzun Süreli Hububat Depoları Kiralanması" ihalesine vermiş olduğu teklif neticesinde; toplam 1 milyon ton hububat depoları kiralanması ihalesinin 60.000 tonluk Yozgat/Sorgun kısmı Şirket uhdesinde kalmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde inşaatı tamamlanacak olan 60.000 ton kapasiteli hububat deposu yıllık 1.650.000 TL karşılığında 10 yıllığına TMO ya kiralanacaktır. SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş, Şirket’i 'Yatırım Yapılabilir' kategorisi içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu "(TR) A (-)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "(TR) A2" olarak, görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir.
Yukarı