Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • DGZTE: Şirket tarafından Hakim Ortak konumunun kazanıldığı 13.09.2018 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü sürenin biteceği 13.12.2018 tarihine kadar, diğer ortakların Demirören Gazetecilik A.Ş. nezdinde sahip oldukları paylarını Şirkete satma hakları doğmuştur. Satma hakkı bedeli, 1) Fiyat tespit amacıyla hazırlanacak değerleme raporunda belirlenen bedel, 2) Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son otuz günlük BIST' te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 7,11 TL 3) Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık BIST' te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 5,43 TL 4) Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki bir yıllık BIST'te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 4,06 TL 5) Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son beş yıllık BIST' te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2,04 TL 6) Zorunlu pay alımı kapsamında uygulanan 8,8277 TL karşılaştırılarak, bulunan en yüksek bedel olarak belirlenecektir.
  • ISATR/ISBTR/ISCTR: 14.09.2018 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,75 TL fiyatından 2.000.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesindeki payları 14.09.2018 tarihi itibariyle %41,24 seviyesine ulaşmıştır.Yönetim kontrolüne sahip olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş., Milli Reasürans Türk A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin şirkette sahip olduğu %9,48 oranındaki paylar da Ortaklığın kontrolü altındadır. Ayrıca, 14.09.2018 tarihinde, banka geri alım kapsamında kendi paylarından 500 bin lot daha almıştır. Toplam alınan pay 76.5mn TL olmuştur.
  • SNKRN: Zorunlu pay alım teklif süreci 14 Eylül 2018 tarihi, saat 17:00 itibariyle tamamlanmıştır.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ADESE.E, ADNAC.E ve TSGYO.E payları 17/09/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 01/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Bugün Seans Öncesi Temettü Dağıtacak Şirketler:
  • LKMNH: Hisse başı brüt 0.10 TL
  • TCELL: Hisse başı brüt 0.29 TL

Yukarı