Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • EKGYO: Yönetim kurulunun bugünkü kararlarıyla, Murat KURUM'un istifası ile boşalan Genel Müdürlük görevine şirkette Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapan Hakan GEDİKLİ'nin atanmasına karar verilmiştir.
  • HURGZ: Yönetim Kurulunun 16.07.2018 tarihinde Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Meltem Oktay'ın ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği'ne Mehmet Soysal'ın atanmasına karar verilmiştir.
  • MTRYO: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, MTRYO.E, payı 17/07/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 31/07/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  • BEYAZ: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, BEYAZ.E payında 17/07/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/07/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında 16/07/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 30/07/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan BEYAZ.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 31/07/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
  • ADANA: Şirketin test üretimlerine başlayıp çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı almış olduğunu açıkladığı 660.000 ton/yıl ek beyaz klinker üretme kapasitesine sahip "Klinker Üretim Hattı" kullanılmaya başlanmıştır.
  • KRDMD: Arrowstreet 11 Temmuz’da 3.9 milyon lot satış yapmıştır. Satış sonrası payları %10 altına gerilemiştir (9.76%).

Borsa İstanbul:

    • Sermaye Piyasası Kurulunun 05/07/2018 tarihli ve 28/801 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca; Borsamız Pay Piyasası Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmekte olan, QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu, Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu (FBIST), Finans Portföy BIST-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (IST30) ve Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun (BNKTR) tasfiye sürecine ilişkin duyurunun (16/07/2018) gün sonunda KAP'ta yayınlanmış olması nedeniyle bahse konu fonların katılma payları Kredili Menkul Kıymet ve Açığa Satış İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listelerinden 17/07/2018 tarihinden itibaren çıkarılmıştır.

SPK Bülteni:


Yukarı