Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  MGROS – MGROS tarafından yapılan açıklamada medya varlıklarını daha etkin kullanmak ve veri bazlı pazarlama faaliyetinde bulunmak amacıyla %100 Migros iştiraki yeni bir medya şirketi kurulduğu belirtildi. Şirketten aldığımız bilgiye göre mağaza içi reklam uygulamalarının yanı sıra artması beklenen dijital reklam çalışmaları da yeni iştirak bünyesinde yönetilecek. Bu faaliyetlerden şirketin ek gelir üretmesi kar marjlarında olumlu etki yaratma potansiyeline sahip olacaktır, fakat henüz yeni iştirake yönelik rakamsal beklenti paylaşılmamaktadır.
  KARSN – Şirketin daha önce Kocaeli Belediyesi otobüs ihalesi için en iyi ikinci teklifi verdiği fakat KİK kararı geldiği belirtilmişti. Buna karşı açılan yürütmeyi durdurma talebinin reddedildiği bildirildi. Şirket karara ilişkin de hukuki yolları denemeye devam edeceğini bildirdi.
  RTALB – Şirket sermayesinin 41 milyon TL’den toplam satış hasılatı 47.9 milyon TL olacak şekilde tahsisli olarak artırılmasına söz konusu artırımda hasılatın 43.5 milyon TL’ye kadarki kısmının Güler Yatırım Holding tarafından 4.4 milyon TL’ye kadarki kısmının da ICG Finansal Danışmanlık tarafından karşılanmasına karar verildi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  BASGZ – Torunlar Enerji tarafından 9.72 TL fiyattan 33.4 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %79.77’ye yükseldi.
  BAYRK – Turgut Bayrak tarafından 9.72 TL fiyattan 0.79 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %43.52’ye geriledi.
  ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 8.63 – 8.67 TL fiyat aralığından 0.14 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0.27’ye geriledi.
  OZBAL – Erciyas Holding tarafından 19.4 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10.2’ye geriledi.
  TUREX – Pay geri alım programı çerçevesinde 10 TL fiyattan 0.1 milyon adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesine oranı %0.09’a yükseldi.
  ZRGYO – Ziraat Bankası tarafından 1.63 TL fiyattan 284 milyon adet pay alımı yapılırken şirket sermayesindeki payı %81’e yükseldi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – BERA


Yukarı