17.06.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • BAKAN: Borsa İstandul, Şirket paylarını; daha önceki uyarılarına rağmen alacakların tahsilinde ve borç ödemesinde yaşanan sıkıntı ve aksaklıklar ile halihazırda aktif bir faaliyetinin olmaması nedeniyle Gelişen İşletmeler Pazarı’ndan Yakın İzleme Pazarı’na alınmasına karar vermiştir.
 • BOYP: Şirket bağlı ortaklıklarından Starcity Outlet Alışveriş Merkezi'nin %40'ına sahip BYN Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin paylarının tamamının, Gençoğlu AVM Yatırımları A.Ş.'ye satılmasına yönelik imzalanan Pay Devir Sözleşmesi çerçevesindeki işlemler tamamlanmış ve devir 15 Haziran 2016 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.
 • DESA: Şirket, Midtown Alışveriş Merkezi Samsonite mağazasını açmıştır. Mağaza alanı 98,08 m2 olup toplam mağaza adedi 110’a ulaşmıştır.
 • DGGYO: Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden devralıacak olan Gayrimenkul'ün ayni sermaye olarak konulması halinde ayni sermaye karşılığı çıkarılacak yeni hisseler Şirket ortaklarının yeni pay alma hakkı kısıtlanmak suretiyle doğrudan Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklarına verilecektir.
 • DMSAS: Hayrettin Çaycı, 1,32-1,36 TL fiyattan 75.000 lot satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %3,9’dan %3,68’e çekmiştir.
 • EKGYO: Şirket, "Ankara Çankaya Çayyolu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında 427 adet konut ve 5 adet ticari üniteden oluşan toplam 432 adet bağımsız bölümün yapı ruhsatlarını almıştır.
 • ENKAI: Tara Holding A.Ş, 4,15 – 4,16 TL fiyattan 1.2 mn lot alış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %49,32’den %49,35’e yükseltmiştir.
 • FINBN: Banka’nın yeni hakim ortağı Qatar National Bank S.A.Q tarafından zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü çerçeveside “Zorunlu Pay Alım Teklifi” gerçekleştirecektir. Fiyat, Banka’nın QNB tarafından pay alındığının kamuya açıklandığı tarih olan 15 Haziran 2016 tarihinden önceki otuz gün, son 6 ay, son 1 yıl, son beş yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamaları ve hazırlanacak Değerleme Raporunda belirlenen fiyatın en büyüğü olacak şekilde belirlenecektir.
 • GSRAY: Kulübün CAS’da görülen davasının duruşması 16 Haziran’da Paris’te gerçekleştirilmiştir.
 • KIPA: Şirket ana hissedarı tarafından yapılan açıklamada göre Şirket sermayesinin %95,5'ine tekabül eden hisselerin satın alma bedelinin 302.286.947 TL olarak hesaplandığı belirtilmiştir. Bu yüzden taraflarca anlaşılan ve kamuoyunca dikkate alınması gereken satın alma bedelinin, yapılacak fiyat uyarlamalarına tabi olmak kaydıyla 302.286.947 TL olduğu bildirilmiştir.
 • MEGAP: Albaraka Türk tarafından Şirket hesabından çekilen tutardan şimdilik 10.000 TL iadesi istemi ile ilgili açılan davada, dosya bilirkişi aşamasında olup, mahkeme heyeti duruşmanın 02/11/2016 gününe bırakılmasına karar vermiştir. Pina Denizcilik ve Nakliyat A.Ş., 15.06.2016 vade ve 1.154.145,21 TL miktarlı senede istinaden 15.06.2016 tarihinde Şirket’e 154.145,21 TL ödeme yapmış olup, piyasadan olan alacaklarının tahsili konusunda borçlularla vardığı anlaşma kapsamında görüşmelerin devam ettiğini, kısmi ödeme yapması hususunun da göz önüne alınarak ,kalan bakiyeyi ödemek için süre talep ettiğini bildirmiştir. Bu talep değerlendirmiş olup, 35.777,24 TL vade farkı tahakkuk ettirilerek 30.09.2016 tarihine ertelenmesine yönetim kurulunca karar verilmiştir.
 • ORGE (ISGYO): Şirket ile Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. arasında, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş GYO) ile Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. (NEF) tarafından İstanbul-Zeytinburnu’nda yer alan Şişecam Grubu'na ait eski Topkapı Fabrikası arsasında maliyet ve hasılat paylaşımı modeliyle gerçekleştirilen Inistanbul Projesinin 1. ve 2. etap elektrik taahhüt işlerinin yapımı için 16.079.074 TL ve 2.963.088 EUR bedel üzerinden anlaşma sağlanmıştır. Sipariş konusu işlerin 14 ayda tamamlanması planlanmaktadır.
 • SKBNK: Toplam 300 milyon USD, muadili Türk Lirası veya yabancı para tutarına kadar, azami 10 yıl vadeli, 5. yılında geri ödeme opsiyonlu, sabit veya değişken faizli, çeşitli tertip veya vadelerde, bir veya birden fazla seferde ikincil sermaye benzeri borç hükmünü haiz tahvil veya benzeri borçlanma aracı ihracı SPK tarafından onaylanmıştır.
 • TUCLK: Mehmet Nergiz, 3,00-3,04 TL fiyat aralığından 115.400 lot payın satış işlemini gerçekleştirerek pay oranını %45,50’den %45,12’ye çekmiştir. Böylece Mehmet Nergiz'in MKK'ya bildirmiş olduğu 500.000 TL nominal değerli pay satış süreci, 499.930 TL nominal değerli pay olarak tamamlanmıştır. Pay satış işlemlerinden elde edilen kaynağın tamamı Şirket ihtiyaçlarının karşılanması için şirkete aktarılmıştır.
 • YKGYO: Şirket, Levent Loft Bahçe projesinde yer alan ve kira sözleşmesi devam eden bir adet dairenin sözleşmesinde belirtildiği şekilde kira bedeline zam yapılarak, yeni kira bedeli KDV dahil 5.653 TL (KDV hariç 4.791 TL) olarak belirlenmiş olup, bahsi geçen bağımsız bölümden, 15.06.2016 ile 14.06.2017 dönemi için, ilk altı ayı peşin olmak üzere yeni kira bedelleri tahsil edilecektir.
Yukarı