Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ENKAI – ENKAI 2Ç’de beklentilerin üzerinde net kar açıkladı. Enka İnşaat 2Ç'de 2.0 milyar TL net kar açıkladı (geçen sene 2Ç: 2.4 milyar TL kar). Açıklanan kar 1.2 milyar TL seviyesinde olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Güçlü gelen sonuçlar hem daha yüksek finansal gelir, hem de faaliyet karında beklentilerin üzerinde performans tarafından desteklendi. İnşaat segmentinde güçlü FAVÖK trendi devam etti ve %20 üzerinde FAVÖK marjı ile 80 milyon USD FAVÖK elde edildi. Böylece ilk 6 aydaki FAVÖK 222 milyon dolara ulaştı ve 2020 yılı 12 aylık FAVÖK’ünü geride bırakmış oldu (201 milyon USD). İnşaat iş kolunda toplam iş yükü geçen çeyreğe göre 3.3 milyar dolardan 3.6 milyar dolara yükseldi. Şirketin enerji santralleri tekrar faaliyete geçse de, bu çeyrekte karlılığa katkıları kısıtlı kaldı ve enerji iş kolundan 5 milyon USD FAVÖK katkısı oluştu. Gayrimenkul segmentinde FAVÖK performansı çeyreklik olarak 43 milyon USD’den 50 milyon USD seviyesine yükseldi. Şirketin finansal gelirleri geçen çeyreğe göre önemli ölçüde artış gösterdi ve beklentilerin üzerine çıkarak 1.5 milyar TL oldu (1Ç: 0,2 milyar TL). Açıklanan sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
  MGROS – MGROS’un 2Ç sonuçları beklentilerin hafif altında. Migros 2Ç’de 2 milyon TL net kar açıklarken, piyasa beklentisi şirketin 29 milyon TL net kar açıklaması yönündeydi. Şirket geçen sene aynı çeyrekte ise -144 milyon TL zarar açıklamıştı. Bu çeyrekte net karın beklentilerin hafif altında kalmasında temel etken, faaliyet kar marjının daha zayıf ve finansal giderlerin daha yüksek gerçekleşmesi olmuştur. 1Ç’de %21 seviyesinde olan satış büyümesi, 2Ç’de güçlü baz etkisine rağmen %22 seviyesinde sürdürülmüştür. 2021 yılının ilk yarısında geçen seneye göre %100 artış gösteren online satışlar, şirketin büyümesine yardımcı olan faktörler arasında ön plana çıkmaya devam etmiştir. FAVÖK marjı yıllık olarak 20 baz puan artarak %7.6 olurken, piyasa beklentisine göre 20 baz puan daha düşük gerçekleşmiştir. Migros’un net borcu geçen çeyreğe kıyasla UFRS kira yükümlülükleri hariç 0.7 milyar TL seviyesinden 0.4 milyar TL’ye gerilemiştir. Şirket Yönetimi 2021 yılında daha önce %15-18 aralığında olmasını beklediği satış büyümesi hedefini %18-20 olarak revize ederken, daha önce 170 yeni mağaza olarak belirtilen yeni mağaza açma hedefi de 300 mağaza olarak değiştirilmiştir. %8-8.5 aralığında FAVÖK marjı (2019 yılı: %8,2) beklentisi ise korunmuştur. Açıklanan sonuçlara piyasa tepkisinin dengeli / nötr olmasını tahmin ediyoruz.
  ISKPL – Şirket sermayesinin 51.8 milyon TL'den %311 oranında bedelsiz olarak 161.1 milyon TL artışla 212.9 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
  PGSUS – Şirketin Ocak – Temmuz dönemi yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre Temmuz ayındaki yüksek baz etkisiyle %25 artarken, doluluk oranı ise 8.6 puan düşüşle %75.8’e geriledi. Temmuz ayı özelinde iç hatlar yolcu sayısı %78 artarken, dış hatlar yolcu sayısında ise %346 oranında yüksek baz etkisi nedeniyle artış var.
  SAFKR – Şirket, yurtiçinde yerleşik bir savunma sanayi üreticisinden 0.55 milyon Dolar (4.7 milyon TL) tutarında sipariş aldığını bildirdi. Teslimatlar 6 ay içerisinde tamamlanacak olup söz konusu tutar şirketin 2020 yılı hasılatının %4.5’una karşılık gelmekte.
  TTKOM – Şirket ile Haber – İş Sendikası arasında başlayan görüşmelerde netice alındı. Anlaşmaya göre çıplak ücretlerin 4,200 TL’nin altından 4,200 TL üzerine yükseltilmesine, ilk 6 aylık dönem için 850 TL ve ikinci altı aylık dönem için de 450 TL ödenmesine, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise %5.50 oranında zam yapılmasına karar verildi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  ARCLK – Pay geri alım programı çerçevesinde 33.08 TL ortalama fiyattan 0.45 milyon adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesine oranı %1.33’e yükseldi.
  KZBGY – Sinpaş Yapı Endüstri tarafından 1.63 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17.55’e geriledi.
  SASA – Pay geri alım programı çerçevesinde ortalama 28.53 TL fiyattan 0.4 milyon adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesine oranı %0.78’e yükseldi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı