Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • KCHOL: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Rating Services (S&P) tarafından Türkiye ülke kredi notunun indirilmesini takiben Şirketin kredi notları üzerinde yapılan inceleme çalışması sonucunda; Şirketin uzun vadeli kredi notu "BB+", kısa vadeli kredi notu "B", görünümü ise durağan olarak revize edilmiştir.
  • CEMAS: 13.07.2018 13.07.2018 tarihleri arasında ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,3 2,31 TL fiyat aralığından 300.000 adet satış işlemi ORTAKLIK tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları 13.07.2018 tarihi itibariyle %11,17 altına düşmüştür.
  • DOCO: DOCO nun pay başına dağıtılacak brüt kar payı 0,85 Euro, net kar payı ise 0,61625 Euro dur.
  • KAREL: Karel A.Ş. 12.07.2018 tarihinde, Çınar Projesi kapsamında Ulak Haberleşme A.Ş'den toplam 13.000.000 TL + KDV tutarında 5G Çekirdek Ağ fonksiyonlarından Erişim ve Hareketlilik, Oturum Yönetimi ve Kullancı Düzlemi Fonksiyonları geliştirme siparişi almıştır.
  • RYSAS: Şirketin Bağlı Ortağı Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 12/07/2018 tarihinde yapılmış olup, sermayesinin 1.700.000-TL'den 5.700.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirketin sermaye artırımına katılmasına ve ödemenin daha önce verilmiş sermaye avanslarından karşılanmasına karar verilmiştir.
  • KARSN: Şirketin 6 Ekim 2017 ve 15 Mart 2018 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda detaylı olarak açıklandığı üzere; ABD Posta Servisi ihalesine yönelik olarak Morgan Olson ile ortaklık modeli geliştirilmesi çalışmaları neticesinde; Karsan, Morgan Olson ve Karsan USA; Karsan ile Morgan Olson'un ortak kuracakları şirketin, bizzat Karsan'ın veya Karsan USA'in ana yüklenici olduğu üç alternatif iş modeli üzerinde mutabık kalmış, ABD Posta Servisi ihalesinin Şirketin lehine sonuçlanması koşuluyla ve ABD Posta Servisi ile mutabık kalınarak uygulamaya alınacak iş modelleri için karşılıklı münhasır işbirliği sözleşmesi imzalamış olup, Şirketin 12 metre otobüs aracının Kuzey Amerika'da satış ve pazarlanması ve bir lisans bedeli karşılığında fikri mülkiyet haklarının Morgan Olson'a lisanslanmasına ilişkin pazar analizi çalışmaları devam etmektedir.
  • YATAS: Şirketin kayıtlı sermaye tavanı olan 150.000.000-TL sınırları içerisinde, 42.799.695-TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan ve dönem karından karşılanmak üzere 106.999.237,50-TL ilave edilerek, %250 oranında artırılmasına ve ödenmiş sermaye tutarının 149.798.932,50-TL'sına yükseltilmesine karar verilmiştir.
  • KORDS: Kordsa "Fabric Development, Inc." ve "Textile Products, Inc." unvanlı iki ayrı şahıs şirketini 98,2mn USD karşılığında satın alınma işlemini tamamlanmıştır. Satınalma işlemine paralel olarak, KORDS YK bağlı ortaklığı olan Kordsa Inc.'in sermaye artırımına katılma kararı almıştır. Artırılması öngörülen toplam sermaye 65mn USD’dir. Kordsa sermaye artırımına, hissedarlık oranı olan %100 oranında katılacaktır.*Nötr

Borsa İstanbul:


SPK Bülteni:

    “Bilgi Suistimali” (Insider trading) suçu Sermaye Piyasası Kanunu’nun 106 ncı maddesi ile düzenlenmekte olup, 13.07.2018 tarihli Kurul Kararı ile bu suça ve cezasına yönelik herhangi bir değişiklik getirilmemiştir.

Yukarı