Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ANHYT – Şirketin Ocak Mayıs dönemi prim üretimi %112 artışla 696.5 milyon TL’ye yükseldi.
  BERA – Şirket sermayesinin 341.6 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 341.6 milyon TL artışla 683.2 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  BOSSA – Şirket antimikrobiyel Ar-Ge çalışmalarını tamamladığını ve antimikrobiyel, antiviral, antibakteriyel ve antifungal kumaşların üretimine başladığını bildirdi. EREGL - Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından EREGL’ye toplam 139 milyon TL tutarında ceza tebliğ edildi. EREGL tarafından yapılan açıklamada cezanın İmar Kanunu kapsamında tebliğ edildiği, fakat şirketin bu ceza uygulamasına mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle itiraz edeceği belirtildi. Ceza rakamı 2020 kar tahminimizin %5’ine denk geliyor, fakat şirketin piyasa değerinin %1’inden daha az bir büyüklükte. Hukuki süreç işleyeceğinden ceza ile ilgili karşılık ayrılmasını beklemiyoruz.
  POLHO – Şirket bağlı ortaklığı Polisan Kansai’nin Boya üretimine yeniden başladığı bildirildi. Şirketin diğer iş kanallarında şu anda kapalı üretim tesisi bulunmuyor.
  SASA – Şirket daha önce açıkladığı ve yatırım bedeli 350 milyon Dolar olan ve ek olarak ciroya 450 milyon Dolar katkı sağlaması beklenene POY ve Tekstürize İplik Üretim tesisi yatırımının tamamlandığını ve deneme üretimine başlandığını bildirdi.
  Pay Alım Satım Haberleri –
  ISFIN – Cengiz Okullu tarafından 3.85 – 3.88 TL fiyat aralığından 35.15 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
  PAPIL – Şirket ortaklarından Papillon AO, elinde tuttuğu 3.43 milyon adet halka kapalı statüde payı sattığını bildirdi. Satışla ilgili fiyat belirtilmezken, şirket sermayesindeki payı %30.46’ya geriledi.
  SKBNK – Pay geri alım programında alınan paylardan 10 milyon adeti 1.28 TL fiyattan satılırken, kalan payların sermayeye oranı ise %5.18’e geriledi.
  SKBNK – Banka ortaklarından Kazakistan Ulusal Varlık Fonu’nun banka sermayesinin %19.37’lik kısmını yine Kazakistan’da mukim Samruk-Kazyna Invest LLP’ye satışı için karar aldığı, pay devrine ilişkin olarak BDKK’ya yapılan başvurunun da onaylandığı bildirildi.

Yukarı