16.01.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AEFES: Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamaya göre; meşrubat ve uluslararası bira operasyonlarının katkılarıyla Anadolu Efes 2016 yılının son çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre %4,5 gibi güçlü bir konsolide satış hacmi büyümesi elde etmeyi başarmıştır. Böylece, konsolide satış hacmi 2016 yılında beklentileri doğrultusunda %1,5 oranında artarak 87,5 mhl seviyesine ulaşmıştır.
 • ANSGR: Şirket, 2016 yılı bütününde, bir önceki yıla göre %24,2 artışla 4.48 mlr TL prim üretimi gerçekleştirmiştir.
 • BAGFS: Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği tarafından, 2017 üretim yılı ihtiyacı gübre alımları için açılan ihale sonucunda toplam KDV hariç 11.350.000 USD tutarında 23.500 ton AS ve 22.000 ton Kompoze NPK 13.24.12+10So3+2Mg+1Zn gübresinin Şirkete ihale edildiği bildirilmiştir. İngiltere ve Hırvatistan'a ihraç edilmek üzere Helm ve Keytrade firmalarından sırasıyla 3.300 ton CAN ve 8.000 ton DAP gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 3 milyon USD’dir. Türkiye'nin ilk Granül Stabilize Amonyum Nitrat/Granül Kalsiyum Amonyum Nitrat Kimyevi Gübre Fabrikaları ve İlgili Yardımcı Tesisleri Projesi için alınan 29.11.2012 tarihli yatırım teşvik belgesinin yatırım tamamlama vizesinin yapıldığı T.C. Ekonomi Bakanlığı yazısıyla tebliğ edilmiştir.
 • BTCIM: Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. ‘nin Döner Fırın hattında yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle, döner fırın 22 Mart 2017 tarihine kadar durdurulmuştur. Duruş nedeniyle çimento üretim ve satışında gerekli klinker stok açığı oluşması durumunda Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.' den temin edilecek olup, çimento üretim ve satışları bu durumdan etkilenmeyecektir.
 • CUSAN: Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çuhadaroğlu Alüminyum) tarafından Şirket ortaklarından Murat Ruhi Çuhadaroğlu ve Halil Nejat Çuhadaroğlu'nun sahip olduğu Beylikdüzü'ndeki arsa üzerine yapılmakta olan yeni fabrika binası inşa yatırımı tamamlanmıştır. Bedeli Çuhadaroğlu Alüminyum tarafından karşılanan yatırımın toplam bedeli KDV hariç 22.271.946 TL olup söz konusu bedel arsa sahibi Şirket ortaklarına faturalandırılmıştır. Çuhadaroğlu Alüminyum ve arsa sahibi Şirket ortakları arasında imzalanan Kira Sözleşmesi gereği, yatırımı tamamlanan fabrika binası, 10 yıllığına Çuhadaroğlu Alüminyum'a kiralanmıştır. Çuhadaroğlu Alüminyum arsa sahibi Şirket ortaklarımıza faturaladığı yatırım harcamasına karşılık 10 yıl boyunca kira ödemeyecektir.
 • DOHOL: Şirket Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel'in ve Yöneticisi Yahya Üzdiyen'in, daha önce Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında Savcılık'taki sorgularının ardından Mahkeme tarafından serbest bırakılmışlardır.
 • EKGYO: Şirket, 2016 yılının Aralık ayında, KDV hariç satış değeri toplamı 1.141.294.844 TL olan, 1.227 adet bağımsız bölümün satışının gerçekleştiğini açıklamıştır. Projelerde gerçekleşen söz konusu satışlardan, etropol İstanbul projesinde 156 adet bağımsız bölüm, ekspertiz değeri olan KDV hariç 148.727.600 TL bedelle, Büyükyalı projesinde 31 adet bağımsız bölüm, ekspertiz değeri olan KDV hariç 80.536.500 TL bedelle Şirket tarafından satın alınmıştır.
 • FENER: UEFA'nın websitesinde yayınlanan "The European Club Footballing Landscape 2015" raporu ile ilgili bazı haber kaynaklarında yer alan yorumlar üzerine açıklama yapılmıştır. Söz konusu raporda yer alan Net Borçlara ilişkin finansal bilgiler 01.06.2014-31.05.2015 dönemi faaliyet sonuçlarına ilişkindir. Aynı veriler 01.06.2015 – 31.05.2016 dönemi mali tabloları esas alındığında; 150 mn Euro’luk net borcu hasılatın %1’ine işaret etmektedir.
 • IDGYO: İbrahim EKŞİ ve İmdat EKŞİ tarafından Pay Alım Teklifi Süreci ile alakalı başvuru neticesinde Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından düzenlenen firma değerleme raporunda Şirket Piyasa Değeri 14.790,381TL ve A Grubu imtiyazlı payların birim pay değeri 2,99 TL,B Grubu payların birim pay değeri ise 1,31 TL olarak hesaplanmıştır.
 • KARSN: Şirket, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci'ne ilişkin olarak prototip geliştirme teklif çağrısına Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. ve Karsan USA LLC işbirliği ile sunduğu teklifin ihale mercii tarafından kabul edilmişti. Siparişe yönelik prototipler 2017 yılının son çeyreğinde teslim edilecektir.
 • KARTN: Şirket’in istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt ve Mamülleri İşçileri (Selüloz İş) Sendikası toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Resmi Arabuluculuk safhası sonucunda uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır.
 • MENBA: Hilmi Çakır, 191.346 lot payı, Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvurmuştur.
 • MEPET: Batum-Gürcistan'da faaliyet gösteren Intourist Palace Otel'in sahibi olan BATUMI INTOURIST LLC paylarının %40'ının satın alınması sürecinden yatırımların yurt içine kaydırılması isteği doğrultusunda vazgeçilmiştir.
 • OZKGY: Şirket tarafından 3 yıl vadeli 30 milyon TL tutarında banka kredisi kullanılmıştır. Kullanılan bu kredi ile daha önce kullanılan banka kredisi geri ödemesi yapılacaktır.
 • PGSUS: Pegasus’un yolcu sayısı Aralık ayında %7 artış kaydetti, böylece 2016 yılındaki yolcu sayısı artışı %8 olarak gerçekleşti. Yurtiçi yolcu sayısı Aralık ayında %5 artarken, uluslararası yolcu saytısı %10 arttı. AKK Aralık ayında %5 artarken doluluk oranı 97bp artış haydetti. 2016 yılında AKK %9 artarken doluluk oranı 48bp geriledi. 4Ç16’da Pegasus’un yolcu sayısı %10 artış kaydetti. AKK %8 artarken doluluk oranı 164bp iyileşti. Böylece ÜYK %9 artış kaydetti. YF Araştırma Yorum: Şirketin iyileşen doluluk oranının 4Ç16’da operasyonel karlılığı olumlu etkileyeceğini tahmin ediyoruz.
 • TACTR: Tahsin Altun, 430 bin lot payı, Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvurmuştur.
 • TRGYO: Şirket’in sermayesine 17.948.488,38 TL'sı ile % 99,991579 oranında iştirak ettiği, ‘‘TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi'' ile bütün aktif ve pasifi ile birlikte ‘‘devir alan'' sıfatı ile birleşmesi sonrasında, Şirket sermayesinde nominal 4.283 adet ve nominal 4.283 TL artış olmuş ve birleşme sonrasında çıkarılmış sermaye 500.000.000,00 TL'dan 500.004.283,00 TL'na yükselmiştir.
 • TSKB: Banka’nın 2016 yılı solo beklentilerine göre kurdan arındırılmış kredi büyümesinin %10-13, net faiz gelir büyümesinin %12’nin üzerinde, özkaynak kârlılığının %17-18, aktif kârlılığının ise %2 oranında büyüme göstermesi beklenmektedir.
 • ULUSE: Qatar Elektrik İdaresi Kahramaa tarafından, 11 kV Metal Clad hücre alımı ihalesinin şirket lehine sonuçlanmadığı bildirilmiştir.
 • VAKBN: Yönetim Kurulu azami 250.000.000 TL nominal değerli bonoların nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracı kapsamında gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. Banka tarafından yurtdışında ihraç edilmiş Basel II uyumlu sermaye benzeri kredi hükümlerini haiz tahvillerin, Basel III uyumlu şartlara sahip yeni tahviller ile değiştirilmesi için tahvil sahiplerinden izin alınmasına yönelik süreç başlatılmış, e konuya ilişkin olarak BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International ve Standard Chartered Bank yetkilendirilmiş ve BDDK izni alınmıştır.
 • ZOREN: Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nin ve Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi'nin %100 hissesinin Şirket bağlı ortaklığı Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devri işlemine Şirket’in başvurusuna istinaden Rekabet Kurumu tarafından izin verilmiştir.
Yukarı