15.12.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADESE: Sedat Kaynak toplam 462 bin lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • AKCNS: Şirket Genel Müdürü Umut Zenar'ın 14.12.2016 tarihli istifa mektubu kabul edilmiş ve yerine Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler görevinde bulunan Ali Kipri'nin Vekaleten Genel Müdür olarak 14.12.2016 tarihinden geçerli olmak üzere atanmasına karar verilmiştir.
 • ANELE: Proje ana yüklenicisi Oğuz Bayazıt Mühendislik İnşaat Sanayi Ltd. Şti. ile şirketimiz arasında yapılan görüşmeler neticesinde, Ümraniye İstanbul'da yapılmakta olan Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlük Binası Projesi Elektrik İşlerinin yapılmasına ilişkin 7,156,485 TL + KDV tutarındaki sözleşme, taraflar arasında imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında yapılacak işlerin, 2017 yılının ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanmaktadır. Şirket’in devam eden işlerinin kalan tutarı (backlog) 525 milyon ABD Doları'dır. Söz konusu işlerin, %2.3'ü Türkiye'de, %97,7'si yurtdışındadır. Tutarın hesaplanmasında, sözleşme kapsamında üstlenilen işlerin, ilave iş alımları ile ulaşılan güncel tutarlarından, işverenlerce onaylanmış hakkediş tutarları düşülmektedir.
 • ANSGR: Şirket’in Ocak-Kasım dönemi brüt prim üretimi yıllık %25,6 artışla 3,94 mlr TL’ye yükselmiştir. Fitch Ratings, Şirketimizin uluslararası notunu "BBB-" (görünüm "Negatif"), ulusal notunu ise "AA+" (görünüm "Durağan") olarak teyit etmiştir.
 • CEMAS: Sedat Kaynak ve Serdar Yamaç toplam 3.34 mn lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • CEMTS: Şirketin yakın gelecekte finansal bir ihtiyacının bulunmaması, Şirket performansımızın beklentilerimizden daha iyi gerçekleşmesi nedeniyle Şirketimizin sahibi olduğu %22,5 oranında Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. pay senetleri ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulmamasına ve konunun ilk yapılacak genel kurul toplantısında tekrar gündeme getirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca bugüne kadar uygun piyasa şartları ve en iyi fiyat ortalaması yakalanamaması nedeniyle işlem gerçekleştirilememiş olup, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. hisselerinin satışından vazgeçilmesine ve konunun ilk yapılacak genel kurul toplantısında tekrar gündeme getirilmesine karar verilmiştir.
 • CUSAN: Bağlı ortaklık Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul'da bulunan bir inşaat projesi kapsamında 2014 yılında başladığı giydirme cephe kaplama işlerinin projenin farklı bloklarında devamı için yeni bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 6.550.000 EURO'dur.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "Kocaeli Körfezkent Emlak Konutları 3. Etap Konut, Sosyal Donatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi" nde”, Ortaöğretim Okulu, Spor Salonu İnşaatı Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri ile Parsel Cami, Şadırvan, Çay Ocağı Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri, Konut Sosyal Donatı İle Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri" nin Kısmi Kesin Kabulü yapılmış olup "Kısmi Kesin Kabul Tutanağı" 14.12.2016 tarihinde onaylanmıştır.
 • EREGL: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 18 Temmuz 2016 tarihinde başlamış olan 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve sözleşme 13 Aralık 2016 tarihinde bağıtlanmıştır. YF Araştırma Yorum: Grev riskinin azaldığını değerlendiriyoruz.
 • GARFA: Şirket tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12 13 Aralık 2016 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 14 Aralık 2016, vade bitiş tarihi 05 Haziran 2017 olan 87.500.000 TL nominal değerli bono ihracı gerçekleştirmiştir.
 • GSRAY: Şirket’in kayıtlı sermaye tavanını 600 mn TL’den 108 mn TL’ye düşürerek 2020 yılına kadar geçerli olması konusundaki başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır.
 • METRO: Şirket Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Koza İpek Holding A.Ş.'nin paylarının tamamının satın alınması ile ilgili çalışmaların aynı kararlılıkla devam etmektedir.
 • NTHOL/NTTUR: Şirket’in Net Turizm’e satmayı planladığı Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş.'nin değerleme raporları oluşmuştur. Buna göre Sunset’in değeri 114.969.000 TL, Asyanet’in değeri 321.708.000 TL olarak belirlenmiştir.
 • PGSUS: Pegasus’un yolcu sayısı Kasım ayında geçen senenin aynı ayına göre %12 artışla 1.94mn oldu. Böylece yılın ilk 11 ayındaki kümüle büyüme %8’e ulaştı. Yurtiçi yolcu sayısı Kasım ayında %11,7 artarken uluslararası yolcu sayısı %12,4 artış kaydetti. Arz edilen koltuk sayısındaki artış Kasım ayında %7,7 iken yolcu sayısının çift haneli büyümesi sayesinde uçaklardaki doluluk oranı geçen senenin aynı ayına göre 307bp artarak %81,7 oldu. Daha önce DHMİ’nin açıkladığı verilere göre Pegasus’un ana üssü konumundaki Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu sayısı %3 büyürken uluslararasın yolcu sayısı %4 daraldı. YF Araştırma Yorum: DHMİ’nin bu verilerinin ardından Pegasus’un hem toplam yolcu sayısında hem de uluslararası yolcu sayısında çift haneli büyüme açıklaması bizi şaşırttı. Verileri hisse için olumlu olarak değerlendiriyoruz.
 • RYGYO: Kocaeli-Çayırova’da 14.357,45 m2 arsa üzerinde bulunan 26.124 m2'lik deponun 8.700 m2'lik depolama alanı "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş." (Trendyol)'a Ocak 2017 tarihinden itibaren 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 550.000 $ gelir elde edilecektir.
 • SEKFK: Takip firmalarından Ufuklar Sağlık Hiz. Tic. A.Ş. firması ile riskin tasfiyesi için toplam 4.600.000 TL ödeme yapılması konusunda 14.12.2016 tarihinde protokol imzalanmış olup, ilk ödeme 20.12.2016 tarihinde yapılacaktır.
 • TSKB: Türkiye genelinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile sınai süreçlerin çevresel verimliliklerini önemli ölçüde artıracak nitelikteki küçük ve orta ölçekli yatırımların finansmanı amacıyla, Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın geri ödeme garantisi ile 100 milyon Euro tutarında kredi temin etmiştir.
 • ULUSE: Şirket’in pay başına brüt temettü ödemesi 0,172 TL ile bugün gerçekleşecektir.
 • YAZIC: Şirketin Bağlı ortaklığı Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH), SEEF Foods S.A.R.L. (SEEF Foods) ve Koninklijke Bunge B.V. (Bunge) arasında, Ana Gıda İhtiyaç Maddeleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.(Ana Gıda)'de AEH'nin sahip olduğu %55,25 ve SEEF Foods'un sahip olduğu %44,75 oranında hisselerin Bunge'ye satışı konusunda Hisse Alım/Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Anlaşma resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, anlaşma uyarınca hisse devrinin 2017 yılı 1.çeyrek içinde sonuçlandırılması öngörülmektedir.Sözkonusu sözleşmeye göre, Ana Gıda'nın şirket değeri 172,5 milyon TL olarak saptanmış olup hisse bedeli şirketin yılsonu nakdi, borcu, işletme sermayesi gibi diğer düzeltmeler sonucunda AEH'nin %55,25 oranında hisselerinin satış bedeli yaklaşık 55,4 milyon TL seviyesinde hesaplanmakta olup, 31.12.2016 tarihli finansal tablolar dikkate alınarak nihai satış bedeli belirlenecektir.
 • ZOREN: Şirket, %100 oranında bağlı ortaklığı olan Zorlu Doğal Elektrik Üretim AŞ’nin, Denizli ve Aydın il sınırlarında yer alan Karataş mevkiinde kurmakta olduğu ve toplamda 165 MW kurulu güce (sahip olması planlanan Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali yatırımının 69,8 MW'lık 2. ünitesinin finansmanının sağlanması amacıyla çeşitli banka ve finansal kuruluşlarla görüşmelere başlamıştır.
Yukarı