Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  MAVI – Mavi 2Ç21’de 56mnTL piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 99mnTL (çeyreklik +219%, 2Ç20: 5mnTL zarar) net kar açıkladı. Pandemi kısıtlamalarının kalkması ciro çeyreklik %42 ve yıllık %100 artış göstererek 896 mnTL piyasa beklentisini aştı. Aynı zamanda, pandemi öncesi döneme, 2Ç19’a kıyasla ciro 2Ç21’de %56 artış gösterdi. Detay kırılımda, perakende ve toptan satış sırasıyla yıllık %103 ve %112 büyürken, e-ticaret %75 oranında arttı. Türkiye gelirleri yıllık %98 büyürken yurtdışı gelirleri %114 arttı (+%70 döviz cinsinden). Güçlü ciroyla, FAVÖK 260mnTL’ye (çeyreklik +%86, yıllık +%224, piy.bekl: 192mnTL) ulaşırken FAVÖK marjı 1Ç’deki %18,4 seviyesinden %24,1’e yükseldi. Güçlü operasyonel performansa paralel olarak, net borç 1Ç’deki 571mnTL seviyesinden 280mnTL seviyesine gerilerken net borç/FAVÖK oranı 0,4x olarak gerçekleşti (1Ç21:1,1x). Pandemi yasaklarının kalkmasıyla Şirket yönetimi 2021 hedeflerini paylaştı. Buna göre, yıllık ciro büyüme beklentisi %70-75 (YFt: +%30) bandındayken FAVÖK marjının %20-20,5 (YFt: %22) aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Pozitif
  AKSEN – Şirket, değişen mevzuat kapsamında, %99.99 oranında bağlı ortaklığı olan Aksa Göynük Enerji kararına göre 270 MW kurulu güve sahip Bolu termik santrali içinde karbon salınımını da azaltmak adına 35 MW kurulu güce sahip GES kurulmasına karar verildiğini bildirdi.
  EDATA – Şirket güvenlik bilgileri ve vaka yönetimi çözümü üretici olan SecureGate ile distribütörlük sözleşmesi imzaladığını bildirdi.
  KONTR – Şirket Irak’ta yer alan SCADA Bölgesel Kontrol merkezini genişletmek ve üç yeni kontrol merkezi kurmak için verdiği 38 milyon Dolar tutarındaki teklifte sözleşmenin imzalandığını bildirdi.
  MEGAP – Şirket sermayesinin 38 milyon TL’den Eda Özhan’a tahsisli olarak %30 oranında 11.44 milyon TL artışla 49.44 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 10.45 TL fiyattan 0.14 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0.35’e yükseldi.
  KZBGY – Sinpaş Yapı Endüstri tarafından 1 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %16.02’ye geriledi.
  SISE – Pay geri alım programı çerçevesinde 8.50 TL fiyattan 1 milyon adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesine oranı %0.36’ya yükseldi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  TEZOL – Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarında halka arz tamamlanırken, şirket payları bugün itibariyle 13.87 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –
  ARSAN – Şirket bugün pay başına brüt 0.06 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 4.48 TL. Temettü verimi %1.3

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – BALAT, CEOEM


Yukarı