Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  TTKOM – Türk Telekom 2Ç23'te, çeyrekte vergiyle ilgili tek seferlik gelir nedeniyle -1,24 milyar TL net zarar (YFt: 650 milyon TL net zarar) olan piyasa tahminine kıyasla 2Ç23'te 601 milyon TL net zarar açıkladı. Öte yandan, beklendiği gibi çeyrekteki net zararın ana nedeni kur farkı giderleri oldu. Konsolide Gelirler, 2Ç23'te 17,2 milyar TL olan piyasa tahmini karşısında yıllık %67 artarak 17,9 milyar TL'ye yükseldi (YFe: 17.2 milyar TL). UFRYK 12 etkisi hariç tutulduğunda, aynı dönemde gelir artışı yıllık %68,1 olarak gerçekleşti. Sabit genişbant, mobil, uluslararası, kurumsal data ve diğer gelirlerdeki büyüme sırasıyla %45,4, %80,8, %88,3, %62,4 ve %134,4 seviyesinde gerçekleşti. Mobil abone sayısı 25,6'da sabit kaldı ve 2Ç23'te 9 bin net abone kaybı oldu. Aynı dönemde faturalı abone sayısı 235 bin artarken, faturasız abone sayısı 244 bin azaldı. Mobil Birleşik ARPU, 2Ç23'te enflasyonist fiyat ayarlamaları ve devam eden yeniden fiyatlandırma sayesinde yıllık %73 artışla 86,3 TL'ye yükseldi. Sabit operasyonlarda, TTKOM'un sabit genişbant tabanı 2Ç23'te 144 bin net artışla 15,0 milyona ulaştı. Sabit ARPU aynı dönemde %42 artarak 107 TL oldu. 2Ç23'te FAVÖK, 5,4 milyar TL olan piyasa beklentilerine karşı yıllık %45 artarak 5,9 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK marjı yıllık 5,1 puan daralarak %33,2 oldu. Sabit genişbant ve mobil segmentlerinin FAVÖK marjı çeyrek bazda sırasıyla 1,5 puan ve 3,3 puan arttı. Bilanço tarafında, şirketin net borcu 2Ç23'te 44.5 milyar TL'ye yükseldi (1Ç23'te 36.2 milyar TL idi). Buna bağlı olarak, Net Borç/FAVÖK hafifçe artarak 2,2x'e yükseldi (1Ç23'te 2,0x'e kıyasla). 2Ç sonuçlarının ardından yönetim, 2023 yılsonu için beklentilerini de revize etti. Yeni beklentilere göre, konsolide gelir büyümesinin %67-70 (Önceki: %52-55) aralığında, konsolide FAVÖK'ün 25 milyar TL-27 milyar TL (Önceki: 23-25 milyar TL) aralığında ve konsolide Yat. Harcamalarının 19 milyar TL-21 milyar TL aralığında (Önceki: 17-19 milyar TL) olması bekleniyor. Bugün sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
  PGSUS – Pegasus, 2Ç23'teki 1,2 milyar TL (Yfe: 1,1 milyar TL) olan konsensüs tahmine karşın 1,9 milyar TL (91 milyon Euro) net kar açıkladı. Buna göre, net kar 1Y23'te 1.3 milyar TL'ye (69 milyon Euro) ulaşırken geçen yılın aynı döneminde -1.89 milyar TL net zarar (-101 milyon Euro) gerçekleşmişti. PGSUS'un toplam gelirleri, 2Ç23'teki 623 milyon Euro tahminimize kıyasla yıllık %30 artışla 657 milyon Euro'ya yükseldi. Uluslararası tarifeli ve yan gelirler çeyrekte sırasıyla bir önceki yıla göre %32 ve %61 arttı. 2Ç23 itibarıyla dış hat yolcu sayısı 5 milyona ulaşırken, dış hat doluluk oranı geçen yıl seviyesi olan %78,8'den %79,8'e ulaştı. Uluslararası yolcu başına birim gelirler, geçen yılın aynı dönemindeki 79 Euro'ya kıyasla 2Ç23'te 75 Euro oldu. Kişi başına yan gelir, yıllık bazda %34 artarak 26,2 Euro'ya yükseldi. Öte yandan, aynı dönemde Yurtiçi Tarifeli ve Charter & Diğer gelirler sırasıyla yıllık -%9 ve yıllık -%44 azaldı. PGSUS’un FAVÖK'ü, düşük jet yakıtı maliyeti sayesinde 2Ç23'te yıllık %113 artarak 221 milyon Euro'ya ulaştı. FAVÖK marjı 2Ç23'te yıllık 13,0 puan artarak %33,6 oldu. Birim maliyet tarafında, toplam birim maliyetler bu çeyrekte yıllık -%15 azalırken, yakıt dışı birim maliyetler yıllık bazda %3 arttı. PGSUS'un jet yakıtı giderleri (2Ç23'te 187 milyon Euro) yıllık -%16 azaldı ve bu durum personel giderlerindeki yıllık %68 artışı (2Ç23'te 76 milyon Euro) dengeledi. Öte yandan, şirketin jet yakıtı hedge seviyesi 2023 için %48 ve 2024 için ise %36 idi. Şirketin birim gelirler-giderler makası 0,97 Euro (2Ç22'de 0,28 ve 2Ç19'da 0,66) ile ikinci çeyreklerdeki en yüksek seviyeye işaret etti. PGSUS'un düzeltilmiş net borcu, 1Ç23'ün sonundaki 2.2 milyar Euro'dan 2Ç23'te hafifçe düşerek 2.1 milyar Euro'ya geriledi. Buna bağlı olarak Net Borç/FAVÖK oranı 1Ç23 sonunda 2,52x iken 2Ç23'te 2,15x'e geriledi. Şirketin toplam nakit rezervi 6A23 itibariyle 956 milyon Euro’ya (2022 yılsonunda 858 milyon Euro) ulaşırken, banka kredileri düşüldükten sonra pozitif nakit aynı dönemde 443 milyon Euro’ya (22 yılsonunda 37 milyon Euro) yükseldi. 1Y23 itibarıyla PGSUS'un toplam filo büyüklüğü 101 uçağa ulaşırken, 2023 yılı sonunda filonun 104 uçağa ulaşması bekleniyor. Buna göre 10 adet A321neo'nun 2023'ün geri kalanında PGSUS'a teslim edilmesi bekleniyor. Devam eden filodaki genişleme sayesinde şirket, 2023'te yıllık %20 kapasite artışı öngörmektedir.
  GLCVY – Gelecek Varlık ortaklarından biri olan Fiba Faktoring sahip olduğu 4,4 milyon adet (Şirket sermayesinin %3,17) hisseyi toptan alış satış işlemleri kapsamında Fiba fonlarına bugün satacağını duyurdu. Satış fiyatı hisse başı 27,50TL (son kapanış: 27,52TL) olarak açıklandı. Sınırlı iskonto sebebiyle piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Nötr
  ANHYT – Anadolu Hayat Emeklilik’in Ocak-Temmuz dönemi prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %120 artışla 3,47 milyar TL’ye yükseldi.
  SDTTR – SDT Uzay ve Savunma, yurt içi bir müşteri ile 1,98 milyon Dolar tutarında sözleşme imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %10,7’sine karşılık gelmekte.
  TURSG – Türkiye Sigorta’nın Ocak - Temmuz dönemi prim üretim geçen yılın aynı dönemine göre %110 artışla 28,4 milyar TL’ye yükseldi. 15 Ağustos 2023 KAP Haberleri

  Pay Alım Satım Haberleri –

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  BYNDR – Baydöner Restoranları A.Ş. payları 15-16 Ağustos’ta 21,00 TL fiyattan halka arz edilecek.
  IZENR – İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. payları 16 Ağustos’ta 19,00 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  OFSYM – Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. payları 16 Ağustos’ta 27,20 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  TATEN – Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. payları 17 Ağustos’ta 22,50 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  ISMEN & PAPIL & RUBNS & SDTTR – VBTS kapsamında ISMEN, PAPIL, RUBNS ve SDTTR payları 15/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  EMKEL – VBTS kapsamında EMKEL payı 15/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  DURDO – Duran Doğan Basım bugün pay başına brüt 0,16 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 45,00 TL. Temettü verimi %0,4
  GRTRK – Grain Türk bugün pay başına brüt 0,015 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 37,78 TL. Temettü verimi %0,04

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – BAKAB

  KAP Haberleri

Yukarı