Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKENR: Şirket 2016/06 döneminde 31,5 mn TL net zarar açıklamıştır. (2015/06: 170,1 mn TL zarar / 2Ç16: 31,5 mn TL zarar / 1Ç16: 53 mn TL kâr)
 • ASELS: ASELSAN ile ROKETSAN arasında KARAOK Sistemi Kızılötesi Arayıcı Başlık Geliştirilmesi'ne ilişkin olarak toplam bedeli 43.994.661 TL ve 7.451.002 EUR tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2022 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
 • ASUZU: Şirket 2016/06 döneminde 10 mn TL net zarar açıklamıştır. (2015/06: 10,5 mn TL kâr / 2Ç16: 7,9 mn TL zarar / 1Ç16: 2,1 mn TL zarar)
 • BIMAS: Şirket vergi dairesine sunduğu finansal sonuçlarda 2016/06 döneminde 430,6 mn TL net kâr açıklamıştır.
 • BUCIM: İki adet yatırımcı, toplam 377.599 lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek için MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • CCOLA: Şirket vergi dairesine sunduğu finansal sonuçlarda 2016/06 döneminde 112.1 mn TL net kâr açıklamıştır.
 • DENIZ: Banka’nın 75,000,000 TL nominal değerli, 119 gün vadeli, 12.08.2016 itfa tarihli TRQDZBKA1629 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.
 • EKGYO: Şirket’in yüklenici "Makro İnşaat Tic. A.Ş. ~ Akyapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı" taahhüdü altında bulunan ve "Ankara Çankaya Mühye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi " nde, yapılan imar uygulaması sonucunda sözleşmede belirtilen emsale esas inşaat alanında azalma olması nedeniyle işe ait sözleşmenin fesh edilmesine ve işin tasfiye edilmesine karar verilmiş olup; Şirket tarafından Anahtar Teslimi Götürü Bedelli olarak yeniden ihale edilerek, proje alanında yer alan hak sahiplerine verilecek bağımsız bölümler ivedilikle hak sahiplerine teslim edilecektir.
 • FINBN: Banka yönetim kurulunca, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 0,200048'sine karşılık gelen ve Qatar National Bank S.A.Q. tarafından sahip olunan, toplam 100.024 TL nominal bedelli payın toplam 44.330 TL bedelle, Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 0,020'sine karşılık gelen ve Qatar National Bank S.A.Q tarafından sahip olunan, toplam 1.000,00 TL nominal bedelli 1.000,00 adet payın toplam 523 TL bedelle satın alınmasına ve söz konusu satın alma işlemlerinin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
 • GEDIZ: Şirket gayrimenkullerinin müteselsil kefillik neticesinde oluşan borçlar karşılığında uzlaşma yolu ile Turklandbank A.Ş. satılması hususunda oluşan ayrılma hakkı fiyatı 0,7445 olarak belirlense de söz konusu işleme ilişkin muhalefet şerhi konmamış ve ayrılma hakkı kullanılmamıştır.
 • HURGZ: Şirket’in Hollanda’da bulunan ve %100’üne sahip olduğu Hürriyet Invest BV (HIBV), sermayesinde %78,57 oranında pay sahibi olduğu Jersey'de bulunan Media East Ltd. ("TME")'nin sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 9.600.000 ABD Doları'ndan 88.200.000 ABD Doları'na artırılmasında, yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına ve kullanılmayan yeni pay alma haklarının tamamının da kullanılmasının taahhüt edilmesine karar vermiştir. Sermaye artırımında, TME'nin HIBV'ye olan borcu sermaye artırım tutarından mahsup edileceğinden, HIBV'den (dolayısıyla Şirket’ten) herhangi önemli bir nakit çıkışı olması beklenmemektedir.
 • KRDMA/KRDMB/KRDMD: Şirket vergi dairesine sunduğu finansal sonuçlarda 2016/06 döneminde 64,9 mn TL net zarar açıklamıştır.
 • KRONT: Şirket, Turkcell Superonline'da halihazırda devam etmekte olan NPT (Network Provisioning Tool) Projesinin Faz 4'ü kapsamında 4,5 G ve IP şebekelerinin servis aktivasyonunu içeren 2.231.812 TL tutarında sipariş almıştır.
 • MENBA: Şirket hakim ortaklarından Evren Karaca ve R E Grup Dış Ticaret A.Ş’nin kurul kaydında olup Borsa’da işlem görmeyen nitelikteki toplam 693.486 (Şirket sermayesinin %8,87’si) lot payın Borsada işlem gören niteliğe çevrilmesi amacıyla MKK’ya başvuruda bulunulmuştur.
 • SAFGY: Şirket 2016/06 döneminde 32,7 mn TL net kâr açıklamıştır. (2015/06: 55,3 mn TL kâr / 2Ç16: 53,5 mn TL kâr / 1Ç16: 20,7 mn TL zarar)
 • TTKOM: TTNET Bireysel İş Birimi CEO'su ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Erkan Akdemir ve Türk Telekom Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin Türk Telekom Grubundaki görevlerinden ayrılma kararı almışlardır. TTNET Bireysel İş Birimi CEO'luğu pozisyonu kaldırılmış olup TTNET Bireysel İş Birimi CEO'suna doğrudan bağlı olarak görev yapan birimler Türk Telekom CEO'su Rami Aslan'a bağlı olarak görev yapacaklardır. Türk Telekom CEO'su Rami Aslan mevcut görevlerine ilaveten Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü'ne ait görevleri de üstlenecektir.
 • ZOREN: Şirket 2016/06 döneminde 59,5 mn TL net zarar açıklamıştır. (2015/06: 207,4 mn TL zarar / 2Ç16: 45,6 mn TL zarar / 1Ç16: 13,9 mn TL zarar)
Yukarı