Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  MAVI – Mavi Giyim 4Ç23’te TMS29 öncesi piyasa beklentilerine paralel 711 milyon TL net kar açıkladı (Piyasa Bek: 669 milyon TL). TMS29 öncesi FAVÖK(TFRS-16 dahil) ise yıldan yıla %108 büyüyerek piyasa beklentilerine paralel 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti. 2023 yılında Türkiye’de TMS29 öncesi birebir mağazaların sepet büyümesi %70,4 olurken, kesilen fatura sayısı büyümesi %17,3 oldu. Toplam mağaza trafiğinde %7 artış güçlü büyümeyi destekledi. 2023 yılında net mağaza açılışı 7 olurken, toplam satış alanı %4 y-y artışla 174,5 bin metre kare oldu. Sonuçların ardından, şirket enflasyon muhasebesi öncesi 2024 beklentilerini de paylaştı. Toplamda net 15 mağaza açılışı ve %70 ciro büyümesini beklerken, TFRS16 hariç FAVÖK marjının %20 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor(2023:%20,7). Yatırım harcamalarının ise merkez ofis binası yatırımları ve yeni mağaza açılış hedeflerine paralel cironun %5’i olması bekleniyor(2023:%2,3). Şirket aynı zamanda 1.Çeyrek 2024 görünümü de paylaştı ve şubat ayında perakende satışlarının yıllık %131 ve mart ayında ise %91 büyüdüğünü açıkladı. Şirket ayrıca TMS29 öncesi net karının %30’unu dağıtarak hisse başına brüt 4,25 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %3 olup 6 Mayıs tarihinde ödenmesi planlanmaktadır. Her ne kadar 4Ç23 sonuçları beklentilere paralel olsada şirketin güçlü 2024 beklentileri ışığında pozitif piyasa tepkisi bekliyoruz.
  DOAS – Doğuş Otomotiv’in 4Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 4Ç23'de şirketin 29,790 milyon TL net satış, 3,240 milyon TL FAVÖK ve 3,578 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise 35,960 milyon TL net satış, 3,038 milyon TL FAVÖK ve 2,964 milyon TL net kar olması yönünde.
  AYDEM – AYDEM'in 4Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasa kapanışından sonra açıklaması bekleniyor. Şirketin 4Ç23'te 39 milyon dolar (1,1 milyar TL) net satış, 29 milyon dolar (829 milyon TL) FAVÖK ve 4 milyon dolar (116 milyon TL) net kar açıklamasını bekliyoruz.
  EREGL – Erdemir peletleme tesisi yatırımına ilişkin inşaatının başladığını açıkladı. Şirket, Bingöl-Avnik maden sahasında sondaj çalışmalarının yüzde 80 oranında tamamlandığını ve toplam demir cevheri rezervinin 250-300 milyon ton olarak tahmin edildiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere EREGL, Kasım 2022'de madencilik iştirakinin yeni bir demir cevheri keşfi yaptığını ve şirketin bu lokasyonda peletleme tesisi kurmaya karar verdiğini açıklamıştı. EREGL, yeni yatırımla birlikte toplam demir hammaddelerindeki kendine yeterliliğini ve dikey entegrasyonunu %15-20'den %40-45'e çıkarmayı hedefliyor.
  ANHYT – Anadolu Hayat Emeklilik’in Ocak-Şubat dönemi prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %64,5 artışla 1,46 milyar TL’ye yükseldi.
  ANSGR – Anadolu Sigorta’nın Ocak-Şubat dönemi prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %82,4 artışla 10,6 milyar TL’ye yükseldi.
  COSMO – Cosmos Yatırım %60 bağlı ortaklığı Mekatronik Yapı’nın 23,9 milyon TL tutarında iş aldığını bildirdi. %60’lık ortaklık payına düşen tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %8,7’sine karşılık gelmekte.
  GEREL – Gersan Elektrik, yurtiçinde bir müşteris ile 850 bin Dolar tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %3,4’üne karşılık gelmekte.
  KCAER – Kocaer Çelik, son 45 günlük dönemde yurtdışından 37,8 milyon Dolar tutarında sipariş alındığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının yaklaşık %13,7’sine karşılık gelmekte.
  MEDTR – Meditera Tıbbi Malzeme, Ege Üniversitesi tarafından açılan ihalede 81,5 milyon TL bedelle ihale alındığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %9,7’sine karşılık gelmekte.
  ONCSM – Oncosem Onkolojik Sistemler, bağı ortaklığı Santek Sağlık’ın 14,05 milyon TL tutarında iş aldığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A hasılatının %10,6’sına karşılık gelmekte.
  TURSG – Türkiye Sigorta’nın Ocak-Şubat dönemi prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %160 artışla 19,3 milyar TL’ye yükseldi. 15 Mart 2024 KAP Haberleri

  Pay Alım Satım Haberleri –
  LIDER – LDR Turizm, pay geri alım programı çerçevesinde aldığı paylardan 2 milyon adedinin satıldığı bildirildi. Şirket söz konusu satıştan 96,1 milyon TL kar elde ederken, alınan payların şirket sermayesine oranı %2,64’e geriledi.
  AHGAZ – Ahlatcı Doğalgaz, pay geri alım programı çerçevesinde 13,06 TL fiyattan 500 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,55’e yükseldiğini bildirdi.
  SISE – Şişe Cam, pay geri alım programı çerçevesinde 47,41 TL fiyattan 506 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %1,89’a yükseldiğini bildirdi.
  GEDIK – Gedik Yatırım, pay geri alım programı çerçevesinde 14,56 TL fiyattan 70 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesinin %0,34’e yükseldiği bildirildi.
  IPEKE – Koza Altın tarafından pay alım programı çerçevesinde 40,54 TL fiyattan 50 bin adet pay alımı yapıldığını ve İpek Enerji sermayesindeki payının %2,51’e yükseldiği bildirildi.
  IZMDC – İzdemir Enerji tarafından pay alım programı çerçevesinde 6,42 TL fiyattan 1,74 milyon adet pay alımı yapıldığını ve İzmir Demir Çelik sermayesindeki payının %2,36’ya yükseldiği bildirildi.
  KOZAA – Koza Altın tarafından pay alım programı çerçevesinde 49,44 TL fiyattan 150 bin adet pay alımı yapıldığını ve Koza Anadolu Metal sermayesindeki payının %2,58’e yükseldiğini bildirdi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  ATEKS – VBTS kapsamında ATEKS payları 15/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  MAVI – Mavi Giyim, 6 Mayıs’ta pay başına brüt 4,25 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %3.

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – BRKVY, KTLEV

  KAP Haberleri

Yukarı