Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  HALKB – Halkbank 3Ç22 konsolide olmayan net karı 4 milyar TL olan tahminlere paralel 4,3 milyar TL (çeyreklik +%67, yıllık +%4570) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %24 (2Ç22: %16) özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Net kardaki çeyreklik iyileşme temel olarak 19,3 milyar TL’ye (%40’tan %60’a yükselen TÜFE varsayımıyla, 2Ç: 8,2 milyar TL, YFt: 18,1 milyar TL) yükselen TÜFE’ye endeksli gelirlerle 23,4 milyar TL’ye (çeyreklik +%89, yıllık +%377, YFt: 23,5 milyar TL) yükselen net faiz gelirlerinden kaynaklandı. 1,6 milyar TL’ye (2Ç: 1,4 milyar TL) yükselen swap maliyetlerine rağmen, artan menkul kıymet getirileri sayesinde net faiz marjı çeyreklik 380bp artışla %9’a ulaştı. Diğer taraftan, ticari zarar çeyreklik %6 artışla 1,6 milyar TL’ye (yıllık -%51, YFt: 1,5 milyar TL zarar) yükseldi. Komisyon gelirleri yıllık %115 artışla 2,4 milyar TL’ye yükselirken faaliyet giderleri %110 artış ile 5 milyar TL’ye yükseldi. Varlık kalitesi tarafında, artan hacimler ve tahsilatlarla donuk alacak oranı %2,8’den %2,6’ya geriledi. Provizyon giderleri ise 2Ç’deki 7,5 milyar TL seviyesinden 14,2 milyar TL’ye (YFt: 14,9 milyar TL) yükselirken net risk maliyeti 789bp olarak gerçekleşti (2Ç: 453bp). SYR ve Ana SYR oranları sırasıyla %14,3 ve %12,4 olarak gerçekleşti. Nötr
  CEMTS – Çemtaş Çelik, 1,4 milyon Dolar tutarında 2 MWp güç kapasiteli GES yatırımı yapmak adına görüşmelere başlandığını bildirdi.
  GESAN – Girişim Elektrik ile Pektaş Tekstil arasında 16,7 milyon TL tutarında iş sözleşmesi imzalandı. Tutar, şirketin 2021 yılı hasılatının yaklaşık %1,4’üne karşılık gelmekte.
  KARSN & ASELS – Karsan ile Aselsan arasında e-JEST elektrikli minibüslerinin ASELSAN elektrikli çekiş sistemi bileşenleri kullanılarak üretilmesine ve ASELSAN'a satışına ilişkin anlaşmaya varıldığı ve 12,6 milyon Euro tutarında iş sözleşmesi imzalandığı bildirildi. İşin teslim süresi 20 ay olacak. Tutar, KARSN’ın 2021 yılı hasılatının yaklaşık %12’sine karşılık gelmekte.
  ATAGY – Ata GYO sermayesi bugün 23,75 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 23,75 milyon TL artışla 47,5 milyon TL’ye yükseltilecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 3,39 TL.
  GSDHO – GSD Holding sermayesi bugün 450 milyon TL’den %122 oranında bedelsiz olarak 550 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 3,06 TL.
  EMKEL – Emek Elektrik, Ekim ayında toplam 23,6 milyon TL tutarında sipariş aldığını ve bakiye sipariş tutarının 140,4 milyon TL’ye yükseldiğini bildirdi.
  KUYAS – Kuyaş Yatırım, Haziran ayında açıkladığı 40,000 dönümlük rezerve edilen alanda "boksit" zuhurlarının varlığı ve "kömür" oluşumuna uygun jeolojik formasyonlara sahip olduğu gözlendiğini ve yapılan jeoloji çalışması ile "altın" kapanımları, kıymetli metal ( polimetal ) oluşum kayaçları gözlemlendiği bildirildi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  SAHOL – Sabancı Holding, pay geri alım programı çerçevesinde 36,30 TL fiyattan 500 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %3,52’ye yükseldiğini bildirdi.
  GLYHO – Şirket ana ortağı Mehmet Kutman tarafından 7,80 TL fiyattan 550 bin adet pay alımı yapılırken, Global Yatırım Holding sermayesindeki payı %33,3’e yükseldi.
  KZBGY – Sinpaş GYO tarafından 7 milyon adet pay satışı (sermayenin %2,33’ü) yapılırken, Kızılbük GYO sermayesindeki payı %79,87’ye geriledi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  Sanica Isı Sanayi A.Ş. – Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den 20,03 TL fiyattan halka arz yoluyla 35 milyon TL artışla 135 milyon TL’ye yükseltilmesi ve 5 milyon adet payında mevcut pay satışı yoluyla halka arzı başvurusu onaylandı.
  Özsu Balık Üretim A.Ş. – Şirket sermayesinin 40 milyon TL’den 7,69 TL fiyattan halka arz yoluyla 20 milyon TL artışla 60 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin yapılan başvuru onaylandı.
  BASCM – Baştaş Başkent Çimento sermayesinin 431,6 milyon TL’den %53 oranında bedelli olarak 228,4 milyon TL artışla 660 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
  GZNMI – Gezinomi Seyahat sermayesinin 25 milyon TL’den %160 oranında bedelsiz olarak 40 milyon TL artışla 65 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
  PRDGS & SNGYO & VERUS – VBTS kapsamında PRDGS, SNGYO ve VERUS payları 14/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

  Nakit Temettü Haberleri –
  DOAS – Doğuş Otomotiv bugün pay başına brüt 4,09 TL temettü ödeyecek. Temettü verimi %2,9. Düzeltilmiş pay fiyatı 141,4 TL.

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – RHEAG


Yukarı