14.11.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADESE: Şirket, Karaman-Ermenek’te bir şube açılmasına karar vermiştir.
 • AVISA: Şirket, Ocak-Ekim döneminde yıllık %18 artışla 249.699.043 TL prim üretimi gerçekleştirmiştir.
 • BRMEN: Şirket, İzmir-Alsancak şubesini kapatmaya karar vermiştir.
 • DESA: Şirket, Bodrum Palmarina’da bulunan Palmarina Samsonite şubesinin kapatılmasına karar verilmiştir.
 • DOAS: Şirket, geri alım programı kapsamında 9,72 – 9,76 fiyat aralığında 856.558 lot alış gerçekleştirerek, 8.345.367 TL tutarında geri alım gerçekleştirmiştir.
 • ECILC: Şirket’in iştiraki Eczacıbaşı-Monrol ile Varinak arasında 11 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'ne göre; Eczacıbaşı-Monrol'ün %99,99 hissesine sahip olduğu Moleküler Görüntüleme'nin tüm hisseleri 3.000.000 TL bedel ile Varinak'a devredilmiş olup, satış bedelinin tamamı bugün nakden tahsil edilmiştir.
 • EKGYO: Şirket’in Ocak-Ekim döneminde toplamda 6.697 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) 5.070.539.972 TL tutarla gerçekleşmiştir. Bu satışların toplamda 288.020.670 TL değerindeki, 453 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. Şirket’in “Kocaeli-Gebze Emlak Konutları 3. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” ihalesi 29 Kasım 2016’da Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır. YF Araştırma Yorum: Şirket’in yıl sonu konut satış adet hedefi 11 bin adet idi.
 • ETILR: Şirket’in İstanbul Esenyurt Franchise Şubesi’nin hukuki ve mali yükümlülüklerini yerine getirememesi dolayısıyla devir alınmasına karar vermiştir.
 • KERVT: Şirket, TTK 376 bilançosu sonrasında, varlıkların değerinde yeniden değerlemeyi gerektirecek önemli bir değişikliğin olmadığını ve yeniden değerleme sonuçları ile oluşan fonun sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğunu açıklamıştır
 • MAKTK: Şirket’in TTK.'nun 376'ncı maddesi gereğince hazırlanan 30.09.2016 tarihli bilançosunda yer alan özkaynak tutarının 56.640.662 TL olduğu, sözkonusu özkaynak tutarının, Şirketin 100.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır.
 • NTHOL/NTTUR: Şirketler, fiili ve teknik olarak 01.01.2016–30.06.2016 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ile birleşme işleminin tamamlanamayacağı anlaşıldığından, birleşme işlemine yeni bir kararla devam edileceğini açıklamıştır.
 • ODAS: Şirket’in %75 oranında bağlı ortaklığı olan Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. üzerinden yürütülen kömür madenciliği faaliyetlerinin tek bir çatı altında yürütülmesi ve buradaki sinerjinin daha da güçlendirilmesi amacıyla, paylarının tamamının ödenmiş sermaye tutarı üzerinden yine Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin %92 oranında bağlı ortaklığı konumunda olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş'ye devredilme kararı alınmıştı. Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.'de %12,5'er adet pay sahibi konumunda bulunan Abdulkadir Bahattin Özal ve Burak Altay'ın 1 TL nominal değerdeki 12.500'er adet hisselerinin tamamının da ödenmiş sermaye tutarı üzerinden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'ye devri sağlanmıştır. Söz konusu pay devirleri neticesinde ODAS Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.'de sahip olduğu payların oranı dolaylı olarak yükselmiştir.
 • OSTIM: Şirket, iç kaynaklardan 9 mn TL’lik (%50 bedelsiz) sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • PSDTC: Şirket halka arzdan elde ettiği 10.386.643 TL’nin %90’ını işletme sermayesinin güçlendirilmesi, %10’u ise istanbul şubesi yatırımı için kullanıma alınmıştır.
 • SANFM: Şirket, iç ve dış piyasada rekabeti sürdürebilmek için teknolojik bilgi üretilmesi,verimliliğin artırılması,üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Çerkezköy fabrikasında bir Tasarım Merkezi oluşturularak, tasarım faaliyetinin 5746 sayılı yasa kapsamında desteklenmesi ve teşvik edilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına karar vermişlerdir.
 • THYAO: Şirket, Ocak-Ekim dönemine ilişkin yolcu trafik verilerini açıklamıştır. Buna göre toplam yolcu sayısı, yıllık %3,7 artışla 53,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %4,5, dış hatlarda %3,0 oranındadır. Yolcu doluluk oranı 4,0 puanlık düşüş ile %74,6 olarak gerçekleşmiştir. YF Araştırma Yorum: Ocak ayı trafik verilerinin hisse açısından hafif negatif olduğunu düşünüyoruz.
 • UTPYA: Şirket, Ankara-Çankaya’da bulunan ve %19 oranında ortağı olduğu Çağ 1 Yapı İnş. Turz. Madencilik Tic.ve San. A.Ş.' nin hissedarı bulunduğu Malltepe Park AVM' nin bir bütün olarak satılması için, Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından 22.11.2016 tarihinde kapalı teklif (artırma) usulü ile yapılacak ihaleye ilişkin ilan yayınlanmıştır. Buna göre ihale 22 Kasım’da yapılacak olup muhammen bedel 91 mn TL, geçici teminatı ise 2.73 mn TL’dir.
 • VERUS/ANELT: Yönetim Kurulu iştirak ve marka satışına ilişkin kararının butlanına ilişkin dava dosyasına davacıVerusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., feragat dilekçesi koyarak davadan feragat etmiştir.
 • ZOREN: Şirket’in kayıtlı sermaye tavanının 1 mlr TL’den 3 mlr TL’ye yükselmesi işlemiyle ilgili olarak SPK’dan onay almış olup, Gümrük ve Ticate Bakanlığı’na başvuru yapacağını açıklamıştır. SPK Haftalık Bülteni
 • FINBN ve OSTIM bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulunmuştur.
 • Kurul, geri alımda verilen fiyat emrine ilişkin ilke kararı açıklanmıştır.
 • Kurul, sosyal medya tavsiyelerine ilişkin duyuru yayınlamıştır.
 • MAKTK’nin sermaye artırımı işlemine onay verilmiştir.
 • ODAS, YKBNK ve SEKFK’nın borçlanma aracı ihraçları onaylanmıştır.
 • ANELT ve BISAS’da yapılan işlemler nedeniyle yatırımcılara idari para cezası verilmiştir. Koza Grubu’na ilişkin olarak kurumsal yönetim ilkelerine aykırılık nedeniyle idari para cezası verilmiştir. YATAS’da riskin erken saptanması işlemlerine ilişkin olarak idari para cezası verilmiştir. GENYH’de gerçekleşen işlemler nedeniyle bir yatırımcı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. POLHO’da gerçekleşen işlemler nedeniyle yatırımcılara 6 ay işlem yasağı getirilmiştir.
 • MMCAS’ın şirket faaliyetlerinin değiştirilmesi nedeniyle ayrılma hakkı 0,63 TL olarak belirlenmiştir.
 • ARCLK ve GLYHO’nun kismi bölünme işlemleri onaylanmıştır.
 • AKSGY ve SAFGY’nin birleşme işlemi onaylanmıştır. Ayrılma hakkı fiyatı AKSGY için 2,8670, SAFGY için 0,8060 olarak belirlenmiştir. Bültenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Yukarı