Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AYEN: Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) pay piyasasında 08.01.2018-27.03.2018 döneminde gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan bazı kişilere, 2 yıl işlem yasağı getirilmiştir.
  • ALARK:Holding, bugün seans öncesi yaklaşık%95 oranında bedelsiz sermaye arttıracaktır,referans fiyat 2.66TL.
  • ISCTR: 13.09.2018 tarihinde, geri alım kapsamında 6.7mn lot alınmıştır. Toplam alınan pay 76mn lot olmuştur.
  • MSGYO: Şirket Yönetim Kurulu 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karının %70'e tamamlanması amacıyla, 56.219.462,34 TL'nin geçmiş yıl karından karşılanmak suretiyle bedelsiz hisse verilmesine yönelik olarak, Yönetim Kurulu tarafından ilave kar dağıtım önerisinin Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına üyelerin oy çokluğuyla ile karar vermiştir.
  • OZGYO: 160 mn TL olan ödenmiş sermayenin 90 mn TL bedelli şeklinde arttırılarak 250mn TL’ye yükseltilmesine onay vermilmiştir.

Borsa İstanbul:

  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ITTFH.E payları 14/09/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 28/09/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, MEGAP.E paylarında 14/09/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/09/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

Yukarı