Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  KRDMD – KRDMD ikinci çeyrekte piyasa beklentisi olan 478mn TL’nin hafif üzerinde 558mn TL net kar açıkladı. Faaliyet kar marjındaki çeyreksel iyileşme, yavaşlayan satış hacmi nedeniyle bir miktar gölgelendi, ancak FAVÖK yine de bu çeyrekte tahminlerin %12 üzerinde açıklandı ve ilk çeyrekte 57 milyon dolar olan FAVÖK, 2Ç’de 75 milyon dolara yükseldi. Kardemir'in satış hacmi, bir önceki yılın aynı döneminde 495 bin ton iken bu sene 2Ç’de %5 düşüşle 472 bin ton olarak gerçekleşti (1Ç döneminde 611 bin ton seviyesindeydi). Türkiye'de çelik endüstrisi üretiminin 2023'te artan ithalat baskısı altında kaldığını, Çelik tüketimi yılın ilk 6 ayında yıllık bazda 17,2 milyon tondan 19,9 milyon tona yükselmesine rağmen, çelik üretiminin 19,8 milyon tondan %16 düşüşle 18,2 milyon tona gerilediğini not ediyoruz. Aynı dönemde Türkiye pazarına yapılan ithalat geçen yılki 7,7 milyon tona kıyasla 1Y'23'te 9,5 milyon tona yükselmiştir. Mayıs ayındaki seçimler öncesindeki sıkı finansal koşulların da 2. Çeyrek satış hacmindeki yavaşlamada etkili olmuş olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle ray ve profil ürün gruplarında güçlü kalan satış fiyatları ve düşen hammadde maliyetleri sayesinde, Kardemir'in ton başına FAVÖK performansı 1. Çeyrek'teki 94 Dolar'dan 2. Çeyrek'te 162 Dolar'a yükselmeyi başardı. İnşaat demiri için ortalama satış fiyatı, ilk çeyrekteki 699 ABD Doları/tona göre biraz düşüşle 692 ABD Doları/ton oldu, ancak bir yıl önceki 765 ABD Doları/tona göre düşüş oranı %10 oldu. Kangal, profil ve ray ürünlerinde ise ilk çeyreğe göre daha yüksek ortalama satış fiyatları sağlandı. Öte yandan temel olarak daha düşük kömür fiyatları sayesinde ortalama nakit maliyetler yaklaşık 30$/ton iyileşti. Yılın ikinci yarısında TL'deki değer kaybının da Kardemir'in marjlarına yeni bir destek sağlamasını bekliyoruz. Şirketin önceki çeyrekte net nakit pozisyonunda olmasının temel sebebi alınan avans gibi işletme sermayesi kalemlerinden kaynaklanmaktaydı. Bu çeyrekte işletme sermayesi kalemlerinin normalleşmesi sonucu net borçluluk da sıfır civarında gerçekleşti. Şirketin toplam yatırım harcamaları bu sene ilk 6 ayda 27mn USD oldu (geçen yılın aynı döneminde 24mn USD). Çin'deki toparlanmanın beklenenden daha zayıf olması ve gelişmiş ülkelerdeki faiz artışlarının etkileri nedeniyle çelik sektörü için kısa vadeli görünüm belirsizliğini koruyor. Ancak küresel çelik talebinde 2024'ten itibaren iyileşme bekliyoruz ve Çin’in ihracatından gelen baskının üretim kesintileri sonrasında azalabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan, Türkiye'de deprem bölgelerinin yeniden inşa çalışmaları ve hızlanan kentsel dönüşüm projelerinin önümüzdeki dönemde iç talebi desteklemesi muhtemeldir. Kardemir, spot çelik fiyatlarındaki keskin düşüşe rağmen kârlılığını korumayı başarırken, yılın ikinci yarısında da faaliyet kârlılığının istikrarını korumasını bekliyoruz.
  RYGYO – Reysas GYO 2Ç23’de yıllık %572 (çeyreklik +%172) büyümeyle 316 milyon TL net kar açıkladı. 241 milyon TL’ye yükselen kira gelirleri (çeyreklik +%12, yıllık +%82) sayesinde ciro yıllık %75 (çeyreklik +%12) artışla 246 milyon TL’ye ulaştı. Artan brüt marj sayesinde, FAVÖK 233 milyon TL’ye (çeyreklik +%32, yıllık +%91) ulaşırken FAVÖK marjı %94,9’a (1Ç23: %80,6, 2Ç22: %86,9) yükseldi. Bunun yanında 110 milyon TL (1Ç23: 4,5 milyon TL, 2Ç22: 8,3 milyon TL zarar) diğer olağandışı gelirler ve 115 milyon TL KKM faiz geliri de karlılığı destekledi. Bilanço tarafında ise net borç çeyreklik %1 artışla 1,8 milyar TL’ye yükselirken net borç/FAVÖK oranı güçlü FAVÖK büyümesi sayesinde 2,3x’e (1Ç23: 2,7x, 2Ç22: 4x) geriledi. Güçlü marjlar, yüksek net kar büyümesi ve net borç/FAVÖK oranındaki gerilemeyle sonuçlara piyasa tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. Pozitif
  PGSUS – PGSUS 2Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç23'de şirketin 14,6 milyar TL net satış, 3,7 milyar TL FAVÖK ve 1,1 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın beklentisi ise 14,9 milyar TL net satış, 3,9 milyar TL FAVÖK ve 1,2 milyar TL net kar olması yönünde.
  TTKOM – TTKOM 2Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç23'de şirketin 17,1 milyar TL net satış, 5,2 milyar TL FAVÖK ve 650 milyon TL net zarar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise 17,2 milyar TL net satış, 5,4 milyar TL FAVÖK ve 1,2 milyar TL net zarar olması yönündedir.
  PGSUS – Pegasus, Temmuz 2023 aylık trafik verilerine göre taşınan toplam yolcu yıllık bazda %13 artarak 3,24 milyon yolcu oldu. İç hat yolcu sayısı %4 artışla 1,16 milyon olurken, dış hat yolcu sayısı %18 artarak 2,08 milyon yolcuya yükseldi. Dış hatlar kapasitesi %22 artışla 5,05 milyar km (dış hatlar kapasitesi toplam kapasiteye oranı %85) olurken, yurt içi kapasite yıllık bazda %2 artış gösterdi. Doluluk oranı ise yıllık bazda -0,9 puan düşüş göstererek %87,1 seviyesinde gerçekleşti. 7 aylık
  kümülatif (Ocak – Temmuz) veriye bakıldığında ise yolcu sayısı yurtdışı yolcu sayılarındaki %33’luk artış ve yurtiçindeki %7’lik yükseliş sonucunda, toplamda yıllık %22’lik artışla 17,37 milyona ulaştı. 14 Ağustos 2023 KAP Haberleri
  KONTR – Kontrolmatik, yurtdışındaki bir müşterisi ile 2,4 milyon Dolar tutarında sipariş alındığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %3,2’sine karşılık gelmekte.
  TAVHL – Tav Havalimanları’nın Temmuz ayı yolcu sayısı geçen yılın dönemine göre %19 artışla 12,3 milyona yükselirken, Ocak-Temmuz döneminde bir yıllık artış %29 gerçekleşti ve 51,6 milyona yükseldi.

  Pay Alım Satım Haberleri –

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  BYNDR – Baydöner Restoranları A.Ş. payları 15-16 Ağustos’ta 21,00 TL fiyattan halka arz edilecek.
  IZENR – İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. payları 16 Ağustos’ta 19,00 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  AVHOL & GLBMD & ULAS – VBTS kapsamında AVHOL, GLBMD ve ULAS payları 14/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  GSDHO – GSD Holding bugün pay başına brüt 0,10 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 4,65 TL. Temettü verimi %2,1

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – BARMA

  KAP Haberleri

Yukarı