Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • BIMAS: Mevcut program kapsamında 09 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında 204.798 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları önceki programlarda yapılan alımlarla birlikte 1.435.078 adet'e ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,47)
  • DEVA: JCR Eurasia Rating,periyodik gözden geçirme sürecinde Deva Holding A.Ş. ve İştirakleri'nin konsolide yapısının ve Devam Eden Tahvil İhraçlarının Nakit Akımları'nın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A+(Trk)' olarak yukarı yönlü revize etti ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ‘BBB-'olarak teyit etti, tüm notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak belirledi.
  • DOHOL: Yönetim Kurulu 11.05.2018 tarihli toplantıda; doğrudan bağlı ortaklığı, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 50.000.000 Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 50.000.000 adet payda sahip olduğumuz 50.000.000 adet ve Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin %100,00'ünü temsil eden payların, Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş. ile yapılan pazarlıklar neticesinde; toplam 440.000.000 Türk Lirası satış bedeli üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasına; bu amaçla Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmasına; Sözleşme'nin imzasıyla eşzamanlı olarak Satış Bedeli'nin 80.000.000 Türk Lirası kısmının nakden, kalan 360.000.000 Türk Lirası tutarındaki bakiyenin de "Kapanış" koşullarının sağlanması ile birlikte blokajın çözülerek serbest kalması suretiyle Şirketimiz'e nakden ve/veya peşin olarak ödenmesine; ilgili resmi kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınmasına ve Sözleşme'de belirlenen tüm "Kapanış"a ilişkin Ön Şartlar'ın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olarak Sözleşme kapsamındaki hisse senetlerinin Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş.'ye satış ve devrine onay verilmesine; hisse satış ve devir işleminin ancak bu şekilde hukuken geçerli olacağının kabulüne, karar verilmiştir.Yukarıda detayları verilen "Finansal Duran Varlık" satışı ve devri işlemlerinin toplam tutarı olan 440.000.000 Türk Lirası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kalmaktadır.
  • GOZDE: Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin halka arzı planlanan talep tutarının altında talep gelmesi nedeni ile daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirilmek üzere ertelenmiştir.
  • ISCTR: İş Bankası solo finansalalrında 1,807mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 1,426mn TL idi.
  • KERVT: Sendikasyon kredisi dolayısıyla Kerevitaş'ın (toplam) borç yükünde herhangi bir artış olmamış; sadece mevcut nakdi banka kredileri ve gayri nakdi risklerin belirtilen tutardaki kısmı Yıldız Holding seviyesine çıkarılmıştır. Aynı zamanda Şirketin kendisine ilişkin olarak bankalara olan mevcut toplam nakdi kredi ve Yıldız Holding'e devir edilen gayrinakdi kredi risk tutarı ile sınırlı olmak üzere, kredi kullanım tarihi itibariyle Yıldız Holding'e garantör olmuştur. Şirketimizin varlıkları (taşınmazları, maliki olduğu iştirak hisseleri vs.) üzerinde rehin ve ipotekler tesis edilmiştir. Sendikasyon Sözleşmesine göre, şirketler, borçlarını 8 yılda Yıldız Holding'e ödeyecektir. Yıldız Holding "Kredi Alan" sıfatıyla tüm işbu borçları Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi şartlarında Kredi Verenlere ödeyecektir. Sendikasyon Kredisi Sözleşme süresi boyunca garantörlük tutarındaki ödemelerin yapılması sonucunda garanti yükümlülükleri sona erecek olup Sözleşmede Şirketin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir kısıtlama veya taahhüt söz konusu değildir.
  • MPARK: Şirket gerçekleşen halka arz ve sermaye artışı sonrasında toplam 600.000.000 TL tutarında bir kaynak elde etmiştir. Elde edilen gelir ile Şirket’in toplam yabancı para cinsinden olan borçlarının kapatılması sonucu, yabancı para cinsinden net borcun toplam net borç içindeki oranı 31.12.2017 tarihinde % 67 iken 31.03.2018 itibariyle, % 46’ya gerilemiştir. Söz konusu yabancı para cinsinden olan borçlardan kaynaklanan finansman gideri ve kur farkı giderlerinin düşürülmesiyle, Şirket’in finansal yapısının ve net kar yaratma kapasitesinin güçlenmesi sağlanmıştır.
  • NTHOL: 11.05.2018 11.05.2018 tarihleri arasında NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,84 1,85 TL fiyat aralığından 200.000 adet alış işlemi ve 0 adet satış işlemi Tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 11.05.2018 tarihi itibariyle %29,74 sınırına ulaşmıştır.
  • THYAO: THY'nin yolcu sayısı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,9'lük bir artış kaydederek 6,43 milyona ulaştı. Nisan ayı rakamlarıyla birlikte şirketin ilk dört aylıkı yolcu sayısı büyümesi %24,4’e ulaşmış oldu. Nisan ayında THY’nin yolcu sayısı iç hatlarda %19 artarken dış hatlarda %12 artış kaydetti. Şirketin doluluk oranı ise geçen yılın Nisan ayına göre 4,1 puan artarak 83,2 olarak gerçekleşti. Nisan ayı büyümesi her ne kadar ilk 3 aydaki kadar güçlü olmasa da (ilk üç aydaki baz etkisi çok daha olumlu idi), güçlü büyüme trendinin devam ettiğini göstermektedir.


Yukarı