Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  TAVHL – TAVHL 4Ç23'te piyasa beklentisi olan -7 milyon TL net zarar (YFt: 968 milyon TL net zarar) tahminine karşılık 2,2 milyar TL net kar açıkladı (yıllık +%7121 artışla). Daha iyi faaliyet sonuçları, Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen iştiraklerden gelen yüksek katkı ve ertelenmiş vergi geliri bu çeyrekte tahminlerimizden sapmamızın ana nedenleri oldu. TAVHL'nin konsolide gelirleri 4Ç23’te havalimanlarından gelen güçlü katkı sayesinde yıllık bazda %84 artarak 10,6 milyar TL'ye yükseldi (Konsensüs tahmini: 9,36 milyar TL; YFe: 10,3 milyar TL) (4Ç23'te Avro bazında yıllık bazda +%14). TAVHL'nin yolcu sayısı 4Ç23'te yıllık bazda %15 artarak 20,9 milyon yolcuya ulaşırken, bu artışta uluslararası ve iç hatlardaki sırasıyla %15 ve %14'lük büyüme etkili olmuştur. Buna göre, toplam yolcu sayısı 2023 yılında 95,5 milyona ulaşarak 2019 seviyesinin %7 üzerinde gerçekleşmiştir. Güçlü yolcu rakamlarına ek olarak, Almatı Havalimanı'ndaki uluslararası hava trafiği 4Ç23'te yıllık bazda +%26 artmıştır. Hizmet şirketlerinin gelirleri yıllık %4 artışla 135 milyon Avro'ya yükselirken, toplam hizmet gelirlerinde %38,3 paya sahip olan Havaş'ın gelirleri yıllık %20 artışla 51,7 milyon Avro'ya yükselmiştir. FAVÖK 4Ç23'te piyasa beklentisi olan 1,75 milyar TL'ye (YFt: 1,62 milyar TL) kıyasla yıllık bazda %82 artışla 2,14 milyar TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı geçen yılki %20,4 seviyesine kıyasla %20,2 ile neredeyse yatay kalmıştır. Bilanço tarafında ise Net Borç/FAVÖK oranı bir önceki çeyrekteki 4,4x seviyesine kıyasla 4Ç23'te hafif bir iyileşme göstererek 4,3x olarak gerçekleşmiştir. Çeyreklik yatırım harcamaları 4Ç22'deki 76 milyon Avro’ya kıyasla 4Ç23'te 48 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. 2023 sonu itibariyle Ankara, Almatı ve Antalya Havalimanı'nda devam eden inşaat ilerlemesi sırasıyla %34 (Eylül2023'te %25'ten), %86 (Eylül2023'te %76'dan) ve %70 (Eylül2023'te %55'ten) olarak güncellenmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların katkısı, Antalya Havalimanı'ndaki yatırımlar ve enflasyon muhasebesine bağlı ertelenmiş vergi kazancı sayesinde 4Ç23'te 73,4 milyon Avro (4Ç22'de 5,7 milyon Avro) olarak gerçekleşmiştir. Şirket 4Ç23 sonuçlarının ardından 2024 beklentilerini ve güncellenmiş orta vadeli görünümünü de paylaşmıştır. Yönetim, 2024 yılı beklentilerine göre gelirlerin 1,5 - 1,57 milyar Avro aralığında, toplam
  yolcu sayısının 100 – 110 milyon aralığında, uluslararası yolcu sayısının 67-73 milyon aralığında, net borç/FAVÖK oranının 3,5x -
  4,5x aralığında, FAVÖK'ün 430 – 490 milyon Avro aralığında ve yatırım harcamalarının 230-270 milyon Avro aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Öte yandan, 2025 beklentileri de revize edilmiştir. Buna göre, gelir beklentisi %10-14 YBBO'dan (2022 ve 2025 arasında) %14-18 YBBO'ya, FAVÖK beklentisi %12-18 YBBO'dan (2022 ve 2025 arasında) %14-20 YBBO'ya (2022 ve 2025 arasında) yükseltilmiştir. Şirket ayrıca 2025 yatırım harcamaları beklentisini 90 -110 milyon Avro aralığında paylaşmıştır. 2024 yılı gelir beklentisi aralığı bizim beklentimiz olan 1,482 milyar Avro'yu aşarken, diğer tahminlerimiz paylaşılan beklentilerin geri kalanıyla uyumludur. Güçlü sonuçlara ve beklentilere yönelik piyasa tepkisinin bugün olumlu olmasını bekliyoruz.
  TOASO – TOASO, enflasyon muhasebesi düzeltmeleri hariç 4Ç23'te 7,7 milyar TL net kar elde etti (yıllık artış +%121), bu rakam 6,0 milyar TL olan piyasa tahmininin %30 üzerinde gerçekleşti. Güçlü sonuçlar büyük ölçüde beklenenden iyi gelen FAVÖK marjından kaynaklandı. 4. çeyrek FAVÖK marjı %16,1 olan piyasa tahmininin üzerinde %17,9 olarak gerçekleşti. Enflasyon muhasebesi düzeltmeleri sonrasındaki sonuçlara bakıldığında, 2023 yılı 12 aylık FAVÖK 19,7 milyar TL olarak kaydedildi (enflasyon muhasebesi öncesi sonuçlara göre %9 daha yüksek) ve net kar 15,1 milyar TL olarak açıklandı (enflasyon muhasebesi öncesi sonuçların %25 altında). Şirket, 2022 mali yılında 2,2 milyar TL parasal kazanç, 2023 yılında ise 2,3 milyar TL parasal zarar bildirdi. Enflasyon muhasebesinin ana etkisi, 2023'te 3,9 milyar TL'ye artan amortisman giderinde görüldü (enflasyon muhasebesi olmadan 9A23 sonuçlarına göre yıllıklandırılmış 0,9 milyar TL). Yönetim, Türkiye pazarına ilişkin görüşlerini paylaşarak, iç pazarın 2024 yılında 800 bin ila 1 milyon adet arasında olacağını tahmin etti. Buna göre pazarda %35 ile %19 arasında daralma bekleniyor. Ayrıca TOASO'nun yurt içi satışlarının 160 bin ila 180 bin adet aralığında olmasını bekliyorlar; bu da en kötü durumda yıllık %20'lik bir düşüşe ve üst bantta ise %10 daralmaya işaret ediyor. İhracatın 2023'teki 60,5 bin adete kıyasla 2024'de biraz daha yüksek olarak 60-70 bin adet aralığında beklendiği görülüyor. Ayrıca yönetim, enflasyon muhasebesi ayarlamaları dahil olmak üzere 2023'te %14,4 olarak gerçekleşen vergi öncesi kar marjının 2024 yılında %10'un üzerinde olacağını öngörüyor. Daha da önemlisi, TOASO yatırım harcamalarının bu yıl 200 milyon Euro'ya yükseleceğini öngörüyor ve bunun çoğunlukla yeni hafif ticari araç modeli (K0) yatırımlarıyla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Bu yatırımla ilgili nihai açıklama, Rekabet Kurumu'nun onayını bekleyen Stellantis Türkiye'nin satın alınması tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Satın almanın tamamlanmasına ve yeni yatırımlara ilişkin potansiyel duyuruların TOASO için önemli potansiyel olumlu katalizörler olarak görülebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca şirketin hisse başına 25,0 TL nakit temettü dağıtmasını ve %9,8 temettü verimi sağlamasını bekliyoruz. Hisse için olumlu görüşümüzü sürdürüyor ve Endeks Üzeri Getiri notumuzu koruyoruz.
  PGSUS – Pegasus'un aylık trafik verilerine göre, Ocak 2024'te toplam yolcu sayısı yıllık %24 artışla 2,66 milyona ulaştı. Aynı dönemde iç hat yolcu sayısı %20 artışla 1,07 milyon olurken, dış hat yolcu sayısı %27 artışla 1,59 milyon oldu. Ocak 2024'te uluslararası ve toplam AKK (kapasite) sırasıyla yıllık %31 ve %28 arttı. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) içindeki dış hatların payı bir ay öncesine kıyasla değişmeyerek %81 oldu. Doluluk oranı yıllık +0,7 puan artışla %85,2'ye yükseldi. Geçen yılın güçlü bazına rağmen, toplam yolcu sayısı Ocak 2024'te hem iç hem de dış hatlardaki güçlü performansıyla güçlü ivmesini korudu. Veri akışını PGSUS hisseleri için olumlu olarak değerlendiriyoruz. 14 Şubat 2024 KAP Haberleri
  AKGRT – Ak Sigorta’nın Ocak ayı prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %73 artışla 3,2 milyar TL’ye yükseldi.
  ALFAS – Alfa Solar Enerji, Yunanistan'da yerleşik, güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışını gerçekleştiren ve bünyesinde 500 kWe güce sahip güneş enerji santrali bulunduran Golden Solar Single Member I.K.E unvanlı şirketin hisselerinin tamamının devralınmasına karar verildiğini bildirdi.
  HKTM – Hidropar Hareket Kontrol, yurtiçindeki bir şirketten 2,5 milyon Euro tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının yaklaşık %34’üne karşılık gelmekte.
  MEKAG – Meka Beton, yurtiçi yerleşik üç şirketten 593 bin Euro tutarında iş aldığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %2,9’una karşılık gelmekte.
  TRILC – Türk İlaç ve Serum, Devlet Malzeme Ofisi tarafından açılan ihalede 31,8 milyon TL + KDV tutarında iş alındığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının yaklaşık %3’üne karşılık gelmekte.
  TURSG – Türkiye Sigorta’nın Ocak ayı prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %208 artışla 10,4 milyar TL’ye yükseldi.
  ZOREN – Zorlu Enerji, tamamına sahip olduğu Zorlu Enerji Dağıtım paylarının tamamının satışı için sözleşme imzalandığını bildirdi. Tutar henüz belli değil.
  MSCI Değişiklikleri – MSCI 29 Şubat itibariyle geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre MSCI Global Small Cap Endeksine 9 şirket eklendi ve 1 şirket çıkarıldı. Eklenen şirketler AGROT, GUBRF, HEKTS, KTLEV, KCAER, KOZAL OYAKC, REEDR ve TABGD olacak ve MAGEN çıkarılacak. MSCI Türkiye endeksine ise CCOLA eklendi ve HEKTS, KOZAL çıkarıldı.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  AHGAZ – Ahlatcı Doğalgaz, pay geri alım programı çerçevesinde 13,45 TL fiyattan 400 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,30’a yükseldiğini bildirdi.
  DOHOL – Doğan Holding, pay geri alım programı çerçevesinde 13,65 TL fiyattan 900 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %1,27’ye yükseldiğini bildirdi.
  MPARK – MLP Sağlık, pay geri alım programı çerçevesinde 169,1 TL fiyattan 50 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %9,1’e yükseldiğin bildirdi.
  SARKY – Sarkuysan, pay geri alım programı çerçevesinde 35,12 TL fiyattan 150 bin adet pay alımı yapıldığını bildirdi.
  YYLGD – Yayla Gıda, pay geri alım programı çerçevesinde 16,06 TL fiyattan 258 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,75’e yükseldiğini bildirdi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  BORSK – Bor Şeker A.Ş. payları 15 Şubat itibariyle 26,54 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  MIPAZ & PKART – VBTS kapsamında MIPAZ ve PKART paylarında 14/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
  KARYE – VBTS kapsamında KARYE payları 14/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –

  KAP Haberleri

Yukarı