Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    BIMAS – BIMAS’ın 2Ç sonuçları beklentilere paralel. BIMAS 2Ç’de 725 milyon TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 735 milyon TL net kar açıklanması yönündeydi (Yatırım Finansman tahmin: 727 milyon TL). Şirketin 2Ç net karı yıllık bazda %4 artış gösterirken, ciro büyümesi ise %22 olarak gerçekleşti. Geçen senenin ikinci çeyreğinde pandemi nedeniyle güçlü baz etkisi bulunduğu için, büyüme oranlarında yavaşlama kaydedildi. Günlük ortalama eş mağaza satış büyümesi %-0.5 olarak gerçekleşirken, hem sepet büyüklüğü hem de müşteri sayısı artış hızında yavaşlama gözlendi. 2Ç FAVÖK marjı beklentilerin 20 baz puan üzerinde gelerek %8.8 olarak gerçekleşti, geçen seneye göre ise FAVÖK marjında 70 baz puan düşüş kaydedildi. Şirket yönetimi 2021 beklentilerinde bir değişim açıklamadı, 2021’de %20-25 arası satış büyümesi (ilk 6 ay: %23) ve %8.0 civarında FAVÖK marjı beklentisi korundu (ilk 6 ay: %8.7). Sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
    HALB – Halkbank 2Ç21 konsolide olmayan 64 milyon TL (çeyreklik +%8, yıllık -%93) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %0.6 öz kaynak karlılığına işaret etmektedir (1Ç: %0.6). Vergi öncesi kar kalemi negatif 167 milyon TL (Yatırım Finansman: +34 milyon TL) olarak gerçekleşse de, net kar pozitif vergi kalemi etkisiyle beklentilere (Yatırım Finansman: 64 milyon TL, piyasa beklentisi: 64 milyon TL) paralel açıklandı. 2 milyar TL’ye yükselen TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirleriyle (Yatırım Finansman: 1.9 milyar TL, 1Ç:1.6 milyar TL, %15’ten %16’ya yükseltilen getiri varsayımıyla) net fazi gelirleri 1Ç’deki negatif 99 milyon TL seviyesinden 1.1 milyar TL seviyesine yükseldi (Yatırım Finansman: 1.2 milyar TL, yıllık -%80). Ancak, TL kredi mevduat makasında devam eden daralma ve 1.4 milyar TL’ye yükselen swap maliyetleriyle (Yatırım Finansman: 1.4 milyar TL, 1Ç: 711 milyon TL) net faiz marjı negatif kalmaya devam etti (-%0.2, 1Ç: -%0.6). Artan swap maliyetlerine paralel olarak, 2.2 milyar TL’lik ticari zarar açıklandı (Yatırım Finansman: 2.1 milyar TL zarar, 1Ç: 642 milyon TL zarar). Komisyon gelirleri yıllık %79 artışla 970 milyon TL’ye (Yatırım Finansman: 972 milyon TL, çeyreklik +%34) yükselirken faaliyet giderleri %3 artış ile 2.1 milyar TL’ye (Yatırım Finansman: 2.1 milyar TL, çeyreklik -%5) yükseldi. Varlık kalitesi tarafında ise, tahsilatlar ve kredi büyümesi sayesinde, donuk alacak oranı %3.5’ten %3.4’e geriledi. Provizyon giderleri negatif 260 milyon TL olarak gerçekleşti (Yatırım Finansman: -400 milyon TL, 1Ç: +1.2 milyar TL) ve çeyreklik toplam risk maliyeti -23bp’ye geriledi (1Ç: +112bp). Böylece, donuk alacak karşılık oranı 1Ç’deki %64 seviyesinden %59.1’e geriledi. SYR ve Ana SYR oranları 1Ç’deki %14.6 ve %12 seviyelerinden %13.7 ve %11.6 seviyelerine geriledi. Banka yönetimi 2021 net faiz marjı beklentisini yıllık yaklaşık 200bp daralmaya (önceki: yaklaşık 100bp daralma) çekerken öz kaynak karlılığı beklentisini düşük tek haneli rakamlar olarak güncelledi (önceki: düşük onlu rakamlar). Negatif
    KCHOL – Koç Holding’in 2Ç net karı beklentilerin üzerinde. KCHOL 2Ç’de 3.2 milyar TL net kar açıkladı ve 2.3 milyar TL seviyesindeki piyasa beklentisini üzerinde sonuç elde etti. Şirketin net karı ilk çeyrekte 2.1 milyar TL, geçen senenin aynı döneminde ise 1.0 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti. Karlılıkta yaşanan artışta temel etken enerji segmentinde Tüpraş’ın karlılığındaki iyileşme, bankacılıkta net karın beklentilerin üzerinde performans göstermesi ve otomotivde halka açık olmayan Otokoç’tan gelen katkı olmuştur. Şirketin holding olarak solo net nakit pozisyonu 2Ç döneminde ödenen 1.8 milyar TL 5.4 milyar TL’den 4.0 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Koç Holding’in güncel hisse fiyatları dikkate alındığında Net Aktif Değerine göre %30 iskonto ile işlem gördüğünü hesaplamaktayız, bu iskonto son 1 ayda azalmış olmakla birlikte halen tarihsel ortalamaların oldukça üzerindedir (3 yıllık ortalama yaklaşık %15). Sonuçları pozitif olarak değerlendiriyoruz.
    MPARK – MPARK pozitif vergi kalemine bağlı olarak 65 milyon TL olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 82 milyon TL net kar açıkladı (çeyreklik +%24, 2Ç20: -23milyon TL). Satışlar yıllık %75 ve çeyreklik %10 artışla 1,3 milyar TL’ye ulaştı (piyasa beklentisi: 1,3 milyar TL). FAVÖK yıllık %67 ve çeyreklik %5 artışla 305 milyon TL’ye ulaşırken (piyasa beklentisi: 300 milyon TL) FAVÖK marjı yıllık 1.2 puan ve çeyreklik 1.1 puan daralmayla %23’e geriledi. Şirket’in net borcu 2,13 milyar (1Ç: 2.05 milyar TL) olarak gerçekleşirken net borç/FAVÖK oranı 1.9x’a geriledi (1Ç21: 2.0x). Hafif Pozitif
    OZKGY – OZKGY, 2Ç21’de 113 milyon TL tahminimize paralel 110 milyon TL net kar açıkladı ve bu rakam yıllık %143 artışa tekabül etmektedir. 240 milyon TL’lik (Yatırım Finansman: 280milyon TL, 2Ç20: 167 milyon TL) Büyükyalı teslimlerine bağlı olarak ciro yıllık bazda %55 artışla 279 milyon TL’ye ulaştı. Kira gelirleri 15 milyon TL’ye (Yatırım Finansman: 14 milyon TL, 2Ç20: 10 milyon TL) ulaşırken, aşılamalar ve normalleşme süreciyle otel gelirleri 24 milyon TL’ye (Yatırım Finansman: 12 milyon TL, 2Ç20: 1 milyon TL) yükseldi. Satışlardaki yıllık artışa paralel olarak, FAVÖK yıllık bazda %69 artışla 108 milyon TL’ye ulaştı ve bu rakam da %39 (2Ç20: %36) FAVÖK marjına karşılık gelmektedir. Şirket’in net nakit pozisyonu ise 1Ç21’deki 244 milyon TL seviyesinden 278 milyon TL seviyesine yükseldi. Piyasa tepkisinin hafif pozitif olmasını bekliyoruz.

Yukarı