Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • BIMAS: Mevcut program kapsamında 09 Mayıs 12 Temmuz 2018 tarihleri arasında 2.419.720 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları önceki programlarda yapılan alımlarla birlikte 3.650.000 adet'e ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,20)
  • DOCO: 12 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2017/2018 mali yılı için hisse senedi başına 0,85 Avro tutarında brüt kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir. Temettü başlangıç tarihi: 16 Temmuz 2018
  • ENKAI: Küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla Kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; Şirketin borsada nominal bedeli 5,000,000 TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 50,000,000 TL olarak belirlenmesine ve işlemler için Genel Müdür Yardımcısı İlhan Gücüyener'in yetkilendirilmesine karar vermiştir. YF Araştırma Yorum: Açıklanan geri alım adeti, sermayenin %0.1’ine denk gelmektedir. Enka 2016 yılından bu yana yaptığı alımlar ile toplam sermayesinin %0.7’sini piyasadan satın almış durumdadır.Hafif pozitif.
  • LOGO: Borsada Şirket paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması ve sonuç olarak başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla, BİST'de payların geri alımının yapılabilmesine,Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının daha önceki alımlar dahil ödenmiş sermayenin %10'unu aşmamasına ve azami fon tutarının ise 30.000.000-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
  • POLTK: Şirket, 30.06.2018 ara finansal tablolarını sınırlı bağımsız denetimden geçmiş olarak yayınlayacaktır.Bağımsız denetim sürecinin tamamlanmasının ardından finansal tablolarımız mevzuatın öngördüğü süre içerisinde yayınlanacaktır.
  • TCELL: Turkcell, 12 Temmuz 2018 tarihinde, 10,95 11,10 TL fiyat aralığından toplam 453.950 adet hisse alım işlemi yaptı. İşlemin toplam tutarı 5mn TL olup 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde YK’nın almış olduğu hisse geri alım kararına paraleldir. YF Araştırma Yorum: Bu işlemle birlikte TCELL’in şirket sermayesindeki payı %0,33 seviyesine ulaşmıştır. Nötr

Borsa İstanbul:


Yukarı