13.07.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Banka, yurtiçinde halka arz edilmek üzere 3 Milyar Türk Lirası'na kadar ve halka arz edilmeksizin satılmak üzere 7 Milyar Türk Lirası'na kadar, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğu, buna istinaden Banka tarafından, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 100 gün vadeli 341.000.000.- TL. nominal değerdeki bononun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.
 • AKSGY: 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali Mahkeme tarafından tayin edilmiş olan bilirkişilerce hazırlanan bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazlar dosyaya sunulmuş olup, davanın yeni duruşma tarihi 29.09.2016 saat 15:30 olarak belirlenmiştir. ANELE/ ANELT: Şirketin aktifinde bulunan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının, Acredo Technology BV'ye satışı konusunda, 14.01.2016 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan açıklamalarda yer verdilen hisse devir sözleşme şartları kapsamında, alıcı taraf ile müzakereler devam etmekte olup, konu hakkında olacak gelişmelerin kamuya duyurulacağını bildirilmiştir.
 • AVHOL: Daha önce KAP'ta üretim tesisi olarak belirtilen Gölcük/Kocaeli'nde taşınma nedeniyle fiilen bir üretim tesisinin bulunmaması hususunun KAP'ta açıklanmamış olması ve Söz konusu tesisin üretime başlamaya hazır olduğu beyan edilmesine rağmen gerçekte Avrupa Yatırım'ın böyle bir tesisinin bulunmadığının anlaşılması nedeniyle 3 defa uyarılması halinde kotta kalma koşulunun kaybedileceğine yönelik olarak düzenlenen hüküm kapsamında ilk uyarı olarak değerlendirilmesine, Finansal varlık satışı yoluyla elde edilen ve Ramazan Burak Telli'ye devredilen senetlerin ödemesinin gerçekleşip gerçekleşmediği, Finansal varlık alımları sebebiyle Ramazan Burak Telli'ye olan bakiye borç tutarı ile bu tutara ilişkin ödeme planı bilgilerinin KAP'ta açıklanmasının Avrupa Yatırım'dan istenmesine karar verilmiştir.
 • GENTS: Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 120.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve tamamı 2015 yılı kar payından karşılanmak üzere, 6.650.000-TL artırılarak 95.000.000-TL'den 101.650.000-TL'ye yükseltilmesine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11.07.2016 tarihinde tescil edilmiştir.
 • GSDHO: Şirket tarafından 23.06.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan bedelsiz sermaye artırım başvurusu ile ilgili olarak, SPK ile yapılan görüşmeler sonucunda bedelsiz sermaye artırım kaynağı olan Özel Fonlar Hesabı'nın SPK'nun VII-128.1 Tebliği karşısındaki durumunun değerlendirmeye tabi olduğu Şirkete bildirilmiştir. Şirket tarafından SPK'na yapılan 23.06.2016 tarihli bedelsiz sermaye artırım başvurunun SPK tarafından tekrar değerlendirilmesi Şirketce talep edilmiştir.
 • GSRAY: Klüp, Alex Nicolao Telles'in transferi konusunda FC Porto (Porto) kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Buna göre Porto kulübü, Galatasaray’a 6.500.000 Euro net bonservis bedeli ödeyecektir.
 • HALKB: Banka, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 6 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 12.10.2016 vadeli 91 günlük, 200.000.000.-TL (fazla talep gelmesi durumunda 300.000.000 nominal TL'ye kadar artırılabilecek) nominal değerdeki bononun satışı 300.000.000 nominal TL olarak tamamlamıştır.Bononun takası 13.07.2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.
 • SERVGY: Şirketin 03.06.2016 tarihli özel durum açıklamasında, Yönetim Kurulunun aynı tarihli toplantısında Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu İstanbul İli, Eyüp İlçesi, 158 Ada 1 Parsel A Blok'ta yer alan 80 adet bağımsız bölümün (Flatofis A Blok) ilgili diğer varlıklar ve yükümlülüklerle birlikte "Ortaklara Pay Devri Modeliyle Kısmi Bölünme" suretiyle Şirket tarafından 31.12.2015 tarihi itibariyle kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'den devralınmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuş, 01.07.2016 tarihli özel durum açıklamasında da, bu işlemlerle ilgili dökümanlara yer verilmiştir.
 • TMSN: Şirketin yönetim kurulunun 2015 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kar'ın dağıtılmaması yönündeki teklifi ve 2015 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan 1.870.305- TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
 • TRKCM: Şirketin mevcut 1.500.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 895.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi, 35.000.000 Türk Liralık kısmı 2015 yılı kar payından karşılanmak suretiyle 930.000.000 Türk Lirasına yükseltilmiştir. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 35.000.000.TL nominal değerli paylar 01.07.2016 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz payların dağıtımı 14 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.
 • VAKBN: 22 Nisan 2015 tarihli açıklamada, Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezasının iptali için açılan davanın Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 25.12.2014 tarihli ve 2014/1580 K. sayılı Kararı ile reddedildiği ve bu karara karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusu yapıldığı duyurulmuştu. Danıştay 13. Hukuk Dairesi'nin 2015/2445 Esas, 2015/4605 Karar sayılı ve 16.12.2015 tarihli kararı ile temyiz başvuru reddedilmiştir. Karar, 24.06.2016 tarihinde tebliğ edilmiş olup, söz konusu karara karşı 11.07.2016 tarihinde karar düzeltme başvurusunda bulunulmuştur.
Yukarı