13.05.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADANA/ADBGR/ADNAC: "Beyaz Çimento Üretimi için 3 Nolu Döner Fırının Prekalsinasyonu" yatırımı kapsamında 89.020.000 TL tutarında, 27.10.2015 başlangıç - 27.10.2018 bitiş tarihli, KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetini kapsayan yatırım teşvik belgesi alınmıştır.
 • ASYAB: Banka basında çıkan, satışa yönelik haber ve söylentilere ilişkin açıklma yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme olmadığını açıklamıştır.
 • BMEKS: Şirket, vergi dairesine sunduğu finansallarda 1Ç16 döneminde 837.004 net kâr açıklamıştır. (1Ç16 UFRS: 628.232 TL)
 • CEMAS: Şirket’in kayıtlı sermaye tavanını 2020’ye kadar geçerli olmak üzere 300 mn TL’den 500 mn TL’ye artırılması konusunda SPK’ya başvuru yapmış ve başvuru kabul edilmiştir.
 • CRDFA: JCR Eurasia Rating, Şirket notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'AA(Trk)' ve görünümünü 'Stabil' olarak, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu'nu ve görünümünü ise 'BBB-/ Stabil' olarak teyit etmiştir.
 • DGGYO: Şirket, Kısmi bölünme yoluyla Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş aktifinde kayıtlı ve İstanbul-Etiler Maya Residence’de yer alan 45 adet gayrimenkulü kısmi bölünme yoluyla devralmak üzere SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • EKIZ: Şirket yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana aldığı önlemler sonucunda özkaynaklarının 6.502.551 TL seviyesine ulaştığını ve söz konusu toplamın 7.177.729 TL Ödenmiş Sermaye + 312.489 TL Kanuni Yedek Akçeler toplamının %86,81'ine tekabül ettiği ve TTK Md. 376 kapsamında işlem yapılmasına gerek olmadığını açıklamıştır.
 • FINBN: Banka’nın Qatar National Bank'a (QNB) satış suretiyle devredilebilmesine ilişkin izin işlemleri ilgili resmi kurumlar nezdinde tamamlanmıştır.
 • GSDHO (GSDDE): GSD Denizcilik 1,32 TL fiyattan 1,4 mn lot GSDHO hissesi satarak pay oranını %1,20’den %1,76’ya düşürmüştür. Aynı fiyattan aynı miktarda GSDHO hissesi, geri alım programı kapsamında GSD Holding tarafından satın alınmış olup, Şirket payı %8,20’den %8,76’ya çıkmıştır.
 • HZNDR: Şirket, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,115 TL (net 0,10 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 30 Eylül’de dağıtılması hususu 3 Haziran’daki Genel Kurul’da görüşülecektir.
 • IDGYO: Şirket, asgari toplantı nisabını sağlayamaması nedeniyle 2016 yılı olağanüstü genel kurul toplantısını ertelemiştir.
 • INTEM: Şirket’in faaliyet alanı içinde yürütülen mutfak iş kolunun, yeni kurulan ve %100 ortağı olduğu "İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ"ne devri işlemi, ilgili tebliğe göre “Önemlilik Kriteri” çerçevesinde %50 sınırını aşmaması nedeniyle önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmemektedir.
 • ISCTR (ISFIN): Banka, Almanya'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı İşbank AG'nin ödenmiş sermayesinin 120 milyon EUR'dan 145 milyon EUR'a çıkarılmasına, söz konusu sermaye artırımından doğacak 25 milyon EUR'luk rüçhan hakkının kullanılmasına karar vermiştir. Banka ayrıca ISFIN paylarında 0,94 TL fiyatından 200.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • KOMHL: Grup Şirketi Kompen PVC Yapı ve inşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. tarafından, Zek-San İnşaat Ticaret ve Sanayii Ltd.Şti.'nin Taahhüdü altında bulunan ve Emlak Konut GYO’nun 27 blok (1096 daire), Kocaeli Körfezkent emlak konutları 4.Etap Konut ile Altyapı ve çevre düzenleme işinde Pvc Doğrama ve Isıcam İşleri için 3.150.031 bedelli taşeronluk sözleşmesi imzalanmıştır.
 • KORDS: Şirket, İstanbul-Pendik’te “Kordsa Global A.Ş. Teknopark Şubesi”nin açılmasına karar vermiştir.
 • MENBA: Şirket’in %52 oranında bağlı ortaklığı olan RE Teks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., %79,6 oranında bağlı ortaklığı olan Rem Örme Kumaşçılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de %20 oranında hisse sahibi olan Murat Korkusuz'un hisselerinin tamamını nominal bedel olan 2.8 mn TL’den devralarak Rem Örme Kumaşçılık Teksil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki payını %99,6 oranına yükseltmiştir.
 • POLTK: Şirket, vergi dairesine sunduğu finansallarda 1Ç16 döneminde 1,1 mn TL net kâr açıklamıştır.
 • SAYAS: Adem Gündoğdu, 10 Haziran’da 2,71-2,98 TL fiyat aralığından 928.582 adet alış ve 871.432 adet satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %5,21 sınırına ulaştırmıştır.
 • SEYKM: Şirket Genel Kurulu, brüt 0,0692929 TL (net 0,0679132 TL) nakit ve 717.038 TL bedelsiz pay olarak temettüsünü onaylamıştır. Nakit temettü 31 Ekim’de dağıtılacaktır.
 • SNKRN: 3 adet yatırımcı 680 bin lot şirket hissesini Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • TARAF: SPK, Şirket’in 31/03/2016 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi talebini reddetmiştir.
 • TKFEN: Şirket bugün temettü dağıtımını gerçekleştirecek. (brüt 0,16238 TL)
 • VERTU (ANELT, VERUS): Şirket, 1,3 mn lot ANELT payını 2,31 TL fiyattan özel emirle Investco Holding’e satmış ve pay oranını %9,96’dan %7,36’ya düşürmüştür. Investco’nun ANELT’deki payı ise %23,53’e yükselmiştir. Şirket, halka arzdan elde ettiği 33.158.000 TL geliri halka arz giderlerinde, Pamukova Elektrik’in sermaye artırımında ve GEREL’in sermaye artırımına katılma işleminde kullanmıştır. Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde yer alan İklimya Elektrik Üretim A.Ş'ye ait payların öz konusu payların 7.150.000 adedinin devir işlemi 30.10.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, kalan payların devir (ilmühaberlerin teslim alınması) işlemi "Hisse Devir Sözleşmesi' kapsamında 30.07.2016 tarihine kadar (şirket lehine ortaklar tarafından verilen TRİ'lerin kaldırılması ile birlikte) tamamlanacaktır. SPK Bülteni:
 • ANHYT bedelsiz sermaye artırımı, VKGYO ise bedelli sermaye artırımı için başvuruda bulunmuştur.
 • ASELS’in bedelsiz sermaye artırımı ve ENKAI, HLGYO ve PSDTC’nin bedelsiz kâr payı dağıtma başvuruları onaylanmıştır.
 • YKBNK’nın borçlanma aracı ihraç başvurusu onaylanmıştır.
 • IHEVA idari para cezası almıştır.
 • BAKAN paylarında gerçekleşen işlemler nedeniyle yatırımcılara yasak getirilmiştir. TUCLK ise 3 ay süreyle brüt takas uygulamasına geçmiştir.
Yukarı