Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  OZKGY & EKGYO – Dün yapılan KAP duyurusuna göre, Emlak GYO’nun Tuzla’daki Gelir Paylaşımı Projesi ihalesinin ilk oturumuna diğer 11 geliştiriciyle birlikte Özak GYO da katıldı. Hatırlatmak gerekirse, gelir paylaşımı konseptine göre EKGYO arsa temini sağlarken geliştiriciler inşaat maliyetlerini üstleniyor ve inşaatın ilerleme durumuna göre gelirden pay alıyorlar. İhale sonucu ve proje ile ilgili diğer detaylar paylaşıldığında iletiyor olacağız. Nötr
  VKGYO – Vakıf GYO, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) Projesi kapsamında sahibi olduğu Vakıflar Bankası Genel Müdürlük binasındaki 28,718 m2 büyüklüğündeki ticari alanı 930 milyon TL bedelle satışı için Vakıflar Bankası ile sözleşme imzalandığını bildirdi.
  KOZAL – TBMM’ye sunulan teklifte kayyum atanan şirketlere yönelik çeşitli düzenlemeler yer alıyor. AKP tarafından TBMM’ye sunulan yasa değişikliği teklifine göre, TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirketlerde kısmen veya tamamen hisse satışı, varlık satışı ve temettü ödemesi gibi kararlar alınabilmesinin önünün açılacağı belirtiliyor. Yapılan düzenleme ile mahkemece kaçak kararı verilen kişilerin kayyum yönetimindeki şirketlerdeki paylarının da satışına veya feshine imkan sağlanıyor. Ayrıca bu şirketlerin Genel Kurul yetkilerinin TMSF tarafından kullanılmasına da izin veriliyor. Koza Grubu’nu ilgilendiren sahiplik davasında, mahkeme tarafından grubun yaklaşık %50 hisselerine sahip olan İpek ailesi üyeleri için müsadere kararı çıkmıştı. Fakat kalan paylar için mahkeme süreci sanıkların katılmaması nedeniyle uzun süredir erteleniyordu. Devam eden mahkemeler nedeniyle 2015 yılından bu yanan Koza grubu şirketlerinde Genel Kurul toplantısı yapılamıyor. TBMM’ye sunulan teklif yasalaşır ve daha önce %50 hisse için verilen müsadere kararı Yargıtay tarafından onanır ise, bu durumda ertelenen diğer davanın sonucu beklenmeden TMSF tarafından Koza grubu şirketlerinde hisse satışı, varlık satışı veya temettü ödemesi gibi kararlar alınabilecektir. Haber akışını KOZAL için olumlu olarak değerlendiriyoruz.
  Bankacılık – Sosyal medyada çıkan haberlere göre, döviz mevduattan Kur Korumalı Mevduat’a geçen kurumlara tanınan vergi istisnasının süresinin uzatılmasını öngören torba yasa Parlamento’da görüşülecek. Buna göre, tüzel kişilerin KKM’den elde ettikleri kar payı ve faizler 2022 yılsonuna kadar kurumlar vergisinden istisna edilecek. Hatırlatmak gerekirse, şirketlerin KKM’deki vergi avantajından faydalanabilmesi için geçici vergi beyan tarihi 17 Şubat’tan 25 Şubat’a uzatılmıştı ve o dönemde tüzel kişi mevduatlarının yaklaşık 17mlr doları KKM’ye geçmişti. Bu olası hamlenin kuru ve TL mevduat maliyetlerini stabil tutmak için destekleyici olabileceğini ve dolayısıyla bankacılık sektörünün hafif pozitif etkilenebileceğini düşünüyoruz. Ancak hala KKM’den kaynaklanabilecek makro risklerin altını çiziyoruz. Aynı zamanda, torba yasa ticari mevduat hesaplarının da Sigorta Fonu kapsamına alınmasını öngörüyor.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  ARCLK – Arçelik, pay geri alım programı çerçevesinde 63.00 TL fiyattan 225 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %8.75’e yükseldiğini bildirdi.
  BOBET – Boğaziçi Beton, pay geri alım programı çerçevesinde 4.41 TL fiyattan 456 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0.55’e yükseldiğini bildirdi.
  ENKAI – Şirket ortağı Mehmet Sinan Tara tarafından 16.06-16.19 TL fiyat aralığından 100 bin adet pay alımı yapılırken, Enka İnşaat sermayesindeki payı %0.5’e yükseldi.
  HDFGS – Hedef Girişim, pay geri alım programı çerçevesinde 2.27 TL fiyattan 109 bin adet pay alımı yapıldığını bildirdi.
  SISE – Şişe Cam, pay geri alım programı çerçevesinde 17.22 TL fiyattan 100 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %1.46’ya yükseldiğini bildirdi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  IHAAS & ISFIN & KONKA & MIPAZ & PAGYO – VBTS kapsamında IHAAS, ISFIN, KONKA, MIPAZ ve PAGYO payları 13/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.

  Nakit Temettü Haberleri –
  ENKAI – Enka İnşaat bugün pay başına brüt 0.5 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 15.78 TL. Temettü verimi %3.1
  GENIL – Gen İlaç bugün pay başına brüt 0.37 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 15.86 TL. Temettü verimi %2.3
  YKBNK – Yapı Kredi bugün pay başına brüt 0.12 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 5.06 TL. Temettü verimi %2.3.
  VESBE – Vestel Beyaz Eşya, 30 Haziran’da pay başına brüt 0.44 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %4.8

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – DMSAS, GOODY, KONKA, RALYH


Yukarı