Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  Bankacılık – Resmi Gazete’ye göre, bankaların net döviz pozisyonlarının özkaynaklar içinde ulaşabileceği üst limit %20’den %5’e düşürüldü. 2 Aralık haftası BDDK bültenine göre, bahsi geçen rasyo kamu bankaları için üst limitin halihazırda altındayken, özel bankaların 1,4 milyar Dolar fazlasın bulunmaktadır. Böylelikle, bu regülasyonun kamu bankalarını etkilemesini beklemezken, özel bankaların türev finansal araçlarda kar realizayonu yaparak 9 Ocak’a kadar bahsi geçen limiti tutturacaklarını düşünüyoruz. Böylelikle de özel bankaların ticari kar kalemlerinde hafif pozitif etki görmeyi bekliyoruz.
  Demir - Çelik – Dünya Ticaret Örgütü ABD’nin çelik ithalatında uyguladığı vergileri haksız buldu. Cuma günün açıklanan karara göre ABD’nin Trump döneminde uygulamaya aldığı çelik ithalatında %25 ve alimunyum ithalatında %10 oranındaki vergiler, DTÖ’nün ticaret kurallarına aykırı bulundu. Karar Türkiye, İşviçre, Çin ve Norveç’in dahil olduğu ülkelerin yaptığı itiraz sonucu alındı. ABD hükümet temsilcileri karar sonrasında vergileri kaldırmayı düşünmediklerini belirtti. Ayrıca ABD çelik fiyatları artık diğer bölgelere görece yüksek primli seviyelerde bulunmadığını not ediyoruz. Karar sektörün ticareti üzerinde önemli etki göstermeyecektir, fakat algısal olarak piyasada bir miktar olumlu etki görebiliriz.
  MAVI – MAVI'nin piyasa kapanışının ardından bugün 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 3Ç22'de şirketin 3 milyar TL net satış, 743 milyon TL FAVÖK ve 419 milyon TL net kar açıklayacağını tahmin ederken, piyasa beklentisi 3 milyar TL net satış, 736 milyon TL FAVÖK ve 421 milyon TL net kar olması yönünde.
  PGSUS – Pegasus Kasım 2022 aylık trafik verilerine göre taşınan toplam yolcu yıllık %12 artarak 2,20 milyon yolcu oldu. Yurtiçi yolcu sayısı %15 azalarak 0,90 milyon yolcuya gerilerken, uluslararası yolcu sayısı %45 artarak 1,30 milyon yolcuya (19' seviyelerinin %22 üzerinde) ulaştı. Uluslararası AKK (kapasite) yıllık %43 artarak 2,9 milyon km'ye yükselirken (2019 Kasım ayına kıyasla %31 daha yüksek, toplam AKK'deki %80 pay), yurtiçi AKK Kasım’da yıllık %25 azaldı. Doluluk oranı ise yıllık 6,6 puan artarak %87,4'e yükseldi. 11A22 kümülatif verilerine bakıldığında, Ocak-Kasım döneminde toplam yolcu sayısı %34 artarak 24,72 milyon yolcuya (19’ seviyesinin %87’si) ulaştı.
  EKGYO – Emlak Konut Muğla Bodrum Ortakent Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesinde en uygun teklifi veren şirketin sözleşme imzalamaktan vazgeçmesi nedeniyle ihalenin iptal edildiğini bildirdi.
  GESAN – 1) Girişim Elektrik ile Turkcell arasında 17,9 milyon Dolar tutarında iş sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Tutar şirketin 2022/9A dönemi hasılatının %13’üne karşılık gelmekte. 2) Girişim Elektrik daha önce kazandığı Kütahya Altıntaş Zafer OSB alanındaki 20,7 milyon TL tutarındaki iş için sözleşmelerin imzalandığını bildirdi
  GUBRF – Gübre Fabrikaları %40’ına sahip olduğu Tarkim Bitki Koruma A.Ş.'nin halka arzı için yapılan başvurunun daha sonra tekrar yapılmak üzere geri çekildiği bildirildi.
  HUNER – Hun Yenilenebilir Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na depolama tesisi kurmak taahhüdü ile mevcut kapasitesine ilave olarak 15 proje için toplamda 900 MW Depolamalı GES kapasite ile ön lisans başvurusu yapıldığını bildirdi. Şirketin 2022 yılı itibariyle toplam kurulu gücü 103,22 MWp.
  KCAER – Kocaer Çelik Birleşik Krallık'ta kurulu iştiraki Kocaer Steel UK Ltd.'nin çatısı altında Kocaer Steel Ireland Ltd. unvanlı yeni bir şirket kurulduğunu bildirdi.
  KARYE – Kartal Yenilenebilir Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na depolama tesisi kurmak taahhüdü ile mevcut kapasitesine ilave olarak 4 proje için 200 MW Depolamalı GES kapasitesi ile ön lisans başvurusu yapıldığını bildirdi. Şirketin 2022 yılı itibariyle toplam kurulu gücü 53,41 MWp.
  NETAS – Netaş Telekomünikasyon Superonline İletişim Hizmetleri ile 4,18 milyon Dolar tutarında sipariş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022/9A dönemi hasılatının yaklaşık %3’üne karşılık gelmekte.
  SMRTG – Smart Güneş Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları’nın 1,7 milyon Dolar tutarında sözleşme imzaladığı bildirildi. Tutar, şirketin 2022/9A dönemi hasılatının %2,7’sine karşılık gelmekte.
  SASA – SASA Polyester, Adana’daki PTA yatırımı için 589 milyon Euro tutarında kredi için onay alındığını bildirdi. 6 ayda bir ödemeli kredinin vadesi 2033 olarak belirlendi.

Yukarı