Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSEN: Aksen 08.11.2018 tarihinde 32mn TL net dönem zararı açıklamıştı.08.11.2018 tarihinde kamuya açıkladıgı Ocak-Eylül 2018 dönemi finansal tablolarında ve dipnotlarında düzeltme yapılacağı 09.11.2018 seans kapanışının ardından bildirildi. 3 aylık (1.Çeyrek) , "sınırlı denetimden geçmiş" 6 aylık (2.Çeyrek) raporlarına ilaveten 9 aylık (3.Çeyrek) finansal tablolarımızda yer alan amortisman giderlerinin sehven hatalı hesaplandığı tespit edilmiştir. Bu hata, Afrika santralleri kapsamında hesaplanan amortisman rakamlarının faaliyete geçtiğinde yaratacağı tutarlara sehven eklenmemesinden kaynaklanmıştır.Bunun sonucunda Aksen ,3Ç18’de 30.2mn TL net dönem karı açıklamıştır. 9 Aylık kümüle kar ise 94.3mn TL seviyesine yükselmiştir.
 • BIMAS: BIMAS’ın 3Ç net karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti: Bim’in net karı geçen seneye göre %64 artarak 364mn TL olarak açıklandı, piyasa tahmini 311 mn TL seviyesindeydi. Artan enflasyon sayesinde şirketin ciro büyümesi %35 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi ciro artışının %30 seviyesinde olması yönündeydi. Şirketin artan brüt kar marjı sayesinde, FAVÖK marjı da beklentilerin 0.9 puan üzerine çıkarak 6.6% seviyesine yükseldi. FAVÖK rakamı geçen seneye göre %64 büyüme kaydetti. Şirket yönetimi daha önce %20 civarı olmasını beklediği 2018 yılı büyümesini, %30 seviyesine yükseltti. Ayrıca %5 seviyesinde olan FAVÖK marjı tahmini %5.5 ve üzeri olarak değiştirildi. Şirketin net nakit pozisyonu geçen çeyrek 0.8 milyar TL iken bu çeyrekte 1.1 milyar TL seviyesine yükseldi. Sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
 • GUBRF: Gubre Fabrikaları 3Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 118mn TL zarar açıkladı (Piyasa Bekl: 75mn TL zarar). Açıklanan zarar rakamı 3Ç17’ye göre %685 yukarıda ve 2Ç18 rakamının %683 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 3Ç18'de yıllık bazda %96 artarak 944mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1.149mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç18'de 3Ç17ne göre %1045 artışla 238mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 141mn TL) çeyreksel bazda ise %116 yükseliş göstermiştir. 3Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç17'ye göre 20.9 puan artış göstererek %25.2 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 745mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.3x oldu. 3Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif negatif etki yaratmasını bekliyoruz.
 • ISATR/ISBTR/ISCTR: Geri alım kapsamında 08.11.2018 tarihinde 900bin lot alınmıştır. Toplam alınan pay 81.4mn lot olmuştur. Azami alınacak tutar 130mn lot olarak belirlenmişti.
 • KOZAL: Şirket, Kaymaz Altın Madeninde tesis üretimine geçici olarak ara verildiğini ve işletmede açık ocak maden üretimine devam edildiğini 01.10.2018 tarihinde KAP' ta bildirmiş idi. 09.11.2018 itibariyle Kaymaz Altın Madeninde tesis üretimi yeniden başlamıştır.
 • ODAS: Odaş 3Ç18’de 11.7mnTL FAVÖK ve 130.7mn TL net zarar açıklamıştır. 360.4mn TL’lik finansman gideri zararın açıklanmasında önemli rol oynamıştır. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde 10.3mn TL FAVÖK ve 13mn TL net dönem zararı açıklamıştı. Şirket 2019 yılında 500mn TL FAVÖK ve 2020 yılında 700mn TL FAVÖK hedeflemektedir.
 • PGSUS: PGSUS 3Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 742mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 655mn TL net kar;YF Bekl: 802mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı 3Ç17’nin %38 ve 2Ç18’in ise %4629 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 3Ç18'de yıllık bazda %63 artarak 3.351mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 3.234mn TL; YF Bekl: 3.077mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç18'de 3Ç17’ye göre %50 artışla 1.150mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 1.063mn TL; YF Bekl: 1.177mn TL) çeyreksel bazda ise %535 yükseliş göstermiştir. 3Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç17'ye göre 3.1 puan daralma göstererek %34.3 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 3.880mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 3.1x oldu. 3Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.
 • SERVE: Borsa Yakın İzleme Pazar'ında işlem görmekte olan "Serve Kırtasiye Sanayi Ve Ticaret A.Ş."nin ticaret unvanının "Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 12/11/2018 tarihinden itibaren "SERVE FILM PRODUKSIYON" olarak değiştirilecektir.
 • VAKBN: TL985 milyon olarak açıklanan net kar bizim TL805 milyonluk, piyasanın TL850 milyonluk beklentisinin %16 ve %22 üzerinde açıklandı. %15’lik özermaye karlılığı büyük bankalar arasında açıklanan en yüksek rakamdır. Esas bankacılık faaliyet gelirleri tarafında (TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen gelirler, Net Faiz Kar Marjı, Tahsilatlar, Komisyon Gelirleri) açıklanan güçlü sonuçlara paralel olarak Vakıfbank provizyon karşılıklarında artışa giderek toplam provizyon karşılık oranını %104’dem %111’e artırdı. Vakıfbank’ın provizyonlama noktasında diğer büyük özel bankalarla arasındaki mesafeyi kapattığını görüyoruz. Bankanın üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği ana sermaye benzeri tahvil ihracının maliyeti %13 olarak açıklandı. Bu fonlama maliyeti konusunda ilerideki dönemlerde de avantaj yaratacaktır. Ayrıca bu ihraç sayesinde SYR ve ana SYR rasyoları 17.6% ve %14.2’ye çıktı. Şirketin açıkladığı güçlü sonuçlarla birlikte bu ay içinde kapatmasını beklediğimiz sendikasyon kredisinin de hisse senedi performansını olumlu etkilemesini bekliyoruz.

Borsa İstanbul:

 • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, BOYP.E, SEYKM.E paylarında 12/11/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/11/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında 08/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 22/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan BOYP.E payındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 26/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
 • VBTS kapsamında 02/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 16/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan SEYKM.E payındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 26/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
 • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, AVOD.E payları 12/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 26/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir
 • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, GYHOL.E paylarında 12/11/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/11/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

Yukarı